Kobiety Wędrowne

Sopot

Wielokulturowa pomoc wzajemna

Grupa Kobiety Wędrowne powstała w 2014 roku by tworzyć wspólnotę migrantek, uchodźczyń i ich polskich koleżanek. „Żyjemy w Polsce od kilku lat i w tym czasie dobrze poznałyśmy potrzeby i problemy migrantek z Trójmiasta, z mniejszych miejscowości wokół, a także kobiet mieszkających w ośrodkach dla uchodźców. Wiemy, że brakuje im spotkań z innymi kobietami, a kontakty z Polkami są rzadkie i tylko formalne np. w pracy.” Migrantki i uchodźczynie potrzebują wsparcia, informacji i rady. „Zdajemy sobie sprawę, że często narażone są na różne formy dyskryminacji, mobbing w pracy oraz na przemoc seksualną w przestrzeniach publicznych, takich jak uczelnie, sklepy czy środki transportu.”

Trening w stawianiu granic 

W ramach minigrantu Kobiety Wędrowne zorganizowały cykl międzykulturowych warsztatów dla kobiet na podstawie programu „Draw the line”, którego celem było przeciwdziałanie przemocy seksualnej. Uczestniczki nabyły umiejętności ochrony własnych granic fizycznych i psychologicznych.

„Zostanie wzmocnione ich poczucie integralności i nienaruszalności. Obecność kobiet z różnych krajów pozwoli zrozumieć powszechność doświadczeń męskiej dominacji i przemocy, a także różnorodność ich kulturowych przejawów. Udział kobiet pochodzących z Polski stworzy możliwość budowania mostów pomiędzy społecznościami migrantek i Polek. Wspólne doświadczenie warsztatu będzie źródłem psychologicznego wsparcia, możliwością uczenia się od siebie i emocjonalnego odreagowania w bezpiecznych warunkach.” – deklarowały Kobiety Wędrowne jeszcze przed spotkaniami.

Kwota dotacji: 4400,00 zł

Zdjęcia: Agata Kubis/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw