Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie Nomada


Wrocław

Wsparcie romskich migrantek we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego działa na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz osób ze społeczności romskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wspiera kobiety w dostępie do mieszkalnictwa, pracy, edukacji, ochrony zdrowia, w szczególności do zdrowia reprodukcyjnego. Prowadzi punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego, pomaga m.in. osobom osadzonym w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim i w Wędrzynie, a także wspiera osoby narażone na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Zajmuje się również edukacją antydyskryminacyjną wśród społeczności przyjmującej, prowadząc warsztaty w szkołach czy na uczelniach oraz tworząc materiały edukacyjne dla kadry pedagogicznej.

Na co dzień Nomada współpracuje z innymi ruchami na rzecz sprawiedliwości społecznej, w tym z lokalnym ruchem skłoterskim i organizacjami działającym na rzecz społeczności LGBT+. Jest również aktywnie zaangażowana w działania Grupy Granica pomagającej uchodźcom i uchodźczyniom na granicy polsko-białoruskiej.

Roześmiane osoby pozują do zdjęcia

 

Na pensje pracowniczek oraz zdrowie reprodukcyjne kobiet ze społeczności romskiej

„Zależy nam na tym, żeby wspierać emancypacyjne dążenia osób, z którymi pracujemy” – deklaruje Nomada. W skład zespołu wchodzą osoby z doświadczeniem migracji, w tym osoby ze społeczności, z którymi pracuje Nomada – np. asystentka rodzin romskich: „To ona opowiada nam o trudnościach, potrzebach i marzeniach ludzi, którzy przybyli do Polski szukać lepszego życia. My dzięki niej dowiedziałyśmy się, jak możemy działać na rzecz Romni i Romów, aby nie szkodzić i nie odbierać im podmiotowości.”

Grant Mocy pokryje m.in. na pensje pracowniczek, które pracują na rzecz romskich migrantek, z których jedna jest przedstawicielką społeczności. Grant posłuży również zdrowiu reprodukcyjnemu kobiet ze społeczności romskiej, uchodźczyń i migrantek, a jego część zostanie przeznaczona na zapewnienie im dostępu do bezpiecznych usług medycznych.

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. z materiałów własnych grupy

 

Granty Mocy w 2022 roku zostały dofinansowane ze środków Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (Federal Foreign Ofiice) w ramach projektu „Civil society dialogue – including all voices”, realizowanego wspólnie z filia.die fraunestiftung.