Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie Nomada


Wrocław

Grant Feministycznej PoMOCy:
Wsparcie osób uchodźczych z Ukrainy, w tym społeczności romskiej.

„Bo przecież wszyscy mamy prawo migrować.”

O grupie

Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego to organizacja działająca na rzecz praw człowieka, pracująca wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działania Nomady obejmują m.in. poradnictwo w zakresie dokumentowania pobytu i pracy w Polsce, wsparcie prawne, asystowanie osobom uchodźczym w kontaktach z instytucjami, pomoc interwencyjną (np. baza bezpiecznych mieszkań). Wspiera także edukację dzieci z romskich i pracuje z osobami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Inne działania to projekty rozwojowe i edukacyjne, m.in. szkolenia, konferencje oraz publikacje. Równolegle stowarzyszenie prowadzi monitoring i rzecznictwo na rzecz osób uchodźczych, np. działając w ramach Grupy Granica, która zawiązała się w obliczu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r.

„W odpowiedzi na potrzeby osób ze społeczności: romskiej, LGBTQIAP+ oraz migrantek i migrantów uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Nomada wsparła inicjatywy, które niosą im bezpośrednią pomoc. Jedną z form takiego wsparcia we Wrocławiu jest prowadzone przez Kulturę Równości mieszkanie, w którym queerowe osoby uchodźcze mogą znaleźć schronienie”.

Grupa osób ze stowarzyszenia pozuje na schodach przy wejściu do domu

 

O działaniu

W obliczu wojny w Ukrainie Nomada stanowi bazę wiedzy i doświadczenia eksperckiego dla innych organizacji pozarządowych, szczególnie takich, które chcą wspierać osoby z różnych dyskryminowanych grup, a wcześniej nie pracowały z tematyką uchodźczą czy migrancką. Jednocześnie sama prowadzi działania adresowane do społeczności pozostających bez pomocy, np. osób pochodzenia romskiego przybywających z Ukrainy, które otrzymują wsparcie asystentki osób romskich.
Grant Feministycznej PoMOCy zostanie wykorzystany na opłacenie wynagrodzeń osób pomagających, m.in. asystentek kulturowych, w tym asystentki rodzin romskich, osób zajmujących się pomocą interwencyjną oraz prowadzących specjalistyczne konsultacje dla osób uchodźczych.
Nomada chce także wspierać lokalne, oddolne inicjatywy oraz same osoby aktywistyczne, które działają na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy, mimo braku dostępu do różnego typu zasobów.

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Stowarzyszenie Nomada / materiał własny