Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja RegenerAkcja


Warszawa

Grant Feministycznej PoMOCy:
Wsparcie osób aktywistycznych udzielających pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy

„W RegenerAkcji wierzymy, że możemy zrobić świat przyszłości dzięki zaufaniu, wzajemnej trosce i odpowiedzialności za siebie nawzajem teraz.”

O organizacji

RegenerAkcja to pierwsza organizacja w Polsce, która systemowo zajmuje się kwestiami wypalenia aktywistycznego i przeciążeń w zaangażowaniu społecznym. Obszary jej działania to wspieranie osób aktywistycznych w odpoczywaniu i regeneracji oraz budowanie świadomości wokół m.in. zmęczenia empatią, wypalenia reprezentacją czy kosztów zaangażowania. RegenerAkcja propaguje regeneratywną kulturę aktywizmu, zmieniającą jego wypalające normy oraz podkreśla znaczenie indywidualnej i wspólnej troski o siebie nawzajem.

„Nie jesteśmy zepsute, nie jesteśmy uszkodzeni, jeśli się wypalamy. Zmęczenie to naturalny stan, a wypalenie to zrozumiała reakcja na przeciążenia trudne do udźwignięcia.”

 

Dmuchawce na łące

 

O działaniu

RegenerAkcja już po kilku tygodniach od inwazji Rosji na Ukrainę dostrzegła zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń osób aktywistycznych i pomagających, potrzebujących wsparcia. Pojawiały się pytania o interwencje kryzysowe oraz wsparcie dla grup. Dlatego podjęto decyzję o pracy według przetestowanego już modelu: interwencje kryzysowe + superwizja indywidualna i zespołowa + warsztaty dla grup + praca z ciałem + koordynowanie tego wsparcia. Zespół Fundacji miał już za sobą podobne doświadczenia związane z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej.

Środki z Grantu Feministycznej PoMOCy zostaną przeznaczone na opłacenie interwentek kryzysowych, masaże rehabilitacyjne i relaksacyjne dla osób aktywistycznych, warsztaty grupowe oraz indywidualną i zespołową superwizję. Wszystkie te działania będą z kolei możliwe dzięki zatrudnieniu osoby koordynującej bieżące działania pomocowe.

Kwota grantu: 80 000 zł