Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Masz pytanie?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Funduszem i naszymi programami grantowymi. Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: kontakt@femfund.pl

O Funduszu

Kto pracuje w Funduszu?

W Funduszu na stałe pracuje zespół ośmioosobowy. Jesteśmy intersekcjonalnymi feministkami od lat zaangażowanymi w działania na rzecz praw kobiet oraz osób LGBTQIA, mamy różne wykształcenie i różne kompetencje, staramy się uzupełniać :-). Justyna, Magda i Marta rozpoczęły pracę jako grupa koleżanek w marcu 2017 roku. Przez ponad rok spotykałyśmy się nieformalnie, planując nasze przyszłe działania. Fundusz oficjalnie ruszył jako fundacja w styczniu 2018 r. Więcej o nas przeczytasz na femfund.pl/kim-jestesmy

Skąd Fundusz ma pieniądze?

Marzy nam się w pełni autonomiczny Fundusz, który jest w całości utrzymywany przez społeczność osób, która podziela wartości feministyczne. Jeśli 7 tys. osób ustawiłoby comiesięczną wpłatę na poziomie 40 zł, to nasze marzenie stałoby się faktem! W ten sposób FemFund stałby się w pełni niezależny od grantów. Wierzymy, że jest to możliwe i zapraszamy Was do współtworzenia tego Funduszu z nami!
Obecnie Fundusz zbiera pieniądze głównie z dwóch źródeł: 1) od instytucji wspierających organizacje pozarządowe (są to głównie prywatne, zagraniczne fundacje) oraz 2) od osób indywidualnych wspierających nas jednorazowymi i comiesięcznymi wpłatami. Nawiązałyśmy wieloletnią współpracę z następującymi instytucjami grantodawczymi: Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Oak Foundation, Global Fund for Women, Open Society Foundations, Fenomenal Funds i filia die fraunestiftung. Ponadto wspierają nas lub wsparły w przeszłości Channel Foundation, Equality Fund, FundAction, Guerrilla Foundation, Global Fund for Community Foundations oraz instytucja krajowa: Fundacja im. Stefana Batorego.
Ponadto, ok. 200 osób co miesiąc zasila konto FemFundu regularną wpłatą. Dziękujemy, że jesteście z nami i dzięki Wam możemy działać w sposób zgodny z naszymi wartościami! Chcesz być częścią FemFundu i dorzucić się do feministycznego dobra? Dowiedz się jak na femfund.pl/wsparcie
Jesteśmy także wdzięczne Anicie i Zbigniewowi Rekusz za to, że co roku fundują jeden MiniGrant <3

Na co Fundusz wydaje pieniądze?

Fundusz przekazuje pieniądze na konkretne działania wspierające dziewczynki, kobiety, osoby niebinarne, queer, interpłciowe i/lub transpłciowe mieszkające w Polsce. Do tej pory Fundusz przekazał łącznie 265 grantów o wartości prawie 4 mln zł, skierowanych m.in. do: emerytek, rencistek, nastolatek, Głuchych, uchodźczyń, migrantek, kobiet mieszających na wsi, lokatorek, dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami, lesbijek, osób niebinarnych, osób queer i trans, kobiet osadzonych i przebywających w areszcie, pracownic seksualnych, sportowczyń, artystek. Działania wspierane finansowo przez Fundusz odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Udzielamy inicjatywom feministycznym również wsparcia pozafinansowego: organizujemy warsztaty i spotkania, na których  osoby z naszej społeczności (grantobiorczynie, darczynie) mogą się poznawać i wymieniać doświadczeniami. Dodatkowo, wydajemy pieniądze na nasze codzienne funkcjonowanie i pracę: opłacamy czynsz, wynagrodzenia stałego zespołu i osób współpracujących, usługi księgowe i informatyczne, nasze podróże oraz działania promocyjne i fundraisingowe, rachunki za telefon, internet i artykuły biurowe. Inwestujemy też we wzmacnianie swoich umiejętności, wiedzy, kontaktów i dobrostanu – rozwijamy się, aby Fundusz był stabilną i silną instytucją, mogącą stale wspierać kobiety i osoby.

Jak wyglądała sytuacja finansowa Funduszu w 2022 roku?

W 2022 roku Fundusz Feministyczny wydał na swoje działania 2 814 050,68 zł. Ponad 40% naszych wydatków stanowił program grantowy, w ramach którego przekazałyśmy środki grupom nieformalnym i organizacjom feministycznym oraz przeprowadziłyśmy inne działania programowe jak I Zjazd Społeczności Funduszu Feministycznego. W tym roku, z powodu wojny w Ukrainie, część środków grantowych stanowiło wspracie ukraińskich organizacji siostrzańskich i polskich organizacji wspierających osoby uchodźcze. O tym, jakie działania Grantobiorczyń wspiera Fundusz, przeczytasz na femfund.pl/kogo-wspieramy

4% budżetu przeznaczyłyśmy na koszty związane z pozyskiwaniem funduszy i komunikację, w tym budowanie społeczności feministycznej i tworzenie treści edukacyjnych.

Wynagrodzenia zespołu Funduszu Feministycznego stanowiły 33% wydatków. Pozostałą część budżetu przeznaczyłyśmy na rozwój organizacji (m.in. zakup potrzebnych sprzętów, superwizja zespołowa) oraz bieżące wydatki administracyjne (m.in. koszty utrzymania biura, obsługa księgowa, wsparcie IT).

FemFund co roku poddaje się audytowi finansowemu, czyli niezależnemu badaniu organizacji. Badanie to bazuje na ogólnie przyjętych normach i przepisach prawnych, ale weryfikuje również wewnętrzne standardy organizacji. Tutaj (plik pdf 534 KB, otwiera się w nowej zakładce) możesz zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Funduszu Feministycznego za 2022 rok, które zostało poddane temu audytowi.

Jak można wspierać Fundusz?

Największe wsparcie, jakie możemy od Ciebie dostać, to stały, comiesięczny przelew na naszą rzecz. Dzięki stałej pomocy możemy planować nasze wydatki w dłuższej perspektywie i wiemy, jakiej wysokości środki możemy przekazywać na bezpośrednie wsparcie dla dziewczynek, kobiet i osób niebinarnych, queer, trans czy interpłciowych. Na stronie femfund.pl/wsparcie możesz przekazać nam pieniądze. Bardzo też doceniamy Twoje wsparcie w mediach społecznościowych – udostępnianie informacji, wspierające gesty i konstruktywne komentarze :-). Zarówno pieniądze, jak i dobre słowa to dla nas widoczny znak zaufania i sygnał, że to, co robimy, jest OK. Pozostań z nami w kontakcie i zapisz się na Głos FemFundu, który co miesiąc trafi do Twojej skrzynki mailowej (zapis na dole strony femfund.pl).

O MiniGrantach na inicjatywy

Czy możemy ubiegać się o MiniGrant?

O MiniGrant mogą się ubiegać zarówno grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób, jak i organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje).

Zapraszamy Was do zgłoszenia swojego pomysłu, jeśli Wasza grupa/organizacja spełnia łącznie cztery warunki:

 1. czuje się częścią ruchu feministycznego;
 2. działa na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i /lub transpłciowych;
 3. jest prowadzona przez kobiety, osoby queer, niebinarne, interpłciowe i /lub transpłciowe;
 4. działa na rzecz osób mieszkających w Polsce.

 

Kim są osoby queer i osoby niebinarne?

Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.

Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?

Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.

Kim są osoby cispłciowe?

Osoby cispłciowe to osoby, których płeć oznaczona przy urodzeniu jest zgodna z płcią odczuwaną – tożsamość płciowa osób cispłciowych odpowiada ich płci metrykalnej. Fundusz wspiera inicjatywy prowadzone przez osoby nie cismęskie, ponieważ patriarchat dyskryminuje wszystkie osoby, które nie są społecznie rozpoznawane jako mężczyźni i nie mają przywileju, z którego korzystają cispłciowi mężczyźni.

Co to jest grupa nieformalna?

W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W przypadku Funduszu Feministycznego chodzi o działania na rzecz kobiet, osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych. Osoby działające w grupie nieformalnej łączy wspólny cel. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami, do których kieruje swoją ofertę).

Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w MiniGrantach?

Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w MiniGrantach. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, samoorganizujące się, podejmujące oddolne, lokalne działania w ramach swojej społeczności poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które  prowadzą niestandardowe feministyczne działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania ważnych problemów. Szczegółowo możecie zapoznać się z priorytetami FemFundu tutaj.

Czy pojedyncze osoby mogą ubiegać się o MiniGrant?

Niestety nie. MiniGranty, podobnie jak inne granty FemFundu, wspierają działania podejmowane kolektywnie, przez organizacje i grupy.

Czy osoby niepełnoletnie mogą złożyć wniosek?

Tak, organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, mogą złożyć wniosek o MiniGrant. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania grantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.

Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o MiniGrant?

Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z MiniGrantów mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających za granicą.

Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn ma szansę otrzymać wsparcie Funduszu?

Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z MiniGrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby nie cismęskie, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce. Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety i osoby nie cismęskie, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków. Jednym ze sposobów jest finansowe wsparcie Funduszu na femfund.pl/wsparcie

Jaka jest kwota MiniGrantu?

Kwota MiniGrantu to 5 300 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.

Na co możemy przeznaczyć pieniądze z MiniGrantu?

To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak np.: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki, wsparcie bezpośrednie itp. Z MiniGrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję, wynagrodzenia oraz wszelki inne koszty, które są potrzebne do zrealizowania pomysłu. Przykłady działań, które zostały już zrealizowane z pieniędzy Funduszu znajdziecie na femfund.pl/kogo-wspieramy

Czy działania uwzględnione we wniosku o MiniGrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?

Tak, działania w ramach MiniGrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. MiniGrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie i na bieżąco.

W jaki sposób mamy złożyć wniosek?

Wnioski w języku polskim przyjmujemy wyłącznie przez formularz elektroniczny (dostępny tylko w okresie składania wniosków). Nie dotyczy to wniosków w języku rosyjskim, ukraińskim i angielskim – te wysyłane są mailem na adres granty@femfund.pl. Złożenie przez Was wniosku jest potwierdzone mailowo.

O czym warto pamiętać przygotowując wniosek o MiniGrant?

Koniecznie zapoznajcie się z warunkami udziału w programie oraz informacją o priorytetach Funduszu Feministycznego tutaj.
Uwzględnijcie w swoim wniosku informacje, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w MiniGrantach oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym.
Opisując swoją organizację, grupę lub kolektyw, unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji.
Pamiętajcie także, że podczas procesu wyboru działań Wasz wniosek będzie czytany przez inne grupy i organizacje ubiegające się o MiniGrant. Dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka, opiszcie konkretnie, co chcecie zrobić. Z tego samego powodu podajcie w treści wniosku tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym zgłaszającym się grupom. Nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom.

Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie, jedna grupa czy organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Oczywiście, możecie składać wnioski w kolejnych edycjach MiniGrantów.

Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu, jakim jest wybór wniosków przez inne grupy/organizacje?

Do 2. etapu może przejść maksymalnie 99 wniosków. Decyzje o wyborze 99 pomysłów podejmuje zespół Funduszu we współpracy z Radą Konsultacyjną po zapoznaniu się z wszystkimi złożonymi wnioskami. W swoich wyborach kierujemy się warunkami udziału w MiniGrantach oraz priorytetami Funduszu Feministycznego. Do kolejnego etapu konkursu przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki oraz w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.

Dlaczego Wnioskodawczynie uczestniczą w decydowaniu o tym, które grupy i organizacje otrzymają MiniGranty?

Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie feministyczne działania na rzecz praw kobiet i osób są potrzebne i ważne. Dlatego to one występują w roli osób eksperckich oceniających wnioski i mają wpływ na to, które pomysły będą realizowane. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra, odejście od rywalizacji oraz zmiana relacji władzy, na których opiera się tradycyjnie rozumiana filantropia.

Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje?

Do etapu wyboru wniosków przez grupy i organizacje przechodzi maksymalnie 99 pomysłów. Każda grupa i organizacja otrzyma maksymalnie 10 wniosków zgłoszonych przez inne Wnioskodawczynie. Waszym zadaniem jest przeczytanie i ocena tych wniosków zgodnie z przesłanymi przez nas wskazówkami. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wszystkich pomysłów. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują MiniGranty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.

Jak będzie wyglądało przydzielenie wniosków, które będziemy czytać?

Wnioski zostaną przydzielone Wam w sposób całkowicie losowy za pomocą systemu komputerowego. Z dużym prawdopodobieństwem będziecie czytać i decydować o wnioskach bardzo różnorodnych, ale też dotyczących podobnych problemów lub proponujących podobne rozwiązania. Może się zdarzyć, że jednocześnie będziecie oceniać wnioski grup i organizacji z mniejszych miejscowości i tych z dużych miast.

Co się stanie jeśli złożymy wniosek, ale nie wywiążemy się z udziału w partycypacyjnym procesie podejmowania decyzji?

Grupy i organizacje, które złożą wniosek i nie wezmą udziału w 2. etapie wyboru wniosków lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w tej edycji MiniGrantów i tracą możliwość uzyskania grantu.

Kto faktycznie decyduje o tym, jaka grupa i organizacja otrzyma ostatecznie MiniGrant?

Minimum 75 proc. MiniGrantów wybierają grupy i organizacje składające wnioski. O pozostałych 20-25 proc. decyduje zespół Funduszu wraz z Radą Konsultacyjną, kierując się priorytetami Funduszu i uzupełniając listę MiniGrantów o te działania i tematy, które nie znalazły się w wyborach Wnioskodawczyń. Przykładowo: w pierwszym konkursie Funduszu przyznanych zostało 20 MiniGrantów. O 15 z nich zadecydowały oceny przyznane przez Wnioskodawczynie. Pozostałe 5 MiniGrantów zostało wybranych przez zespół Funduszu i Radę Konsultacyjną.

Ile grup/organizacji może otrzymać MiniGrant w danej edycji?

Co roku wsparcie otrzymuje około 20 grup/organizacji. W 2023 roku było to 25 grup.

W jaki sposób Fundusz przekazuje MiniGranty grupom nieformalnym?

Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:

 • na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
 • na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.

Jakie dane o nas i naszym działaniu znajdują się w umowie darowizny, jeśli przyjmiemy grant jako grupa nieformalna?

W umowie podajecie dane fizyczne osoby: jej imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer konta. Umowa zawiera też jednozdaniowy, ogólnikowy opis Waszego działania i kwotę darowizny.

Czy jeśli przyjmiemy grant jako darowiznę dla osoby fizycznej, musimy ją zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić podatek?

Darowizna od Funduszu jest zwolniona z podatku, jeśli nie przekracza kwoty 5308 zł (łączna kwota darowizn od Funduszu przekazanych w ciągu 5 lat). Nie musicie jej też nigdzie zgłaszać.

Kto ma dostęp do naszych danych?

Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Caltha – Krzewski, Potempski Sp.J.). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe (PRONGO.PL Sp. z o.o.). Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności na femfund.pl/polityka-prywatnosci. Wasze dane nie są udostępniane innym Wnioskodawczyniom – osoby te otrzymują do lektury i oceny jedynie tę część wniosku, którą stanowią Wasze odpowiedzi na pytania otwarte.
Chronimy Wasze dane, dbamy o poufność i bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujecie. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, skontaktujcie się z nami: granty@femfund.pl

Jakie dane podajecie do publicznej wiadomości?

Upubliczniamy nazwę, opis i zdjęcie Waszej grupy, kwotę przekazanego grantu i kilkuzdaniowy opis działania. Jeśli macie taką gotowość, chętnie będziemy informować o Waszym działaniu szerzej i bardziej szczegółowo, ale zależy to od Was.

Jak wygląda rozliczenie MiniGrantu, sprawozdanie i ewaluacja działań?

MiniGrant możecie wykorzystać w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Sprawozdanie z realizacji MiniGrantu polega na przygotowaniu krótkiego pisemnego podsumowania działań wraz z opisem Waszych wydatków. Prosimy Was, żebyście przechowywały dokumenty, które potwierdzają Wasze wydatki (faktury, rachunki itp.). Głównym celem podsumowania jest podzielenie się doświadczeniem z realizacji MiniGrantu z innymi grupami i organizacjami feministycznymi uczestniczącymi w MiniGrantach oraz z szerszą społecznością Funduszu. Zespół Funduszu przekaże wcześniej wszystkim grupom i organizacjom korzystającym z MiniGrantów wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Planujemy też organizację spotkania osobistego dla grup i organizacji, które otrzymają MiniGrant, aby umożliwić wspólną rozmowę na temat zrealizowanych przy wsparciu Funduszu działań.

Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji MiniGrantu?

Lista wydatków, którą umieścicie we wniosku, ma pomóc innym osobom czytającym Wasz wniosek lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. W trakcie realizacji Waszego pomysłu możecie je modyfikować.

Czy musimy informować o tym, że Fundusz Feministyczny wspiera nasze działanie?

Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego i informowania o wsparciu finansowym. Dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszym istnieniu, wesprzeć nas lub ubiegać się o granty.

Czy możemy liczyć na większe i dłuższe wsparcie ze strony FemFundu dla naszych działań?

Grupy i organizacje, które otrzymały MiniGrant i go zrealizowały, mogą starać się o kontynuację współpracy z Funduszem. Możliwe jest otrzymanie wsparcia na kolejny rok w ramach MiniGrantów+ w wysokości 10 000 zł. Jeśli grupa/organizacja działa co najmniej dwa lata, możecie też ubiegać się o Granty Mocy – granty rozwojowe w wysokości 60 000 zł na rok. Więcej o Grantach Mocy na femfund.pl/granty-mocy

Jaki był harmonogram 6. edycji MiniGrantów?

Harmonogram MiniGrantów 2023:

 • 23 stycznia – 6 lutego 2023 (do godz. 13:00) – składanie wniosków
 • 6 marca – ogłoszenie wyników 1. etapu
 • 8 marca – 21 marca (do godz. 13:00) – wybór wniosków przez grupy/ organizacje, które przeszły do 2. etapu
 • 6 kwietnia – ogłoszenie wyników 6. edycji MiniGrantów
 • 10 kwietnia – 31 października – realizacja działań* w ramach 6. edycji MiniGrantów i złożenie podsumowania

*Uwaga: podpisywanie umów i przelanie MiniGrantu zwykle trwa około miesiąca od ogłoszenia wyników – w tym czasie zbieramy dane do umów, mamy zdzwonki zapoznawcze, wysyłamy do Was umowy i czekamy na podpisane umowy od Was. Działania możecie realizować od 10 kwietnia, ale realnie pieniądze dotrą do Was kilka tygodni później.

O pilnych grantach Pogotowia Feministycznego

Czy możemy ubiegać się o wsparcie Pogotowia Feministycznego?

