Czym jest Fundusz?

Fundusz Feministyczny to jedyna instytucja w Polsce, która wspiera wyłącznie działania realizowane przez kobiety, dziewczyny i osoby niebinarne, trans i queer z całego kraju. Finansujemy inicjatywy, które budują lepszy świat dla nas wszystkich.

W naszych konkursach na minigranty można zgłosić dowolny pomysł i otrzymać pieniądze na jego realizację. O tym, do kogo trafia kasa z Funduszu decydują przede wszystkim same osoby – uczestniczki_cy konkursu. Ufamy grupom kobiecym, dziewczyńskim i feministycznym, bo to one wiedzą najlepiej, jakie działania są potrzebne.

Marzy nam się lepszy świat, w którym jest miejsce dla każdej z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia, statusu materialnego, koloru skóry, stopnia sprawności, stanu zdrowia, tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej. Do udziału w naszych konkursach serdecznie zapraszamy osoby interpłciowe, transpłciowe, queerowe i niebinarne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tego, co wydarzyło się w trzecim roku Funduszu. Znajdziesz tu informacje o naszych najważniejszych działaniach w 2020 roku.

 

Zespół
Magdalena Pocheć

Pomysłodawczyni, współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się, między innymi, współpracą międzynarodową z darczyńcami instytucjonalnymi i organizacjami partnerskimi. Z wykształcenia psycholożka międzykulturowa, feministka zaangażowana w rozwój partycypacyjnej i progresywnej filantropii w Polsce (FemFund), w Europie (FundAction) i na świecie (FRIDA The Young Feminist Fund), współautorka i współredaktorka raportów z realizacji Konwencji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce. Osoba biseksualna+. Pochodzi z przedmieść Warszawy.

Justyna Frydrych

Współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się m.in. programem grantowym i relacjami z grantobiorczyniami. Z wykształcenia politolożka i absolwentka Gender Studies IBL PAN. Aktywistka, edukatorka antydyskryminacyjna, feministka, była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i współorganizatorka warszawskich Manif, działaczka na rzecz praw uchodźczyń i uchodźców. Pracowała m.in. w Fundacji Batorego, Fundacji Ocalenie, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pochodzi z Krosna.

Marta Rawłuszko

Współzałożycielka i członkini zarządu Funduszu. W FemFundzie zajmuje się przede wszystkim ewaluacją i monitoringiem. Socjolożka, badaczka społeczna, feministka, współzałożycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), lesbijka. Jako badaczka i wykładowczyni pracuje też w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Bydgoszczy.

Małgorzata Leszko

W FemFundzie zajmuje się konkursem grantowym oraz relacjami z grantobiorczyniami. Jest też członkinią Zarządu. Trenerka, animatorka i koordynatorka działań związanych z tematyką równości i różnorodności społeczno-kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji. Pracowała w Centrum Edukacji Obywatelskiej m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W wolnym czasie angażuje się w sprawy sąsiedzkie na warszawskim Osiedlu „Przyjaźń” i gra na trąbce.

Małgorzata Dymowska

W Funduszu zajmuje się konkursem grantowym oraz utrzymywaniem relacji z grantobiorczyniami. Pierwsze feministyczne kroki stawiała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa pod koniec lat 90. Trenerka, animatorka, koordynatorka projektów i działań w organizacjach pozarządowych. Współzałożycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Współpracuje ze Stowarzyszeniem BORIS i Fundacją Wspomagania Wsi. Pasjonatka kajakowania i zanurzania się w lodowatej wodzie.

Do Bregin

W FemFundzie zajmuje się sprawami administracyjnymi i finansowymi, począwszy od podpisywania umów, poprzez współpracę z księgowymi, aż po zakup megafonu. Trenerka antydyskryminacyjna i WenDo, aktywistka, koordynatorka projektów i działań w organizacjach pozarządowych. Związana z kilkoma kolektywami aktywistycznymi, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Wspomagania Wsi. Pochodzi z Cieszyna i to z tego wielokulturowego miasta objazdem przez Gliwice przywiozła do Warszawy otwartość i wrażliwość na różnorodność.

Anna Deryło

W FemFundzie zajmuje się mediami społecznościowymi. Zrobiła magisterkę z Cultural Encounters & Communication na RUC w Danii, a wcześniej studiowała filologię polską ze specjalizacją antropologiczno-kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza FemFundem, Ania pracuje też w restauracji. Lubi piec chleby na zakwasie i gotować polskie wegańskie jedzonko dla innych. Marzy o tym, aby w odległej przyszłości stworzyć miejsce, gdzie wspólne gotowanie i jedzenie będzie przestrzenią aktywizmu i dialogu. Ania mieszka w Kopenhadze. Pochodzi z Ostródy.

Mona Szychowiak

W Funduszu zajmuje się fundraisingiem indywidualnym i koordynacją komunikacji. Kreatywna strateżka zarządzająca projektami, z doświadczeniem pracy z I i II sektorem. Z rodzinnych Wronek, przez Poznań i Kraków, przyjechała do Warszawy – ale to nie jest jej ostatnie przeprowadzkowe słowo. Kocha Azję, a zwłaszcza Japonię, praktykuje ruch zgodny z oddechem, wielbi przyrodę, piecze chleby na zakwasie.

Osoby stale współpracujące
agata kubis / .kolektyw

Nie wierzy w obiektywizm, tylko w zaangażowany obiektyw. Od dziecka biega z nim po ulicy, bo zawsze tam się działo najwięcej.

Emilia Oksentowicz / .kolektyw

Fotografia jest tym, co wychodzi jej w życiu najlepiej, dlatego trzyma się tego zajęcia, dzięki pracy dla FemFund’u ma z czego żyć. Obecnie bez stałego zatrudnienia; zyskany dzięki temu czas stara się poświęcać na feministyczne inicjatywy. Na co dzień mieszka w kolektywie, pali w kozie i karmi kury.

Martyna Tokarska / .kolektyw

Aktywistka, kamerzystka, pedagożka. Lubi pracować w grupach tworzonych oddolnie, pielęgnujących wytwarzane w nich relacje. W Funduszu Feministycznym zajmuje się realizacją wideo, która łączy się z poznawaniem wielu wspaniałych osób i różnorodnych obliczy feminizmu. W trybie ciągłym uczy się kłirować rzeczywistość – prywatną i publiczną.

Andrzej Pietrucha

Trener i konsultant fundraisingu. Skończył historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University. Śpiewa w chórze Collegium Musicum UW. Pochodzi z Gliwic, ale urodził się w Bytomiu.

Marianna Wybieralska

Projektantka komunikacji wizualnej (współpracuje głównie z organizacjami pozarządowymi), aktywistka. Członkini Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza (MNW).

Rada Konsultacyjna
Natalia Broniarczyk

Doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistka, feministka, współzałożycielka Aborcyjnego Dream Team’u, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

dr Sylwia Chutnik

Pisarka, feministka, działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji MaMa, doktora Instytutu Kultury Polskiej UW.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Prawniczka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

dr Magdalena Grabowska

Socjolożka, feministka pracująca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka i koordynatorka projektów badawczych w Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Kinga Lohmann

Historyczka, współzałożycielka i dyrektorka Koalicji KARAT, od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój ruchu feministycznego, reprezentująca perspektywą Europy Centralnej i Wschodniej na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i Unii Europejskiej.

Katarzyna Rakowska

Socjolożka, działaczka antyfaszystowska, aktywistka związku zawodowego wspierająca nowe osoby członkowskie.

Natalia Sarata

Socjolożka, feministka, edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), twórczyni inicjatywy „RegenerAkcja” dla zmęczonych i wypalonych aktywistek. Lesbijka, pochodzi ze Szczawnicy, 20 lat mieszkała w Krakowie, obecnie w Warszawie.

Kasia Staszewska

Zaangażowana w pracę na rzecz praw kobiet, wspieranie ruchów feministycznych i rzecznictwo w wymiarze międzynarodowym. Prowadziła program ds. praw kobiet w Amnesty International oraz ActionAid w Londynie, wcześniej pracowała z organizacjami kobiecymi w Ugandzie, Brukseli i Europie Środkowej i Wschodniej. Autorka licznych publikacji nt. praw ekonomicznych kobiet, finansowania organizacji kobiecych i feministycznych, i przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Po latach za granicą, mieszka w Warszawie.

Maria Świetlik

Antropolożka polityczności, członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w którym działa w komisji zrzeszającej pracowników i pracownice organizacji pozarządowych, alterglobalistka działająca na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji globalnych.

dr Sylwia Spurek

(członkostwo w latach 2018-2019)

Prawniczka, była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji.

dr Krzysztof Śmiszek

(członkostwo w latach 2018-2019)

Prawnik, trener prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka Rady Europy, członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji, współzałożyciel i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA).

Komisja Rewizyjna
Marta Henzler

Superwizorka, trenerka, animatorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 2004 roku pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi. Lubi ludzi i życie.

Aneta Kluszczyńska

Od wielu lat związana ze środowiskiem NGOsów, głownie w ramach rozliczeń finansowych funduszy pochodzących ze środków unijnych, EOG, amerykańskich. Prywatnie…nie lubi się dzielić informacjami, więc pozostaje trochę tajemnicza.

Aleksandra Muzińska

Aktywistka LGBT+, w latach 2016-2018 członkini zarządu i współprzewodnicząca Miłość Nie Wyklucza. Od ponad 9 lat zajmuje się zarządzaniem finansami organizacji pozarządowych i rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Organizacje partnerskie

Jesteśmy członkiniami sieci Prospera, The International Network of Women’s Funds.

Wspierają nas:

Logotyp: ciemno szary napis Guerrilla Foundation, pod spodem czerwony napis Act, Affect, Change, po lewej szaro-czerwone G
Logotyp Global Fund for Women – ciemno szary napis z fioletowym E

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw