Masz pytanie?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Funduszem i naszymi programami grantowymi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: kontakt@femfund.pl.

O Funduszu
Czym jest Fundusz Feministyczny?
Fundusz Feministyczny to instytucja wspierająca finansowo wyłącznie inicjatywy feministyczne, podejmowane przez kobiety, dziewczyny i osoby socjalizowane do roli kobiety w Polsce. Naszym marzeniem jest silny ruch feministyczny skutecznie budujący w Polsce lepszy świat dla wszystkich kobiet, dziewczynek, osób niebinarnych, interpłciowych i trans. Fundusz zbiera pieniądze oraz regularnie przekazuje je grupom i organizacjom z całej Polski w ramach kilku programów grantowych. W naszych naborach wniosków można zgłaszać dowolne pomysły, a o tym, do kogo trafią pieniądze Funduszu, decydują przede wszystkim osoby uczestniczące w naborze.
Kto pracuje w Funduszu?

W Funduszu na stałe pracuje zespół ośmioosobowy: Ania Deryło, Do Bregin, Gosia Dymowska, Gosia Leszko, Justyna Frydrych, Magda Pocheć, Marta Rawłuszko i Mona Szychowiak. Jesteśmy feministkami od lat zaangażowanymi w działania na rzecz praw kobiet oraz osób LGBTQIA, mamy różne wykształcenie i różne kompetencje, staramy się uzupełniać :-). Justyna, Magda i Marta rozpoczęły pracę jako grupa koleżanek w marcu 2017 roku. Przez przeszło rok spotykałyśmy się nieformalnie, planując nasze przyszłe działania. Fundusz oficjalnie ruszył jako fundacja w styczniu 2018 r. Więcej o nas i o osobach, które z nami stale współpracują, przeczytasz tutaj.

Skąd Fundusz ma pieniądze?

Marzy nam się Fundusz, który jest w całości utrzymywany przez społeczność osób, która podziela wartości feministyczne. W ten sposób FemFund stałby się w pełni autonomicznym, utrzymywanym przez ruch feministyczny narzędziem wspierania walki o bardziej sprawiedliwy świat. Wierzymy, że jest to możliwe i zapraszamy Was do współtworzenia tego Funduszu z nami!

Obecnie Fundusz zbiera pieniądze głównie z dwóch źródeł: 1) od instytucji wspierających organizacje pozarządowe oraz 2) od osób indywidualnych wspierających nas jednorazowymi i comiesięcznymi wpłatami. Nawiązałyśmy wieloletnią współpracę z następującymi instytucjami międzynarodowymi: Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Oak Foundation, Global Fund for Women, Open Society Foundations, Fenomenal Funds i filia die fraunestiftung. Ponadto wspierają nas lub wsparły w przeszłości FundAction, Guerrilla Foundation, Global Fund for Community Foundations oraz instytucja krajowa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Ponadto, ok. 200 osób co miesiąc zasila konto FemFundu regularną wpłatą. Dziękujemy, że jesteście i dzięki Wam możemy działać w sposób zgodny z naszymi wartościami! Chcesz być częścią FemFundu i dorzucić się do feministycznego dobra? Dowiedz się jak tutaj.

Jesteśmy także wdzięczne Alicji i Piotrowi Pacewiczom oraz Anicie i Zbigniewowi Rekusz za to, że co roku fundują po jednym minigrancie <3, a także firmie Balagan za to, że solidarnie dzieli się z nami swoim zyskiem.

Na co Fundusz wydaje pieniądze?

Fundusz przekazuje pieniądze na działania wspierające konkretne dziewczynki, kobiety, osoby niebinarne, queer i transpłciowe mieszkające w Polsce. Do tej pory Fundusz wsparł realizację 88 MiniGrantów i kilkadziesiąt innych grantów (w ramach Pogotowia oraz Grantów Mocy), skierowanych m.in. do: emerytek, rencistek, nastolatek, uchodźczyń, migrantek, kobiet mieszających na wsi, lokatorek, dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami, lesbijek, osób niebinarnych, osób queer i trans, kobiet osadzonych i przebywających w areszcie, pracownic seksualnych. Działania wspierane finansowo przez Fundusz odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Przyznajemy też granty trzyletnie – to tzw. stałe, większe wsparcie finansowe dla grup, które już zrealizowały MiniGranty i chcą działać dalej (wynosi ono maks. 8800 zł rocznie przez trzy lata). W 2020 roku rozpoczęłyśmy współpracę z 19 grantobiorczyniami w ramach tego programu, w 2021 roku dołączyło do nich kolejne 15 grup. Udzielamy również inicjatywom feministycznym wsparcia pozafinansowego: organizujemy warsztaty i spotkania, na których  osoby z naszej społeczności (grantobiorczynie, darczynie) mogą się poznawać i wymieniać doświadczeniami. Dodatkowo, wydajemy pieniądze na nasze codzienne funkcjonowanie i pracę: opłacamy czynsz, wynagrodzenia stałego zespołu i osób współpracujących, usługi księgowe i informatyczne, nasze podróże oraz działania promocyjne i fundraisingowe, rachunki za telefon, internet i artykuły biurowe. Inwestujemy też we wzmacnianie swoich umiejętności, wiedzy i kontaktów – rozwijamy się, aby Fundusz był stabilną i silną instytucją, mogącą stale wspierać kobiety i osoby.

Jak wyglądała sytuacja finansowa Funduszu w 2020 roku?

W 2020 roku Fundusz Feministyczny wydał na swoje działania 771 297,04 zł. 27% naszych wydatków stanowiły granty, które zostały przekazane grupom nieformalnym i organizacjom feministycznym. Informacja o tym, jakie działania wspiera Fundusz dostępna jest tu (przekierowanie do Kogo wspieramy)

15% budżetu przeznaczyłyśmy na koszty programowe związane z pozyskiwaniem funduszy oraz ze wsparciem pozafinansowym dla osób aktywistycznych m.in. we współpracy z Fundacją RegenerAkcja zorganizowałyśmy cykl spotkań wytchnieniowych, mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu.

Wynagrodzenia pięcioosobowego zespołu Funduszu Feministycznego stanowiły 42% wydatków. Pozostałą część budżetu przeznaczyłyśmy na rozwój organizacji (m.in. zakup potrzebnych sprzętów, wyjazd integracyjno-strategiczny) oraz bieżące wydatki administracyjne (m.in. koszty utrzymania biura, obsługa księgowa, wsparcie IT).

Tutaj możesz zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Funduszu Feministycznego za 2019 rok, które zostało poddane audytowi.

Jak można wspierać Fundusz?

Największe wsparcie, jakie możemy od Ciebie dostać, to stały, comiesięczny przelew na naszą rzecz. Dzięki stałej pomocy możemy planować nasze wydatki w dłuższej perspektywie i wiemy, jakiej wysokości środki możemy przekazywać na bezpośrednie wsparcie dla dziewczynek, kobiet i osób niebinarnych, queer, trans czy interpłciowych. Oczywiście, ważne są też wpłaty jednorazowe, zwłaszcza towarzyszące otwartm programom grantowym, pozwalające nam zwiększyć liczbę przyznawanych minigrantów. Tutaj możesz przekazać nam pieniądze. Bardzo też doceniamy Wasze wsparcie w mediach społecznościowych – udostępnianie informacji, wspierające słowa i entuzjastyczne komentarze :-). Zarówno pieniądze, jak i dobre słowa to dla nas widoczny znak zaufania i sygnał, że to, co robimy, jest OK.

Dlaczego warto wspierać Fundusz finansowo?
Pieniądze przekazane Funduszowi od osób indywidualnych to gwarancja naszej niezależności i stabilności oraz realne wsparcie dla dziewczynek, kobiet oraz osób niebinarnych, queer, trans i interpłciowych w całej Polsce. Dzięki stałym i jednorazowym wpłatom indywidualnym, Fundusz może regularnie otwierać kolejne edycje MiniGrantów i Grantów Mocy, stale wspierać nagłe potrzeby ruchu feministycznego w ramach Pogotowia czyli przekazywać pieniądze na działania feministyczne, bez względu na sytuację polityczną czy decyzje urzędników.
O MiniGrantach FemFundu
Czy możemy ubiegać się o MiniGrant?

Zapraszamy Was do napisania wniosku, jeśli Wasza grupa lub organizacja może pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania:
a) Czy prowadzicie feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, niebinarnych, interpłciowych, transpłciowych (osób nie cismęskich)?
b) Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe? (oznacza to, że osoby nie cismęskie stanowią większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym oraz realnie podejmują decyzje w grupie lub organizacji)?
c) Czy Wasza grupa lub organizacja czuje się związana z ruchem feministycznym?
d) Czy Waszymi działaniami odpowiadacie na potrzeby kobiet i/lub praw osób queer, niebinarnych, interpłciowych, transpłciowych mieszkających w Polsce?

Kim są osoby queer i osoby niebinarne?
Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.
Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?

Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.

Kim są osoby cispłciowe?

Osoby cispłciowe to osoby, których płeć oznaczona przy urodzeniu jest zgodna z płcią odczuwaną – tożsamość płciowa osób cispłciowych odpowiada ich płci metrykalnej. Fundusz wspiera inicjatywy prowadzone przez osoby nie cismęskie, ponieważ patriarchat dyskryminuje wszystkie osoby, które nie są społecznie rozpoznawane jako mężczyźni i nie mają przywileju, z którego korzystają cispłciowi mężczyźni.

Kto może ubiegać się o MiniGrant?
O MiniGrant mogą się ubiegać:
a) organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje),
b) grupy nieformalne korzystające z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych,
c) grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie.
Co to jest grupa nieformalna?
W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W przypadku Funduszu Feministycznego chodzi o działania na rzecz kobiet i/lub osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych. Osoby działające w grupie nieformalnej łączy wspólny cel. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami, do których kieruje swoją ofertę).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki 5. edycji MiniGrantów, aby wziąć w niej udział?
Tak – aby wziąć udział w 5. edycji MiniGrantów, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli: a) Wasza grupa działa na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych, transpłciowych (osób nie cismęskich), b) jest prowadzona przez te osoby, 3) czuje się związana z ruchem feministycznym, a także 4) działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.
Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w 5. edycji MiniGrantów?
Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w 5. edycji MiniGrantów. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, samoorganizujące się, podejmujące oddolne, lokalne działania w ramach swojej społeczności poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które  prowadzą niestandardowe feministyczne działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania różnych problemów.
Czy możemy ubiegać się o MiniGrant jeśli nie jesteśmy jedną z grup, które Fundusz uznaje za szczególnie istotne lub nie odpowiadamy na wszystkie priorytety Funduszu?
Tak, oczywiście, zapraszamy do ubiegania się o MiniGrant. Spełnienie wszystkich priorytetów nie jest konieczne, aby złożyć wniosek czy otrzymać minigrant.
O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o MiniGrant?
Przygotowując wniosek o minigrant, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym. Opisując swoją organizację i grupę unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek będzie czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje ubiegające się o MiniGrant, dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka, opiszcie konkretnie, co chcecie zrobić. Z tego samego powodu weźcie też pod uwagę, żeby w treści wniosku podawać tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym grupom  (nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom).
Czy osoby niepełnoletnie mogą się ubiegać o MiniGrant?
O MiniGrant mogą się ubiegać organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania MiniGrantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.
Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn będzie miała szansę otrzymać wsparcie Funduszu?
Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z MiniGrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby nie cis męskie, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.  Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety i osoby nie cis męskie, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków.
Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o MiniGrant?
Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z MiniGrantów mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających zagranicą.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z MiniGrantu?
To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak np.: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki, wsparcie bezpośrednie itp. Z MiniGrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję, wynagrodzenia oraz wszelki inne koszty, które są potrzebne do zrealizowania pomysłu. Przykłady działań, które zostały już zrealizowane z pieniędzy Funduszu znajdziecie tutaj.
Czy działania uwzględnione we wniosku o MiniGrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?
Tak, działania w ramach MiniGrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. MiniGrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie i na bieżąco.
Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu, jakim jest wybór wniosków przez inne grupy/organizacje?
Do etapu wyboru wniosków dokonywanego przez wszystkie grupy i organizacje uczestniczące w naborze, może przejść maksymalnie 99 wniosków. O przejściu do tego etapu decyduje zespół Funduszu we współpracy z Radą Konsultacyjną po zapoznaniu się z wszystkimi złożonymi wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w 5. edycji MiniGrantów, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do kolejnego etapu konkursu przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w 5. edycji oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.
Dlaczego grupy i organizacje, które biorą udział w 5. edycji MiniGrantów, muszą jednocześnie wybierać wnioski, które otrzymają MiniGranty?

Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie feministyczne działania na rzecz praw kobiet i osób są potrzebne i ważne. Dlatego to one występują w roli ekspertek oceniających wnioski i mają wpływ na to, które pomysły będą realizowane. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra, odejście od rywalizacji oraz zmiana relacji władzy, na których opiera się tradycyjnie rozumiana filantropia.

Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje?
Do etapu wyboru wniosków przez grupy i organizacje przechodzi maksymalnie 99 wniosków. Każda grupa i organizacja otrzyma maksymalnie 10 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje. Waszym zadaniem jest przeczytanie i ocena tych wniosków zgodnie z przesłanymi przez nas wskazówkami. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wszystkich wniosków. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują MiniGranty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.
Jak będzie wyglądało przydzielenie wniosków, które będziemy czytać?
Wnioski zostaną przydzielone Wam w sposób całkowicie losowy za pomocą systemu komputerowego. Z dużym prawdopodobieństwem będziecie czytać i decydować o wnioskach bardzo różnorodnych, ale też dotyczących podobnych problemów lub proponujących podobne rozwiązania. Może się zdarzyć, że jednocześnie będziecie oceniać wnioski grup i organizacji z mniejszych miejscowości i dużych miast.
Co się stanie jeśli złożymy wniosek w 5. edycji MiniGrantów, ale nie zdecydujemy o wyborze wniosków innych grup/organizacji?
Grupy i organizacje, które złożą wniosek i nie wezmą udziału w II etapie wyboru wniosków lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w tej edycji MiniGrantów i tracą możliwość uzyskania grantu, zgodnie z zasadami 5. edycji MiniGrantów.
Kto faktycznie decyduje o tym, jaka grupa i organizacja otrzyma ostatecznie MiniGrant?

Minimum 75 proc. MiniGrantów wybierają grupy i organizacje składające wnioski. O pozostałych 20-25 proc. decyduje zespół Funduszu wraz z Radą Konsultacyjną, kierując się priorytetami Funduszu i uzupełniając listę MiniGrantów o te działania i tematy, które nie znalazły się w wyborach Wnioskodawczyń. Przykładowo: w pierwszym konkursie Funduszu przyznanych zostało 20 MiniGrantów. O 15 z nich zadecydowały oceny przyznane przez inne grupy i organizacje. Pozostałe 5 MiniGrantów zostało wybranych przez zespół Funduszu i Radę Konsultacyjną.

W jaki sposób Fundusz przekazuje MiniGranty grupom nieformalnym?
Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:
a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.
Jaka jest kwota MiniGrantu?
Kwota minigrantu to 4900 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.
Jak wygląda rozliczenie MiniGrantu, sprawozdanie i ewaluacja działań?

MiniGrant możecie wykorzystać w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników 5. edycji. Podsumowanie MiniGrantu polega na przygotowaniu krótkiego pisemnego podsumowania działań wraz z opisem Waszych wydatków. Prosimy Was, żebyście przechowywały dokumenty, które potwierdzają Wasze wydatki (faktury, rachunki itp.). Głównym celem podsumowania jest podzielenie się doświadczeniem z realizacji MiniGrantu z innymi grupami i organizacjami feministycznymi uczestniczącymi w 5. edycji oraz z szerszą społecznością Funduszu. Zespół Funduszu przekaże wcześniej wszystkim grupom i organizacjom korzystającym z MiniGrantów wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Planujemy też organizację spotkań osobistych dla grup i organizacji , które otrzymają Minigrant, aby umożliwić wspólną rozmowę na temat Funduszu, naszych potrzeb i wzmacnianiu aktywizmu feministycznego w Polsce.

Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji MiniGrantu?
Lista wydatków, którą umieścicie we wniosku, ma pomóc innym osobom czytającym Wasz wniosek lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. W trakcie realizacji Waszego pomysłu możecie je modyfikować.
Czy musimy informować o tym, że nasze działanie zostało sfinansowane z Funduszu Feministycznego?
Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego, bo dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszych działaniach. Możecie jednak się na to nie zdecydować – jest to w porządku.
Jaki jest harmonogram tej edycji MiniGrantów?
Od 10 stycznia do 31 stycznia 2022 r. do godz. 13.00 trwa nabór wniosków na feministyczne działania. Najpóźniej 28 lutego poinformujemy, które grupy i organizacje przechodzą do II etapu, czyli procesu wyboru wniosków przez uczestniczki 5. edycji. Do 21 marca do godz. 12.00 będzie trwał proces wyboru grup i organizacji, które mają otrzymać MiniGranty. Najpóźniej 12 kwietnia Fundusz Feministyczny ogłosi wyniki 5. edycji MiniGrantów! Wsparcie otrzyma minimum 20 grup/organizacji.
Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?
Nie, jedna grupa czy organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Oczywiście, możecie składać wnioski w kolejnych edycjach MiniGrantów.
W jaki sposób mamy złożyć wniosek?
Wnioski przyjmujemy wyłącznie przez formularz elektroniczny (dostępny tylko w okresie składania wniosków). Nie dotyczy to wniosków w języku rosyjskim i angielskim – te można wysłać mailem. Złożenie przez Was wniosku jest potwierdzone mailowo.
Czy możemy liczyć na większe i dłuższe wsparcie ze strony FemFundu dla naszych działań?
Grupy i organizacje, które otrzymały MiniGrant i go zrealizowały, mogą starać się o kontynuację współpracy z Funduszem. Możliwe jest otrzymanie trzyletniego wsparcia wysokości 8 800 zł w każdym roku.
O pilnych grantach Pogotowia Feministycznego
Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?
Tak, z grantów Funduszu mogą korzystać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami do których kieruje swoją ofertę).
Czy pojedyncze osoby mogą ubiegać się o wsparcie Pogotowia Feministycznego?
Niestety nie. Pogotowie Feministyczne, podobnie jak inne granty FemFundu, wspiera działania podejmowane kolektywnie, przez organizacje i grupy. Grupa może jednak złożyć wniosek, który wspiera jedną, konkretną osobę aktywistyczną (np. gdy zagrożone jest jej bezpieczeństwo).
Czy osoby niepełnoletnie mogą złożyć wniosek?
Tak, organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, mogą korzystać z grantów Pogotowia Feministycznego. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania grantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.
Jakie są warunki ubiegania się o wsparcie Pogotowia Feministycznego?
Możecie skorzystać ze wsparcia Pogotowia Feministycznego, jeśli wasza grupa/organizacja spełnia łącznie cztery warunki:
1. czuje się częścią ruchu feministycznego;
2. działa na rzecz praw kobiet i/lub osób queer, niebinarnych, interpłciowych, transpłciowych;
3. jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe lub transpłciowe;
4. działa na rzecz osób mieszkających w Polsce.
Nasza grupa korzysta/korzystała z MiniGrantów FemFundu lub trzyletniej współpracy z Funduszem. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?
Tak – możecie złożyć wniosek o pilny grant, jeśli jesteście lub byłyście grantobiorczyniami FemFundu.
Jakie inicjatywy wspiera Pogotowie Feministyczne?
Pogotowie Feministyczne wspiera pilne inicjatywy feministyczne. W naszym rozumieniu działanie jest pilne, jeśli:
1. wynika z nowej, niespodziewanej sytuacji (może to być zarówno zagrożenie, np. wojna, jak i nieoczekiwana szansa na działanie),
2. wymaga podjęcia szybko, w krótkim czasie, aby doprowadzić do ważnej feministycznej zmiany (np. dot. sytuacji konkretnego kolektywu/organizacji, grupy osób doświadczających jakiejś formy opresji, np. osób uchodźczych, całego społeczeństwa).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać oba kryteria jednocześnie, aby otrzymać grant?
Tak, Wasz pomysł powinien spełniać oba warunki jednocześnie.
Nasze działanie nie wpisuje się w kryteria Pogotowia Feministycznego. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?
Tak! Na początku każdego roku ogłaszamy kolejne edycje feministycznych MiniGrantów, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o tym programie przeczytacie na stronie femfund.pl/minigranty.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?
Możecie wydać pieniądze na to, co jest potrzebne i konieczne, żebyście mogły przeprowadzić działanie. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Kiedy można składać wnioski do Pogotowia Feministycznego?
Prowadzimy nabór ciągły przez cały rok – na każdy kwartał przeznaczamy określoną pulę pieniędzy do wykorzystania i przyznajemy granty aż do wyczerpania środków. Możecie więc złożyć wniosek wtedy, kiedy potrzebujecie, o ile w puli zostały jeszcze wolne środki. Jeśli pula środków na dany kwartał się wyczerpie, to znajdziecie taką informację na stronie Pogotowia Feministycznego: femfund.pl/pogotowie, a formularz będzie nieaktywny (polska wersja).
Dlaczego we wniosku prosicie o podanie osoby polecającej?
Zależy nam na tym, żeby dzielić się z innymi grupami działającymi w ruchu feministycznym odpowiedzialnością i wpływem na to, jak wydawane są pieniądze FemFundu. Chcemy, żeby ten mechanizm nie wzmacniał istniejących hierarchii, tylko przeciwnie – sprzyjał budowaniu poczucia, że Fundusz jest wspólną skarbonką dla aktywistek i aktywistów feministycznych w Polsce. Osoby polecające nie muszą być znanymi feministkami działającymi w organizacjach i grupach z długim stażem. Podanie osoby polecającej ułatwi nam upewnienie się w decyzji, że ograniczone pieniądze Pogotowia Feministycznego trafią tam, gdzie powinny.
Nie mamy pomysłu, kogo wpisać w polu „osoba polecająca”. Czy oznacza to, że nie otrzymamy grantu?
Nie – to pole nie jest obowiązkowe. Nie musicie go wypełniać, jeśli budzi ono Wasze obawy lub nie wiecie, co wpisać. Wasz wniosek nie zostanie z tego powodu automatycznie odrzucony.
Czy powinnyśmy zapytać o zgodę osoby, które chcemy wskazać jako osoby polecające we wniosku?
Bardzo do tego zachęcamy – warto sprawdzić, czy osoby zgadzają się na podanie ich danych, oraz uprzedzić je, że być może będziemy się z nimi kontaktować.
Czy skontaktujecie się z osobami, które wskażemy?
Osoby polecające dostaną od nas mailową informację, że ich dane zostały nam udostępnione i przetwarza je Fundusz Feministyczny (wynika to z obowiązku informacyjnego RODO). Może się także zdarzyć, że zadzwonimy lub napiszemy do wskazanej osoby, aby uzyskać dodatkowe informacje, ale nie zawsze to robimy. Nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.
Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?
Wnioski oceniają członkinie zespołu FemFundu. Czasami konsultujemy się z członkiniami Rady FemFundu, ale nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.
Dlaczego wnioski ocenia zespół FemFundu, a nie inne wnioskodawczynie, tak jak w przypadku MiniGrantów?
Mechanizmy partycypacyjne wymagają czasu i dużego zaangażowania wielu osób. Tymczasem Pogotowie Feministyczne działa w trybie ekspresowym – chcemy, by było to sprawnie działające i skuteczne narzędzie wspierania ruchu feministycznego. Zależy nam też, by grupy działające w sytuacjach kryzysowych nie obawiały się dzielić wrażliwymi informacjami, które dotyczą ich bezpieczeństwa, a przy partycypacyjnym procesie trudno byłoby nam zagwarantować pełną poufność.
Ile czasu zajmie rozpatrzenie naszego wniosku?
Maksymalny czas, potrzebny by podjąć decyzję o przyznaniu grantu, to 7 dni roboczych.
Czy możecie szybciej rozpatrzyć wniosek?
Staramy się rozpatrywać wnioski na bieżąco i jak najszybciej, ale nie możemy zagwarantować, że to się uda.
Na czym polega rozmowa zapoznawcza?
Rozmowa zapoznawcza to krótka zdzwonka online lub przez telefon. Służy głównie poznaniu się, upewnieniu się, że za wnioskiem faktycznie stoi grupa feministyczna, oraz zebraniu dodatkowych informacji, dzięki którym będziemy mogły podjąć decyzję o przyznaniu grantu.
Co się stanie, jeśli złożymy wniosek, ale nie weźmiemy udziału w rozmowie zapoznawczej?
Jeśli nie weźmiecie udziału w rozmowie, to niestety Wasza grupa nie otrzyma grantu.
W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?
Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:
a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.
Jakie dane o nas i naszym działaniu znajdują się w umowie darowizny, jeśli przyjmiemy grant jako grupa nieformalna?
W umowie podajecie dane fizyczne osoby: jej imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer konta. Umowa zawiera też jednozdaniowy, ogólnikowy opis Waszego działania i kwotę darowizny.
Czy jeśli przyjmiemy grant jako darowiznę dla osoby fizycznej, musimy ją zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić podatek?
Darowizna od Funduszu jest zwolniona z podatku, jeśli nie przekracza kwoty 4902 zł (łączna kwota darowizn od Funduszu przekazanych w ciągu 5 lat). Nie musicie jej też nigdzie zgłaszać.
Kto ma dostęp do naszych danych?

Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Grow Brand Sp. z o.o.). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe PRONGO.PL Sp. z o.o. Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatnościna stronie femfund.pl/polityka-prywatnosci.

Chronimy Wasze dane, dbamy o poufność i bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujecie. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, skontaktujcie się z nami: granty@femfund.pl.

Jakie dane podajecie do publicznej wiadomości?
Upubliczniamy nazwę Waszej grupy, kwotę przekazanego grantu i jednozdaniowy opis działania. Jeśli macie taką gotowość, chętnie będziemy informować o Waszym działaniu szerzej i bardziej szczegółowo, ale zależy to od Was.
Jak wygląda rozliczenie grantu?
Po zrealizowaniu działania wysyłacie nam krótkie podsumowanie online. Raz na kilka miesiący planujemy też spotkania online z grantobiorczyniami w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do udziału w nich, o ile macie taką możliwość i chęć. Nie jest to warunkiem korzystania z grantu.
Ile razy można skorzystać z grantu Pogotowia Feministycznego?
Jedna grupa lub organizacja może otrzymać grant Pogotowia Feministycznego dwa razy w roku.
O Grantach Mocy
Zachęcamy Was do przeczytania zasad konkursu na Granty Mocy – znajdziecie je tutaj (pdf, 181 KB).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu na Granty Mocy, aby wziąć w nim udział?
Tak, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli:
a) Wasza grupa/ organizacja działa na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych i osób transpłciowych,
b) jest prowadzona (tworzona i zarządzana) przez te osoby,
c) identyfikuje siebie i swoje działania jako feministyczne,
d) działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.
Ważne – o otrzymanie grantu mogą się starać grupy i organizacje działające od minimum 2 lat!
Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w danej edycji Grantów Mocy?
Nie musicie wpisywać się we wszystkie priorytety, aby złożyć wniosek. Do składania wniosków na Granty Mocy chcemy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje które: skupiają się na kobietach i osobach transpłciowych, niebinarnych, interpłciowych i queer, które najmocniej narażonone są na dyskryminację oraz przemoc; działają we własnym imieniu lub realnie angażują w podejmowanie decyzji osoby z grup, na rzecz których działają; rozwijają lokalny feminizm poza największymi ośrodkami miejskimi; realizują feministyczne wartości w swoich codziennych praktykach (np. poprzez kolektywne podejmowanie decyzji, troskę o dobrostan zespołu, dbanie o dostępność swoich działań); mają jasną wizję swojego rozwoju oraz długofalowej feministycznej zmiany, która uderza w systemowe źródła opresji; ze względu na swoją feministyczną działalność mają trudności w pozyskiwaniu środków z innych źródeł; mają zasoby i kompetencje do zarządzania Grantem Mocy. Zespól Funduszu, redukując liczbę wniosków do kilkunastu, które przejdą do drugiego etapu Grantów Mocy, będzie się kierował właśnie tymi priorytetami.
Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek w konkursie na Granty Mocy?
Tak, wnioski mogą składać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne aktywnie i nieprzerwanie działające od minimum 2 lat. Grupy nieformalne w momencie składania wniosku powinny mieć wybraną organizację pozarządową, która w razie przyznania grantu udzieli im osobowości prawnej i przyjmie formalnie grant na swoje konto. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Grupą nieformalną nie są natomiast osoby pozostające ze sobą w relacjach rodzinnych, intymno-romantycznych czy współpracujące ze sobą w ramach umowy (np. pomiędzy trenerką a osobami uczestniczącymi).
Nasza organizacja korzysta/ korzystała z MiniGrantów FemFundu i/lub trzyletniej współpracy z Funduszem. Czy możemy złożyć wniosek o Granty Mocy?
Tak – możecie złożyć wniosek o Granty Mocy, jeśli jesteście lub byłyście Grantobiorczyniami FemFundu w ramach innych programów, z wyjątkiem samych Grantów Mocy. Oznacza to, że nie możecie złożyć wniosku, jeśli w momencie naboru wniosków korzystacie już z innego Grantu Mocy przyznanego w poprzednich edycjach.
Nasza grupa nie spełnia warunków udziału w tej edycji Grantów Mocy. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?
Tak, na początku każdego roku zapraszamy do udziału w MiniGrantach, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o MiniGrantach przeczytacie w zakładcew zakładce femfund.pl/minigranty.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?
Możecie przeznaczyć pieniądze na to, czego najbardziej potrzebujecie i co przyczyni się do wzmocnienia Waszej organizacji/grupy. Z grantów możecie sfinansować na przykład to, na co zwykle brakuje Wam pieniędzy – mogą być to pensje, opłaty administracyjne, sprzęt, ale także działania, którymi zajmujecie się na co dzień albo takie, które chcecie zrealizować, ale do tej pory brakowało Wam na nie środków. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Kiedy można składać wnioski o Granty Mocy?
Nabór wniosków prowadzony był od 1 do 26 września 2022 przez formularz on-line.
Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?
Na pierwszym etapie wszystkie wnioski czytane są przez członkinie zespołu FemFundu. Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie 15 wniosków i na tym etapie to inne Wnioskodawczynie czytają wnioski i przyznają im punkty (zasady przyznawania punktów – poniżej). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję o tym, która grupa/organizacja otrzyma grant, podejmuje zespół Funduszu. Dodatkowo zespół przyznaje jeden strategiczny Grant Mocy.
W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?
W przypadku Grantów Mocy, Fundusz przekazuje pieniądze grupom nieformalnym na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej i formalnie przyjmie grant.
Kto ma dostęp do naszych danych?
Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Grow Brand Sp. z o.o.). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, biuro księgowe PRONGO.PL Sp. z o.o. oraz biuro kadrowe Paweł Domagalski Serwis Kadr i Płac. Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności. Wasze dane nie są udostępniane innym Wnioskodawczyniom – osoby te otrzymują do lektury i oceny jedynie tę część wniosku, którą stanowią Wasze odpowiedzi na pytania otwarte.
Jak wygląda wydatkowanie i rozliczenie grantu?
Pieniądze z grantu możecie wydawać przez rok od podpisania z nami umowy. We wniosku nie będziemy Was prosić o budżet, dlatego nie musicie nam zgłaszać zmian w budżecie czy harmonogramie planowanych działań. Jeśli jednak Wasz pomysł na wydanie pieniędzy w znaczący sposób zmieni się w stosunku do tego, co zostało opisane we wniosku, to poprosimy Was o taką informację. Po realizacji grantu poprosimy Was o przedstawienie podsumowania wraz z budżetem.
Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o grant?
Nie. Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z grantów, w tym z Grantów Mocy, mogą skorzystać grupy i organizacje odpowiadające na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce.
Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu konkursu, jakim jest wybór wniosków przez Wnioskodawczynie?
Do drugiego etapu wyboru wniosków może przejść maksymalnie 15 organizacji/grup. O przejściu do tego etapu decyduje zespół po zapoznaniu się z wszystkimi złożonymi wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do drugiego etapu przechodzą zatem organizacje/grupy, które spełniają wszystkie warunki udziału w Grantach Mocy oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.
Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w tej edycji Grantów Mocy?
Do drugiego etapu wyboru wniosków może przejść maksymalnie 15 wniosków. Każda grupa i organizacja, która znajdzie się w tym etapie, zastanie zaproszona do udziału w spotkaniu przygotowującym do partycypacyjnego wyboru grantów i otrzyma do przeczytania maksymalnie 14 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje (z wyjątkiem własnego). Nie oceniacie każdego wniosku osobno, lecz wybieracie spośród nich pięć najlepszych, które Waszym zdaniem powinny otrzymać grant. Przydzielacie im punkty od 5 (najwyższa ocena) do 1. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wniosków, a 5 najwyżej ocenionych organizacji/grup otrzymuje grant. Po zapoznaniu się z Waszymi wyborami przyznamy dodatkowo 1 grant strategiczny. W jego wyborze będziemy kierować się priorytetami Funduszu i Grantów Mocy. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu.
Co się stanie, jeśli przejdziemy do drugiego etapu, ale nie weźmiemy udziału w spotkaniu ani w wyborze wniosków innych grup/organizacji?
Wnioskodawczynie, które nie wskażą wniosków, które powinny wg nich otrzymać granty lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w danej edycji Grantów Mocy i tracą możliwość uzyskania grantu, zgodnie z zasadami Grantów Mocy.
Jaki jest/był harmonogram aktualnej edycji Grantów Mocy?
Od 1 września do 26 września odbywał się nabór wniosków na Granty Mocy. Najpóźniej 17 października poinformujemy, które organizacje i grupy przechodzą do drugiego etapu, czyli procesu wyboru wniosków przez uczestniczki. Do 3 listopada Wnioskodawczynie będą uczestniczyły w procesie wyboru organizacji i grup, które otrzymają granty. Najpóźniej 9 listopada Fundusz Feministyczny ogłosi wyniki Grantów Mocy!  Wsparcie otrzyma 6 organizacji/grup.
Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie, jedna organizacja/grupa może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji Grantów Mocy. Oczywiście możecie składać wnioski w kolejnych latach, o ile nie jesteście w trakcie realizacji Grantu Mocy.

O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek?

Przygotowując wniosek o Grant Mocy, pamiętajcie o warunkach udziału w programie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Opisując swoją organizację/grupę, unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej organizacji/grupy. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek może być czytany i oceniany przez inne organizacje/grupy, dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka. Z tego samego powodu weźcie też pod uwagę, żeby w treści wniosku podawać tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym Wnioskodawczyniom  (nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom).

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw