Masz pytanie?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z  Funduszem i naszymi konkursami na minigranty. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: kontakt@femfund.pl.

O Funduszu
Czym jest Fundusz Feministyczny?
Fundusz Feministyczny to jedyna w Polsce instytucja wspierająca finansowo wyłącznie inicjatywy feministyczne, podejmowane przez kobiety, dziewczyny i osoby socjalizowane do roli kobiety. Naszym marzeniem jest silny ruch feministyczny skutecznie budujący w Polsce lepszy świat dla wszystkich kobiet, dziewczynek, osób niebinarnych, interpłciowych i trans. Fundusz zbiera pieniądze oraz regularnie przekazuje je grupom i organizacjom z całej Polski w ramach konkursów na minigranty. W naszych naborach wniosków można zgłaszać dowolne pomysły, a o tym, do kogo trafią pieniądze Funduszu, decydują przede wszystkim uczestniczki konkursów.
Kto pracuje w Funduszu?

W Funduszu na stałe pracuje zespół pięcioosobowy: Justyna Frydrych, Małgorzata Leszko, Magdalena Pocheć, Marta Rawłuszko i Mona Szychowiak. Jesteśmy feministkami od lat zaangażowanymi w działania na rzecz praw kobiet oraz osób LGBTQIA, mamy różne wykształcenie i różne kompetencje, staramy się uzupełniać :-). Justyna, Magda i Marta rozpoczęły pracę jako grupa koleżanek w marcu 2017 roku. Przez przeszło rok spotykałyśmy się nieformalnie, planując nasze przyszłe działania. Fundusz oficjalnie ruszył jako fundacja w styczniu 2018 r. Więcej o nas i o osobach, które z nami stale współpracują przeczytasz tutaj.

Skąd Fundusz ma pieniądze?
Fundusz zbiera pieniądze z dwóch źródeł: 1) od instytucji wspierających organizacje pozarządowe oraz 2) od osób indywidualnych wspierających nas jednorazowymi i stałymi wpłatami. Naszymi głównymi grantodawcami są instytucje międzynarodowe: Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, FundAction, Open Society Foundations, filia die fraunestiftung oraz Global Fund for Community Foundations, a także instytucja krajowa: Fundacja im. Stefana Batorego. Od początku istnienia Fundusz wsparło finansowo ponad 300 osób indywidualnych, z których ponad 180 przekazuje na naszą rzecz regularną, comiesięczną wpłatę. Jeden z minigrantów w II edycji konkursu został w całości ufundowany przez Alicję i Piotra Pacewiczów. Chcesz do nich dołączyć? Dowiedz się jak tutaj.
Na co Fundusz wydaje pieniądze?

Fundusz przekazuje pieniądze na działania wspierające konkretne dziewczynki, kobiety, osoby niebinarne, queer i transpłciowe mieszkające w Polsce. Do tej pory Fundusz wsparł realizację 38 minigrantów skierowanych m.in. do: emerytek, rencistek, nastolatek, uchodźczyń, migrantek, kobiet mieszających na wsi, lokatorek, dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami, lesbijek, osób niebinarnych, osób queer i trans, kobiet osadzonych i przebywających w areszcie, pracownic seksualnych. Działania wspierane finansowo przez Fundusz odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Dodatkowo, wydajemy pieniądze na nasze codzienne funkcjonowanie i pracę: opłacamy czynsz, wynagrodzenia stałego zespołu i osób współpracujących, usługi księgowe i informatyczne, nasze podróże oraz działania promocyjne i fundraisingowe, rachunki za telefon, internet i artykuły biurowe. Inwestujemy też we wzmacnianie swoich umiejętności, wiedzy i kontaktów – rozwijamy się, aby Fundusz był stabilną i silną instytucją, mogącą stale wspierać kobiety i osoby.

Jak wyglądały finanse Funduszu w 2018 roku?
W 2018 roku Fundusz Feministyczny otrzymał siedem dotacji instytucjonalnych od: the Sigrid Rausing Trust (GBP 60 000), Mama Cash (EUR 50 000), filia. die frauenstiftung (EUR 20 000), FundAction (EUR 20 000), OSIFE (USD 39 000), Global Fund for Community Foundations (USD 14 000), oraz od Fundacji Batorego (PLN 150 000). Zebrałyśmy też kwotę 39 200 zł od osób indywidualnych. Większość dotacji otrzymanych w 2018 roku zostanie wydana dopiero w roku 2019.

20% budżetu Funduszu Feministycznego w 2018 roku przeznaczyłyśmy na minigranty. To kwota 74 815 zł. Pieniądze te trafiły bezpośrednio do grup i organizacji, które zostały laureatkami I konkursu na minigranty. 53% naszych wydatków stanowiły wynagrodzenia trzyosobowego zespołu Funduszu. Kolejne 18% wszystkich wydatków to koszty programowe (np. spotkanie sieciujące dla grantobiorczyń, dokumentacja foto i wideo działań grantobiorczyń, podróże zespołu, wizyty u grantobiorczyń, prywatki dla stałych darczyń i darczyńców, praca graficzki). 9% budżetu to koszty administracyjne.

Tutaj możesz zapoznać się z naszym sprawozdaniem finansowym z 2018 roku, które zostało poddane audytowi. Zwracamy jednak uwagę, że sprawozdanie nie uwzględnia wszystkich dotacji. Z uwagi na brak osobowości prawnej na początku 2018 roku, korzystałyśmy z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji: Stowarzyszenia Karat i Fundacji Przestrzeń Kobiet.

Jak można wspierać Fundusz?

Największe wsparcie, jakie możemy od Ciebie dostać do stały, miesięczny przelew na naszą rzecz. Dzięki stałej pomocy możemy planować nasze wydatki w dłuższej perspektywie i wiemy, jakiej wysokości środki możemy przekazywać na bezpośrednie wsparcie dla dziewczynek, kobiet i osób niebinarnych, trans czy queer. Oczywiście, ważne są też wpłaty jednorazowe, zwłaszcza towarzyszące konkursom, pozwalające nam zwiększyć liczbę przyznawanych minigrantów. Tutaj możesz przekazać nam pieniądze. Bardzo też doceniamy Wasze wsparcie w mediach społecznościowych – udostępnianie informacji, wspierające słowa i entuzjastyczne komentarze :-). Zarówno pieniądze, jak i dobre słowa to dla nas widoczny znak zaufania i sygnał, że to, co robimy, jest OK.

Dlaczego warto wspierać Fundusz finansowo?
Pieniądze przekazane Funduszowi od osób indywidualnych to gwarancja naszej niezależności i stabilności oraz realne wsparcie dla dziewczynek i kobiet w całej Polsce. Dzięki stałym i jednorazowym wpłatom indywidualnym, Fundusz może regularnie organizować konkursy na minigranty i przekazywać pieniądze na działania feministyczne, bez względu na sytuację polityczną czy decyzje urzędników.
O konkursach na minigranty
Czy możemy ubiegać się o minigrant?
Jeśli Wasza grupa lub organizacja może pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania, oznacza to, że możecie ubiegać się o minigrant Funduszu Feministycznego:a) Czy działacie na rzecz praw kobiet i/lub praw jednej z następujących grup: osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych?
b) Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem życia jako kobieta / socjalizowane do roli kobiety? (oznacza to, że te osoby stanowią przynajmniej większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym oraz realnie podejmują decyzje w grupie lub organizacji)?
c) Czy Wasza grupa lub organizacja czuje się związana z ruchem feministycznym?
d) Czy Waszymi działaniami odpowiadacie na potrzeby kobiet i/lub osób z doświadczeniem życia jako kobieta, które mieszkają w Polsce?
Kim są osoby queer i osoby niebinarne?
Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.
Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?
Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.
Kto może ubiegać się o minigrant?
Od strony formalnej, w konkursie mogą wziąć udział:a) organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje),
b) grupy nieformalne korzystające z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych,
c) grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie.
Co to jest grupa nieformalna?
Grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W przypadku Funduszu Feministycznego chodzi o kwestię praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych. Osoby działające w grupie nieformalnej łączy wspólny cel. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są po prostu osoby pozostające ze sobą wyłącznie w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także układ pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami do których kieruje swoją ofertę).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu, aby wziąć w nim udział?
Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli: a) Wasza grupa działa na rzecz praw kobiet, osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych i/lub osób transpłciowych, b) jest prowadzona przez te osoby, 3) czuje się związana z ruchem feministycznym, a także 4) działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.
Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie?
Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, samoorganizujące się, podejmujące oddolne, lokalne działania w ramach swojej społeczności poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które  prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania różnych problemów.
Czy możemy ubiegać się o minigrant jeśli nie jesteśmy jedną z grup, które Fundusz uznaje za szczególnie istotne lub nie odpowiadamy na wszystkie priorytety Funduszu?
Tak, oczywiście, zapraszamy do ubiegania się o minigrant. Spełnienie wszystkich priorytetów nie jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie czy otrzymać minigrant.
O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o minigrant?
Przygotowując wniosek o minigrant, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym. Opisując swoją organizację i grupę unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek będzie czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie. Używajcie prostego i zrozumiałego języka, opiszcie konkretnie, co chcecie zrobić.
Czy osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie?
W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie. Ze względów praktycznych, w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia tak, aby w przypadku otrzymania minigrantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.
Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn będzie miała szansę otrzymać wsparcie Funduszu?
Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z minigrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.  Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Dlaczego grupy mężczyzn nie mogą ubiegać się o wsparcie?
Fundusz powstał z myślą o wzmacnianiu równości poprzez oddawanie władzy i decyzyjności kobietom oraz osobom z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety. Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków.
Jesteśmy grupą, która mieszka i działa zagranicą. Czy możemy ubiegać się o minigrant?
Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z minigrantów mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko i wyłącznie, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających zagranicą.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z minigrantu?
To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki itp. Z minigrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję, wynagrodzenia. Przykłady działań, które zostały już zrealizowane z pieniędzy Funduszu znajdziecie tutaj.
Czy działania uwzględnione we wniosku o minigrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?
Tak, działania w ramach minigrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. Minigrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie i na bieżąco.
Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu konkursu, jakim jest ocena wniosku przez inne grupy i organizacje?
Do etapu oceny wniosków zgłoszonych na konkurs, dokonywanej przez wszystkie grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, może przejść maksymalnie 99 wniosków. O przejściu do tego etapu decyduje zespół Funduszu we współpracy z Radą Konsultacyjną po zapoznaniu się z wszystkimi przesłanymi na konkurs wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do kolejnego etapu konkursu przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.
Dlaczego grupy i organizacje, które biorą udział w konkursie, muszą jednocześnie oceniać wnioski?
Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie działania na rzecz praw kobiet są potrzebne i ważne, dlatego to one występują w roli ekspertek oceniających wnioski. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra oraz minimalizowanie podejścia rywalizacyjnego.
Jak wygląda proces oceny wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie?
Do etapu oceny wniosków przez grupy i organizacje uczestniczące w konkursie przechodzi maksymalnie 99 wniosków. Każda grupa i organizacja otrzyma maksymalnie 8 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje. Waszym zadaniem jest ocena tych wniosków zgodnie z przesłanymi przez nas wskazówkami. Nie oceniacie każdego wniosku osobno, lecz spośród grupy 8 wniosków wybieracie według Was trzy najlepsze wnioski i przydzielacie im punkty: 3, 2, 1. Na podstawie przyznanych przez Was ocen powstaje ranking wszystkich wniosków. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują minigranty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.
Jak będzie wyglądało przydzielenie wniosków do oceny?
Wnioski zostaną przydzielone Wam do oceny w sposób całkowicie losowy za pomocą systemu komputerowego. Z dużym prawdopodobieństwem będziecie oceniać wnioski bardzo różnorodne, ale też dotyczące podobnych problemów lub proponujące podobne rozwiązania. Może się zdarzyć, że jednocześnie będziecie oceniać wnioski grup i organizacji z mniejszych miejscowości i dużych miast.
Co się stanie jeśli złożymy wniosek w konkursie, ale nie ocenimy wniosków innych grup/organizacji?
Grupy i organizacje, które złożą wniosek w konkursie i nie wezmą udziału w ocenie innych wniosków lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w konkursie i tracą możliwość uzyskania minigrantu, zgodnie z zasadami konkursu.
Kto faktycznie decyduje o tym, jaka grupa i organizacja otrzyma ostatecznie minigrant?
W odniesieniu do całej puli dostępnych minigrantów, o około 75%-80%  z nich decydują grupy i organizacje uczestniczące w konkursie. O pozostałych około 20%-25% decyduje zespół Funduszu wraz z Radą Konsultacyjną. Przykładowo: w I konkursie Funduszu przyznanych zostało 20 minigrantów. O 15 z nich zadecydowały oceny przyznane przez inne grupy i organizacje. Pozostałe 5 minigrantów zostało wybranych przez zespół Funduszu i Radę Konsultacyjną.
W jaki sposób Fundusz przekazuje minigranty grupom nieformalnym?
Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym: a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.
Jaka jest maksymalna kwota minigrantu?
Maksymalna kwota minigrantu to 4400 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.
Jak wygląda rozliczenie minigrantu, sprawozdanie i ewaluacja działań?
Minigrant możecie wykorzystać w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Rozliczenie minigrantu polega na: 1) przygotowaniu krótkiego podsumowania działań (w formie pisemnej oraz krótkiego filmiku video), 2) przedstawieniu listy udokumentowanych wydatków. Wszystkie  wydatki powinny być odpowiednio udokumentowane (fakturą, rachunkiem itp.), a dokumenty zachowane. Głównym celem sprawozdania i ewaluacji jest podzielenie się doświadczeniem z realizacji minigrantu z innymi grupami i organizacjami feministycznymi – uczestni_cz_kami konkursu oraz z szerszą społecznością Funduszu. Zespół Funduszu przekaże wcześniej wszystkim grupom i organizacjom korzystającym z minigrantów wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Planujemy też organizację spotkań osobistych dla grup i organizacji uczestniczących w konkursie, aby umożliwić wspólną rozmowę na temat Funduszu, naszych potrzeb i wzmacnianiu aktywizmu feministycznego w Polsce.
Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji minigrantu?
Spis wydatków, który umieścicie we wniosku, ma pomóc innym uczestniczkom konkursu lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. Wydatki te mogą być modyfikowane w trakcie realizacji Waszego pomysłu.
Czy musimy informować o tym, że nasze działanie zostało sfinansowane z Funduszu Feministycznego?
Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego, bo dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszych działaniach. Możecie jednak, z jakichkolwiek powodów, się na to nie zdecydować.
Jaki jest harmonogram aktualnego konkursu?
Od 13 stycznia do 2 lutego 2020 r. do godz. 23:59 trwa nabór wniosków na feministyczne działania. Najpóźniej 24 lutego poinformujemy, które grupy i organizacje przechodzą do II etapu, czyli procesu oceny wniosków przez uczestniczki konkursu. Do 15 marca uczestniczki konkursu będą uczestniczyły w procesie wyboru grup i organizacji, które mają otrzymać minigranty. 1 kwietnia Fundusz Feministyczny ogłosi wyniki 3. konkursu na minigranty!  Wsparcie otrzyma 20 grup/organizacji.
Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?
Nie, w danym konkursie jedna grupa czy organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
W jaki sposób mamy złożyć wniosek?
Wnioski przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz elektroniczny . W razie jakichkolwiek problemów z formularzem prosimy o kontakt z nami: kontakt@femfund.pl. Złożenie przez Was wniosku zostanie potwierdzone mailem. Wzór wniosku możecie zobaczyć tutaj.
Czy możemy liczyć na większe i dłuższe wsparcie ze strony FemFundu dla naszych działań?
Grupy i organizacje, które otrzymały minigrant w ramach konkursu i go zrealizowały, mogą starać się o kontynuację współpracy z Funduszem. Możliwe jest otrzymanie stałego wsparcia wysokości 8 800 zł na rok, łącznie na 3 lata.

 

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 736 060 436                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw