Czym jest Fundusz?

Fundusz Feministyczny to jedyna instytucja w Polsce, która wspiera wyłącznie działania realizowane przez kobiety i dziewczyny z całego kraju. Finansujemy inicjatywy, które budują lepszy świat dla nas wszystkich.

W naszych konkursach na minigranty można zgłosić dowolny pomysł i otrzymać pieniądze na jego realizację. O tym, do kogo trafia kasa z Funduszu decydują przede wszystkim same dziewczyny i kobiety – uczestniczki konkursu. Ufamy grupom kobiecym, dziewczyńskim i feministycznym, bo to one wiedzą najlepiej, jakie działania są potrzebne.

Marzy nam się lepszy świat, w którym jest miejsce dla każdej
z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia, statusu materialnego, koloru skóry, stopnia sprawności, stanu zdrowia, tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej. Do udziału w naszych konkursach serdecznie zapraszamy osoby interpłciowe, transpłciowe, queerowe i niebinarne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tego, co wydarzyło się w drugim roku Funduszu. Znajdziesz tu informacje o naszych najważniejszych działaniach w 2019 roku.

 

Zespół
Justyna Frydrych

Współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się m.in. programem grantowym i relacjami z grantobiorczyniami. Z wykształcenia politolożka i absolwentka Gender Studies IBL PAN. Aktywistka, edukatorka antydyskryminacyjna, feministka, była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i współorganizatorka warszawskich Manif, działaczka na rzecz praw uchodźczyń i uchodźców. Pracowała m.in. w Fundacji Batorego, Fundacji Ocalenie, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pochodzi z Krosna.

Magdalena Pocheć

Pomysłodawczyni, współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się, między innymi, współpracą międzynarodową z darczyńcami instytucjonalnymi i organizacjami partnerskimi. Z wykształcenia psycholożka międzykulturowa, feministka zaangażowana w rozwój partycypacyjnej i progresywnej filantropii w Polsce (FemFund), w Europie (FundAction) i na świecie (FRIDA The Young Feminist Fund), współautorka i współredaktorka raportów z realizacji Konwencji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce. Osoba biseksualna+. Pochodzi z przedmieść Warszawy.

Marta Rawłuszko

Współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się przede wszystkim ewaluacją i monitoringiem. Socjolożka, badaczka społeczna, feministka, współzałożycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), lesbijka. Jako badaczka i wykładowczyni pracuje też w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Bydgoszczy.

Małgorzata Leszko

W FemFundzie zajmuje się konkursem grantowym oraz relacjami z grantobiorczyniami. Trenerka, animatorka i koordynatorka działań związanych z tematyką równości i różnorodności społeczno-kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji. Pracowała w Centrum Edukacji Obywatelskiej m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W wolnym czasie angażuje się w sprawy sąsiedzkie na warszawskim Osiedlu „Przyjaźń” i gra na trąbce.

Mona Szychowiak

W Funduszu zajmuje się fundraisingiem i koordynacją komunikacji. Kreatywna strateżka zarządzająca projektami, z doświadczeniem pracy z I i II sektorem. Z rodzinnych Wronek, przez Poznań i Kraków, przyjechała do Warszawy – ale to nie jest jej ostatnie przeprowadzkowe słowo. Kocha Azję, a zwłaszcza Japonię, praktykuje ruch zgodny z oddechem, wielbi przyrodę, piecze chleby na zakwasie.

Osoby stale współpracujące
Do Bregin

Trenerka antydyskryminacyjna i WenDo, aktywistka, koordynatorka projektów i działań w organizacjach pozarządowych. Związana z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Wspomagania Wsi. Pochodzi z Cieszyna i to z tego wielokulturowego miasta objazdem przez Gliwice przywiozła do Warszawy otwartość i wrażliwość na różnorodność.

Agata Kubis/.kolektyw

Nie wierzy w obiektywizm, tylko w zaangażowany obiektyw. Od dziecka biega z nim po ulicy, bo zawsze tam się działo najwięcej.

Emilia Oksentowicz/.kolektyw

Fotografia jest tym, co wychodzi jej w życiu najlepiej, dlatego trzyma się tego zajęcia, dzięki pracy dla FemFund’u ma z czego żyć. Obecnie bez stałego zatrudnienia; zyskany dzięki temu czas stara się poświęcać na feministyczne inicjatywy. Na co dzień mieszka w kolektywie, pali w kozie i karmi kury.

Martyna Tokarska/.kolektyw

Aktywistka, kamerzystka, pedagożka. Lubi pracować w grupach tworzonych oddolnie, pielęgnujących wytwarzane w nich relacje. W Funduszu Feministycznym zajmuje się realizacją wideo, która łączy się z poznawaniem wielu wspaniałych osób i różnorodnych obliczy feminizmu. W trybie ciągłym uczy się kłirować rzeczywistość – prywatną i publiczną.

Andrzej Pietrucha

Trener i konsultant fundraisingu. Skończył historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University. Śpiewa w chórze Collegium Musicum UW. Pochodzi z Gliwic, ale urodził się w Bytomiu.

Marianna Wybieralska

Projektantka komunikacji wizualnej (współpracuje głównie z organizacjami pozarządowymi), aktywistka. Członkini Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza (MNW).

Rada Konsultacyjna
Natalia Broniarczyk

Doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistka, feministka, współzałożycielka Aborcyjnego Dream Team’u, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

dr Sylwia Chutnik

Pisarka, feministka, działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji MaMa, doktora Instytutu Kultury Polskiej UW.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Prawniczka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

dr Magdalena Grabowska

Socjolożka, feministka pracująca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka i koordynatorka projektów badawczych w Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Kinga Lohmann

Historyczka, współzałożycielka i dyrektorka Koalicji KARAT, od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój ruchu feministycznego, reprezentująca perspektywą Europy Centralnej i Wschodniej na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i Unii Europejskiej.

Katarzyna Rakowska

Socjolożka, działaczka antyfaszystowska, aktywistka związku zawodowego wspierająca nowe osoby członkowskie.

Natalia Sarata

Socjolożka, feministka, edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), twórczyni inicjatywy „RegenerAkcja” dla zmęczonych i wypalonych aktywistek. Lesbijka, pochodzi ze Szczawnicy, 20 lat mieszkała w Krakowie, obecnie w Warszawie.

Kasia Staszewska

Zaangażowana w pracę na rzecz praw kobiet, wspieranie ruchów feministycznych i rzecznictwo w wymiarze międzynarodowym. Prowadziła program ds. praw kobiet w Amnesty International oraz ActionAid w Londynie, wcześniej pracowała z organizacjami kobiecymi w Ugandzie, Brukseli i Europie Środkowej i Wschodniej. Autorka licznych publikacji nt. praw ekonomicznych kobiet, finansowania organizacji kobiecych i feministycznych, i przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Po latach za granicą, mieszka w Warszawie.

Maria Świetlik

Antropolożka polityczności, członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w którym działa w komisji zrzeszającej pracowników i pracownice organizacji pozarządowych, alterglobalistka działająca na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji globalnych.

dr Sylwia Spurek

(członkostwo w latach 2018-2019)

Prawniczka, była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji.

dr Krzysztof Śmiszek

(członkostwo w latach 2018-2019)

Prawnik, trener prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka Rady Europy, członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji, współzałożyciel i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA).

Komisja Rewizyjna
Chaber

Od ponad 10 lat pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Przez blisko 10 lat pracy z Kampanią Przeciw Homofobii zajmował się m.in. zarządzaniem finansami, zarządzaniem organizacją, organizacją pracy i fundraisingiem. W ramach działań w zarządach międzynarodowych organizacji LGBTI IGLYO i ILGA-Europe pełnił funkcję skarbnika. Obecnie jest dyrektorem finansowym ILGA-Europe i skarbnikiem International Trans Fund – globalnego funduszu wspierającego organizacje i grupy osób trans. Chaber w swojej pracy interesuje się przede wszystkim wprowadzaniem zasad dobrego rządzenia, transparentności i zgodności finansowej oraz poprawą jakości współpracy między fundatorami a grantobiorcami.

Aneta Kluszczyńska

Od wielu lat związana ze środowiskiem NGOsów, głownie w ramach rozliczeń finansowych funduszy pochodzących ze środków unijnych, EOG, amerykańskich. Prywatnie…nie lubi się dzielić informacjami, więc pozostaje trochę tajemnicza.

Aleksandra Muzińska

Aktywistka LGBT+, w latach 2016-2018 członkini zarządu i współprzewodnicząca Miłość Nie Wyklucza. Od ponad 9 lat zajmuje się zarządzaniem finansami organizacji pozarządowych i rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Organizacje partnerskie

Jesteśmy członkiniami sieci Prospera, The International Network of Women’s Funds.

Wspierają nas:

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw