Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie Patchwork


Kraków

Grant Feministycznej PoMOCy:
Wsparcie rodzin uchodźczych dzieci z niepełnosprawnościami, uciekających przed wojną w Ukrainie.

„Jesteśmy feministkami, bo wspieramy przede wszystkim kobiety, na barkach których spoczywają obowiązki opiekuńcze (…) Chcemy być częścią ruchu, społeczności feministycznej.”

O grupie

Stowarzyszenie zwykłe na rzecz imigranckich rodzin osób z niepełnosprawnością „Patchwork” to matki-imigrantki, wychowujące w Polsce dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i trudnościami rozwojowymi, oraz wspierająca je facylitatorka. Matki pochodzą z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Doświadczeniem członkiń grupy są wyzwania, związane z jednej strony z życiem w obcym kraju, z drugiej – z byciem matką dziecka z niepełnosprawnością. Jako samorzeczniczki członkinie grupy doskonale wiedzą, jakie są potrzeby oraz jak wygląda codzienność kobiet w ich sytuacji. Te doświadczenia okazały się kluczowe w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i pojawiła się potrzeba wsparcia kryzysowego dla kobiet w podobnej sytuacji życiowej, opuszczających objęte wojną tereny.

„Zależy nam na tym, aby rodziny były zintegrowane, ale też samodzielne. (…) znamy ich potrzeby i rozumiemy, bo naszą organizację tworzą matki osób z niepełnosprawnościami.”

 

 

O działaniu

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę członkinie „Patchworku” zajmowały się wspieraniem rodzin uchodźczych dzieci z niepełnosprawnościami. Ich wsparcie obejmowało ewakuację, zapewnienie miejsca pobytu w Polsce, organizowanie leków i pomocy rzeczowej, a także towarzyszenie w załatwianiu wszelkich formalności, w szczególności tych związanych z niepełnosprawnością dziecka.
Po okresie intensywnej pomocy kryzysowej nadszedł czas na systemowe rozwiązania. W chwili składania wniosku wsparciem stowarzyszenia objętych było ponad 50 rodzin uchodźczych, mieszkających głównie w Krakowie.
Dlatego członkinie Stowarzyszenia „Patchwork” chcą stworzyć Centrum Integracji i Wsparcia – fizyczne miejsce umożliwiające spotkania osób korzystających z oferty stowarzyszenia, oferujące świetlicę dla dzieci, przestrzeń do pracy, prowadzenia lekcji języka polskiego oraz rehabilitacji. Część wsparcia zostanie przeznaczona na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, wymagane polskim prawem tłumaczenia przysięgłe oraz dofinansowanie wynajmu mieszkań dla poszczególnych rodzin.

Kwota grantu: 80 000 zł