Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Kolektyw Kobietostan


Wrocław, Krzywaniec

Upełnomocnienie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. „Wyrastamy z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.” Kobietostan prowadzi działania artystyczne z różnymi kobietami, między innymi z kobietami cierpiącymi na depresję, więźniarkami czy z kobietami bezdomnymi.

osoby stoją w lini i trzymają się za ręce, mają na sobie czarne, proste ubrania, stoją na deskach teatru

Wyrażanie siebie poprzez terapeutyczny spektakl

W ramach minigrantu Kobietostan wraz z samozwańczą grupą teatralną „Impro” stworzoną przez kobiety osadzone w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przygotował spektakl Maria K., który zdobył główną nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu. Spektakl inspirowany jest życiem Marii Komornickiej, polskiej poetki i nowatorki przemian społecznych, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę.

uchwycona scena z przedstawienia teatralnego, jedna osoba siedzi i wpatruje się w dal, a z tyłu kroczy druga postać.

W wieku 31 lat Maria Komornicka wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Tak narodził się Piotr Odmieniec Włast. „Nasza opowieść o Marii nie kończy się obrazem społecznego wykluczenia, a wręcz przeciwnie – obrazem solidarności kobiet wyrażonym w obrazie zbiorowego czarnego protestu. Wierzymy, że solidarność kobiet jest siłą, która współczesną Marię Komornicką uczyniłaby bohaterką, a nie odmieńcem”.

Kilka osób na scenie teatralnej, wszystkie ubrane na czarno. W środku jedna z osób klęczy z wzrokiem wzniesionym do góry. Przed nią sterta białych ubrań.

Zakład Karny w Krzywańcu, położony w samym środku lasu, odizolowany od świata zewnętrznego na każdy z możliwych sposobów to drugie największe więzienie kobiece w Polsce. Nie prowadzone są na jego terenie praktycznie żadne działania resocjalizacyjne, a osadzone tam kobiety mają do wyboru pracę w przywięziennej fabryce, uczestnictwo w prowadzonych przez księży różnych wyznań kołach duszpasterskich oraz bezczynność. Z własnej inicjatywy kilkanaście osadzonych powołało do życia grupę teatralną.

Dwie osoby w czarnych ubranach na scenie teatralnej, za nimi wiszą białe sukienki, tuniki i fartuchy na wieszakach

Kwota dotacji: 4400,00 zł

Zdjęcia: Agata Kubis