Łódzki Szlak Kobiet

Łódź

„W naszym mieście patrzenie na historię z perspektywy płci nie jest czystą teorią”

Łódzki Szlak Kobiet to grupa 10 kobiet, które wydobywają z cienia historie przemilczane w oficjalnych narracjach. W mieście, które zyskało tożsamość dzięki ciężkiej pracy włókniarek płciowy wymiar nierówności to nie tylko odległa przeszłość. W latach 90. w miasto uderzyła transformacja ustrojowa, a 100 tys. osób, w tym wiele kobiet, pozostało bez pracy i wsparcia. Dlatego myślenie herstoryczne nie jest dla nich akademickim ćwiczeniem, lecz odpowiedzią na codzienne doświadczenia. Oprowadzając po Łodzi śladami kobiet, opowiadają o losach Żydówek w łódzkim getcie, służących, przedwojennych działaczek lewicowych zmiecionych przez dekomunizację, działaczek opozycji zepchniętych na margines przez kolegów, prekursorek sztuki feministycznej. Organizują spotkania, zbierają wspomnienia, walczą o patronki łódzkich ulic.

6 kobiet stojących w rzędzie na tle miejskiego placu

 

Herstoria jako narzędzie zmiany

Łódzki Szlak Kobiet podkreśla, że herstoria nie jest celem samym w sobie. Wierzą, że buduje ona świadomość feministyczną: dlaczego „kobiece” pozostaje na marginesie? jakie mechanizmy za tym stoją i czy działają także dziś? „Naszym podstawowym celem nie jest popularyzacja his/herstorii, lecz równość płci. Herstorię postrzegamy jako narzędzie zmiany, np. jako źródło wzorców osobowych sprawczych kobiet, których brakuje w kulturze masowej”, mówią łodzianki. Ważne jest dla nich pokazywanie analogii – między pracą robotnic z XIX-wiecznych zakładów i nisko opłacaną, lecz niezbędną pracą w dzisiejszych zawodach opiekuńczych.

 

Tropienie losów „bezimiennych” opiekunek

Dzięki funduszom z minigrantu grupa zaangażuje łodzianki do działań skupionych na losach zapomnianych opiekunek z domów sierot w łódzkim getcie w czasie II wojny światowej. 15 kobiet weźmie udział w warsztatach herstorycznych z Patrycją Dołowy – artystką, działaczką, pisarką, która podjęła temat opiekunek z sierocińców w jednym ze swoich tekstów. Uczestniczki przygotują wspólny projekt – być może materialne dzieło sztuki, a być może towarzyszące warsztatom działanie performatywne. W ten sposób Łódzki Szlak Kobiet wypełni kolejną lukę w zbiorowej pamięci miasta.

Michalina Wisłocka rozmawia z trzema osobami pod wiatą przystanku; w tle plakat akcji Łódź – miasto kobiet z portretem Wisłockiej sprzed lat

Kwota dotacji: 4 400 zł
Fot 1.: Emilia Oksentowicz/ .kolektyw
Fot.2: Aneta Wawrzoła i Grzegorza Habryn

 

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 736 060 436                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw