Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan


Wrocław

Feminizm przeciw wykluczeniu

Kobietostan jest kolektywem teatralnym, który, wykorzystując narzędzia sztuki, zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu osób ze względu na różne nakładające się tożsamości i cechy – status społeczny, miejsce przebywania, wykonywany zawód oraz tożsamość płciową. W swoje działania angażuje osoby z doświadczeniem pozbawienia wolności, ale też kryzysu bezdomności, przemocy, choroby psychicznej, dyskryminacji ze względu na płeć. „Chcemy przywracać głos osobom wykluczonym, osobom narażonym na wykluczenie czy znajdującym się w trudnej sytuacji, a więc wszystkim tym, których głosu brakuje w bieżącym publicznym dyskursie” – deklarują członkinie kolektywu.

Kobiety siedzą w kręgu, a w śród nich zawieszone są zdjęcia twarz skrzywdzonych kobiet

 

Kasa na rozwój organizacji i dobrostan zespołu

Kobietostan nawiązał długotrwałą relację z kobietami i osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, z którym współpracuje od kilku lat i gdzie niedawno uruchomił Centrum Sztuki Osadzonych. „Więzienia są od lat jednym z głównych obszarów naszej działalności, gdyż chcemy podejmować walkę z opresyjnym systemem penitencjarnym w Polsce, zwłaszcza w kontekście płci (sztywna segregacja, ogromne różnice w ofercie programowej kierowanej do kobiet i mężczyzn, prowadzące do wzmacniania krzywdzących stereotypów płciowych)” – deklarują członkinie kolektywu.

Grant Mocy posłuży stworzeniu strategii zarządzania, rozwoju i komunikacji Stowarzyszenia: „Chcemy zadbać o mądrą strategię organizacji (…), a przede wszystkim o relacje w obrębie naszego Kolektywu”. Część grantu zostanie przeznaczona na wynagrodzenie koordynatorki, kursy rozwojowe oraz szkolenie z dostępności dla całego zespołu, a także na regularne superwizje indywidualne i grupowe dla osób pracujących z osobami osadzonymi.

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. Paulina Galanciak-Ilczyszyn

 

Granty Mocy w 2022 roku zostały dofinansowane ze środków Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (Federal Foreign Ofiice) w ramach projektu „Civil society dialogue – including all voices”, realizowanego wspólnie z filia.die fraunestiftung.