Możecie skorzystać ze wsparcia Pogotowia Feministycznego, jeśli wasza grupa/organizacja spełnia łącznie cztery warunki:

 1. czuje się częścią ruchu feministycznego;
 2. działa na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych;
 3. jest prowadzona przez kobiety, osoby queer, niebinarne, interpłciowe i/lub transpłciowe;
 4. działa na rzecz osób mieszkających w Polsce.

 

Kim są osoby queer i osoby niebinarne?

Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.

Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?

Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.

Kim są osoby cispłciowe?

Osoby cispłciowe to osoby, których płeć oznaczona przy urodzeniu jest zgodna z płcią odczuwaną – tożsamość płciowa osób cispłciowych odpowiada ich płci metrykalnej. Fundusz wspiera inicjatywy prowadzone przez osoby nie cismęskie, ponieważ patriarchat dyskryminuje wszystkie osoby, które nie są społecznie rozpoznawane jako mężczyźni i nie mają przywileju, z którego korzystają cispłciowi mężczyźni.

Jakie kryteria musi spełniać nasze działanie, aby zgłosić je do Pogotowia Feministycznego?

Pogotowie Feministyczne wspiera pilne inicjatywy feministyczne. W naszym rozumieniu działanie jest pilne, jeśli:

 1. wynika z nowej, niespodziewanej sytuacji (może to być zarówno odpowiedź na negatywne zdarzenia, np. zagrożenie bezpieczeństwa kolektywu/organizacji, nagłe pogorszenie sytuacji jakiejś społeczności, jak i nieoczekiwana szansa na działanie, np. chęć wykorzystania momentu, gdy uwaga mediów skierowana jest na feministyczne, zwykle pomijane tematy),
 2. wymaga podjęcia szybko, w krótkim czasie, aby doprowadzić do ważnej feministycznej zmiany (np. dot. sytuacji konkretnego kolektywu/organizacji, grupy osób doświadczających jakiejś formy opresji, np. osób uchodźczych, całego społeczeństwa).

Czy nasze działanie musi spełniać oba kryteria jednocześnie, aby otrzymać grant?

Tak, Wasz pomysł powinien spełniać oba warunki jednocześnie.

Kiedy można składać wnioski do Pogotowia Feministycznego?

Można zgłaszać się na bieżąco, przez cały rok – na każdy kwartał przeznaczamy określoną pulę pieniędzy do wykorzystania i przyznajemy granty aż do wyczerpania środków. Możecie więc złożyć wniosek wtedy, kiedy potrzebujecie, o ile w puli zostały jeszcze wolne środki. Jeśli pula środków na dany kwartał się wyczerpie, to znajdziecie taką informację na stronie femfund.pl/pogotowie, a formularz będzie nieaktywny (wersja polska).

Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?

Tak, z grantów Funduszu mogą korzystać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami do których kieruje swoją ofertę).

Czy pojedyncze osoby mogą ubiegać się o wsparcie Pogotowia Feministycznego?

Niestety nie. Pogotowie Feministyczne, podobnie jak inne granty FemFundu, wspiera działania podejmowane kolektywnie, przez organizacje i grupy. Grupa może jednak złożyć wniosek, który wspiera jedną, konkretną osobę aktywistyczną (np. gdy zagrożone jest jej bezpieczeństwo).

Czy osoby niepełnoletnie mogą złożyć wniosek?

Tak, organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, mogą korzystać z grantów Pogotowia Feministycznego. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania grantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.

Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o grant Pogotowia?

Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z Pogotowia Feministycznego mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających za granicą.

Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn ma szansę otrzymać wsparcie Funduszu?

Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać ze wsparcia Pogotowia. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby nie cismęskie, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce. Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety i osoby nie cismęskie, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków. Jednym ze sposobów jest finansowe wsparcie Funduszu na femfund.pl/wsparcie

Jaka jest kwota grantu Pogotowia Feministycznego?

Maksymalna kwota wsparcia to 3 000 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.

Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?

Możecie wydać pieniądze na to, co jest potrzebne i konieczne, żebyście mogły przeprowadzić działanie. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Dlaczego we wniosku prosicie o podanie osoby polecającej?

Zależy nam na tym, żeby dzielić się z innymi grupami działającymi w ruchu feministycznym odpowiedzialnością i wpływem na to, jak wydawane są pieniądze FemFundu. Chcemy, żeby ten mechanizm nie wzmacniał istniejących hierarchii, tylko przeciwnie – sprzyjał budowaniu poczucia, że Fundusz jest wspólną skarbonką dla aktywistek i aktywistów feministycznych w Polsce. Osoby polecające nie muszą być znanymi feministkami działającymi w organizacjach i grupach z długim stażem. Podanie osoby polecającej ułatwi nam upewnienie się w decyzji, że ograniczone pieniądze Pogotowia Feministycznego trafią tam, gdzie powinny.

Nie mamy pomysłu, kogo wpisać w polu „osoba polecająca”. Czy oznacza to, że nie otrzymamy grantu?

Nie – to pole nie jest obowiązkowe. Nie musicie go wypełniać, jeśli budzi ono Wasze obawy lub nie wiecie, co wpisać. Wasz wniosek nie zostanie z tego powodu automatycznie odrzucony.

Czy powinnyśmy zapytać o zgodę osoby, które chcemy wskazać jako osoby polecające we wniosku?

Bardzo do tego zachęcamy. Warto sprawdzić, czy osoby zgadzają się na podanie ich danych, oraz uprzedzić je, że być może będziemy się z nimi kontaktować.

Czy skontaktujecie się z osobami, które wskażemy?

Osoby polecające dostaną od nas mailową informację, że ich dane zostały nam udostępnione i przetwarza je Fundusz Feministyczny (wynika to z obowiązku informacyjnego RODO). Może się zdarzyć, że zadzwonimy lub napiszemy do wskazanej osoby, aby uzyskać dodatkowe informacje, ale nie zawsze to robimy. Nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.

Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?

Wnioski oceniają członkinie zespołu FemFundu. Nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.

Dlaczego wnioski ocenia zespół FemFundu, a nie Wnioskodawczynie, tak jak w przypadku innych programów grantowych FemFundu?

Mechanizmy partycypacyjne wymagają czasu i dużego zaangażowania wielu osób. Tymczasem Pogotowie Feministyczne działa w trybie ekspresowym – chcemy, by było to sprawnie działające i skuteczne narzędzie wspierania ruchu feministycznego. Zależy nam też, by grupy działające w sytuacjach kryzysowych nie obawiały się dzielić wrażliwymi informacjami, które dotyczą ich bezpieczeństwa, a przy partycypacyjnym procesie trudno byłoby nam zagwarantować pełną poufność.

Ile czasu zajmie rozpatrzenie naszego wniosku?

Maksymalny czas potrzebny by podjąć decyzję o przyznaniu grantu to 7 dni roboczych.

Czy możecie szybciej rozpatrzyć wniosek?

Staramy się rozpatrywać wnioski na bieżąco i jak najszybciej, ale nie możemy zagwarantować, że to się uda.

Na czym polega rozmowa zapoznawcza?

Rozmowa zapoznawcza to krótka zdzwonka online lub przez telefon. Służy głównie poznaniu się, upewnieniu się, że za wnioskiem faktycznie stoi grupa feministyczna, oraz zebraniu dodatkowych informacji, dzięki którym będziemy mogły podjąć decyzję o przyznaniu grantu.

Co się stanie, jeśli złożymy wniosek, ale nie weźmiemy udziału w rozmowie zapoznawczej?

Jeśli nie weźmiecie udziału w rozmowie, to, niestety, Wasza grupa nie otrzyma grantu.

W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?

Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:

 • na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
 • na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.

Jakie dane o nas i naszym działaniu znajdują się w umowie darowizny, jeśli przyjmiemy grant jako grupa nieformalna?

W umowie podajecie dane fizyczne osoby: jej imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer konta. Umowa zawiera też jednozdaniowy, ogólnikowy opis Waszego działania i kwotę darowizny.

Czy jeśli przyjmiemy grant jako darowiznę dla osoby fizycznej, musimy ją zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić podatek?

Darowizna od Funduszu jest zwolniona z podatku, jeśli nie przekracza kwoty 5308 zł (łączna kwota darowizn od Funduszu przekazanych w ciągu 5 lat). Nie musicie jej też nigdzie zgłaszać.

Kto ma dostęp do naszych danych?

Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Caltha – Krzewski, Potempski Sp.J.). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe (PRONGO.PL Sp. z o.o.). Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności na stronie femfund.pl/polityka-prywatnosci
Chronimy Wasze dane, dbamy o poufność i bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujecie. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, skontaktujcie się z nami: granty@femfund.pl

Jakie dane podajecie do publicznej wiadomości?

Upubliczniamy nazwę Waszej grupy, kwotę przekazanego grantu i jednozdaniowy opis działania. Jeśli macie taką gotowość, chętnie będziemy informować o Waszym działaniu szerzej i bardziej szczegółowo, ale zależy to od Was.

Jak wygląda rozliczenie grantu?

Po zrealizowaniu działania wysyłacie nam krótkie podsumowanie online.

Czy musimy informować o tym, że Fundusz Feministyczny wspiera nasze działanie?

Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego i informowania o wsparciu finansowym. Dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszym istnieniu, wesprzeć nas lub ubiegać się o granty.

Ile razy można skorzystać z grantu Pogotowia Feministycznego?

Jedna grupa lub organizacja może otrzymać grant Pogotowia Feministycznego dwa razy w roku.

Nasza grupa korzysta/korzystała z MiniGrantów i/lub Grantów Mocy FemFundu. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?

Tak – możecie złożyć wniosek o pilny grant, jeśli jesteście lub byłyście Grantobiorczyniami FemFundu.

Nasze działanie nie wpisuje się w kryteria Pogotowia Feministycznego. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?

Tak! Na początku każdego roku ogłaszamy kolejne edycje feministycznych MiniGrantów, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o tym programie przeczytacie na stronie femfund.pl/minigranty

O rozwojowych Grantach Mocy

Kto może ubiegać się o Grant Mocy?

O Grant Mocy mogą się ubiegać zarówno grupy nieformalne, jak i organizacje pozarządowe.

Wasza grupa/organizacja musi spełniać równocześnie wszystkie pięć warunków, czyli:

 1. działa na rzecz praw kobiet, praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych;
 2. jest prowadzona (tworzona i zarządzana) przez te osoby;
 3. działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce;
 4. identyfikuje siebie i swoje działania jako feministyczne;
 5. ważne – działa od minimum 2 lat.

Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki Grantów Mocy, aby wziąć w nich udział?

Tak, każda zgłaszająca się grupa/organizacja musi spełnić wszystkie 5 warunków udziału, w tym minimalny 2-letni okres działalności.

Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wnioskować o Grant Mocy?

Nie musicie wpisywać się we wszystkie priorytety, aby wziąć udział w Grantach Mocy. Do składania wniosków chcemy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje, które: skupiają się na kobietach, osobach niebinarnych, queer, interpłcowych i/lub transpłciowych szczególnie narażonych na dyskryminację, włączają w podejmowanie decyzji osoby z grup, na rzecz których działają, rozwijają lokalny feminizm poza największymi ośrodkami miejskimi, realizują feministyczne wartości w swoich codziennych praktykach (np. poprzez kolektywne podejmowanie decyzji, troskę o dobrostan zespołu, dbanie o dostępność swoich działań) i które swoją działalnością dążą do realnej, feministycznej zmiany. Zespól Funduszu, redukując liczbę wniosków do kilkunastu, które przejdą do drugiego etapu, będzie się kierował właśnie tymi priorytetami. Szczegółowo możecie zapoznać się z priorytetami FemFundu tutaj.

Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek o Grant Mocy?

Tak, w Grantach Mocy mogą brać udział zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające od minimum 2 lat. Grupy nieformalne w momencie składania wniosku powinny mieć wybraną organizację pozarządową, która w razie przyznania grantu udzieli im osobowości prawnej i przyjmie formalnie grant na swoje konto. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Grupą nieformalną nie są natomiast osoby pozostające ze sobą w relacjach rodzinnych, intymno-romantycznych czy współpracujące ze sobą w ramach umowy (np. pomiędzy trenerką a osobami uczestniczącymi).

Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o grant?

Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z grantów, w tym z Grantów Mocy, mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko, jeśli ich działalność odpowiada na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. organizacje/grupy działające przygranicznie, solidarnościowo). Nie finansujemy organizacji/grup działających wyłącznie na rzecz Polek mieszkających za granicą.

Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn ma szansę otrzymać wsparcie Funduszu?

Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z Grantów Mocy. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby nie cismęskie, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce. Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety i osoby nie cismęskie, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków. Jednym ze sposobów jest finansowe wsparcie Funduszu na femfund.pl/wsparcie

Jaka jest kwota Grantu Mocy?

Kwota Grantu Mocy wynosi 60 000 zł.

Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?

Możecie przeznaczyć pieniądze na to, czego najbardziej potrzebujecie i co przyczyni się do wzmocnienia Waszej organizacji/grupy. Z grantów możecie sfinansować na przykład to, na co zwykle brakuje Wam pieniędzy – mogą być to pensje, opłaty administracyjne, sprzęt, ale także działania, którymi zajmujecie się na co dzień albo takie, które chcecie zrealizować, ale do tej pory brakowało Wam na nie środków. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

W jaki sposób mamy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w języku polskim przez formularz elektroniczny (dostępny tylko w okresie składania wniosków). Złożenie przez Was wniosku jest potwierdzone mailowo.

O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o Grant Mocy?

Przygotowując wniosek o Grant Mocy, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu, które znajdziecie tutaj.
Uwzględnijcie we wniosku informacje, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Opisując swoją organizację i grupę, unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji.
Pamiętajcie także, że Wasz wniosek może być czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka. Z tego samego powodu weźcie pod uwagę, żeby w treści wniosku podawać tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym grupom  (nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom).

Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?

Na pierwszym etapie Grantów Mocy wszystkie wnioski czytane są przez członkinie zespołu FemFundu. Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie 15 wniosków i na tym etapie to inne Wnioskodawczynie czytają wnioski i przyznają im punkty (zasady przyznawania punktów – poniżej). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję o tym, która grupa/organizacja otrzyma grant, podejmuje zespół Funduszu.

Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu, jakim jest wybór wniosków przez Wnioskodawczynie?

O przejściu do drugiego etapu decyduje zespół po zapoznaniu się z wszystkimi przesłanymi wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do drugiego etapu przechodzą zatem wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w danej edycji Grantów Mocy oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.

Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w naborze do Grantów Mocy?

Każda grupa i organizacja, która znajdzie się w drugim etapie, zostanie zaproszona do udziału w parycypacyjnym wyborze grantów i otrzyma do przeczytania maksymalnie 15 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje.
Spośród nich wybieracie 5, które Waszym zdaniem powinny otrzymać grant. Przydzielacie im punkty od 5 (najwyższa ocena) do 1. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wniosków. Wnioski z największą liczbą punktów otrzymują granty. Jeśli dwa lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu. Dodatkowo, zespół Funduszu przyznaje 1 grant strategiczny, kierując się priorytetami Funduszu i Grantów Mocy.

Co się stanie, jeśli przejdziemy do drugiego etapu konkursu, ale nie weźmiemy udziału w spotkaniu ani w wyborze wniosków innych grup/organizacji?

Wnioskodawczynie, które nie wezmą udziału spotkaniu przygotowującym do drugiego etapu ani nie wskażą wniosków, które powinny wg nich otrzymać granty lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w tej edycji i tracą możliwość uzyskania grantu, zgodnie z zasadami Grantów Mocy.

Ile grup/organizacji może otrzymać Grant Mocy w danej edycji?

Co roku wsparcie otrzymuje 6 grup/organizacji.

W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?

W przypadku Grantów Mocy, Fundusz przekazuje pieniądze grupom nieformalnym na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej i formalnie przyjmie grant.

Kto ma dostęp do naszych danych?

Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Caltha – Krzewski, Potempski Sp.J.). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe (PRONGO.PL Sp. z o.o.). Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności na stronie femfund.pl/polityka-prywatnosci. Wasze dane nie są udostępniane innym Wnioskodawczyniom – osoby te otrzymują do lektury i oceny jedynie tę część wniosku, którą stanowią Wasze odpowiedzi na pytania otwarte. Chronimy Wasze dane, dbamy o poufność i bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujecie. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, skontaktujcie się z nami: granty@femfund.pl

Jakie dane podajecie do publicznej wiadomości?

Upubliczniamy nazwę, opis i zdjęcie Waszej grupy, kwotę przekazanego grantu i kilkuzdaniowy opis Waszej działalności. Jeśli macie taką gotowość, chętnie będziemy informować o Was i Waszych działaniach szerzej i bardziej szczegółowo, ale zależy to od Was.

Jak wygląda rozliczenie grantu?

Pieniądze z grantu możecie wydawać przez rok od podpisania z nami umowy. We wniosku nie będziemy Was prosić o budżet, dlatego nie musicie nam zgłaszać zmian w budżecie czy harmonogramie planowanych działań. Jeśli jednak Wasz plan wydania pieniędzy w znaczący sposób zmieni się w stosunku do tego, co zostało opisane we wniosku, to poprosimy Was o taką informację.

Czy musimy informować o tym, że wspiera nas Fundusz Feministyczny?

Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego i informowania o wsparciu finansowym. Dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszym istnieniu, wesprzeć nas lub ubiegać się o granty.

Czy możemy liczyć na większe i dłuższe wsparcie ze strony FemFundu dla naszych działań?

Grupy i organizacje, które otrzymały Grant Mocy i go zrealizowały, mogą starać się o kontynuację współpracy z Funduszem. Możliwe jest otrzymanie wsparcia na kolejny rok w ramach Grantów Mocy+ w wysokości 80 000 zł. Maksymalnie, przedłużenie współpracy może trwać trzy lata i ostatecznie wesprzeć organizację/grupę grantami o łącznej wysokości 300 000 zł.

Nasza organizacja korzysta/ korzystała już ze wsparcia FemFundu w przeszłości. Czy możemy ubiegać się o Granty Mocy?

Tak – możecie złożyć wniosek na Grant Mocy, jeśli jesteście lub byłyście grantobiorczyniami FemFundu w ramach innych programów.

Nasza grupa nie spełnia warunków udziału Grantach Mocy. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?

Tak, na początku każdego roku ogłaszamy kolejną edycję feministycznych MiniGrantów, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o MiniGrantach przeczytacie na femfund.pl/minigranty

Jaki był harmonogram Grantów Mocy 2023?

Od 1 września do 20 września 2022 r. trwał nabór wniosków na Granty Mocy. 10 października poinformowałyśmy, które organizacje i grupy przechodzą do drugiego etapu, czyli procesu wyboru wniosków przez uczestniczki konkursu. Do 31 października Wnioskodawczynie uczestniczyły w procesie wyboru organizacji i grup, które otrzymają granty. 8 listopada 2022 Fundusz Feministyczny ogłosił wyniki Grantów Mocy 2023.