Grupa nieformalna dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ Inicjatywa Pracownicza

Lasomin, Poznań, Warszawa

Feministyczny związek zawodowy

Grupa działa jako nieformalna komórka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”. Powołały ją trzy kobiety: Maria, Agnieszka i Magda, ale dołączyły kolejne osoby. Ich celem jest stworzenie zasad, według których związek będzie reagował na konflikty i przemoc wewnątrz organizacji. Sama „Inicjatywa Pracownicza” zrzesza ponad 3 tysiące osób (w tym pracownice sektorów logistyki, kultury, opieki, nauki) i określa się jako związek feministyczny. Jego działaczki uczestniczą w ruchu nie tylko przez udział w Manifach, ale też przez codzienną walkę o lepszą opiekę żłobkową i przedszkolną, wyższe płace i godne warunki pracy w sfeminizowanych zawodach.

Grupa pięciu kobiet przy drewnianym stole w ogrodzie

 

„To działanie wymierzone w patriarchalną kulturę”

Potrzebę powołania grupy zgłoszono w 2019 r. na ogólnopolskim zjeździe członków i członkiń związku. Celem jest systemowe opracowanie sposobów rozwiązywania konfliktów i reagowania na przemoc, która może pojawiać się w każdej organizacji. „Na co dzień działamy w naszych zakładowych komisjach. Często jesteśmy pod dużą presją ze względu na konflikt z pracodawcą. Wspieramy się, ale czasem dochodzi do konfliktów wewnątrz naszego związku”.

Wypracowanie metod, jak rozwiązać takie sytuacje, uznają za działanie feministyczne, „rozbrajające patriarchalną kulturę, w której żyjemy – a która siłą rzeczy przenika też do wnętrza związku” i dające kobietom działającym w związku konkretne narzędzia do działania.

 

Praca na wyjeździe

Grupa wykonała już dużo pracy, teraz pora na wypracowanie konkretnej propozycji. W ramach minigrantu będzie pracować nad projektem, analizować dobre praktyki stosowane w innych organizacjach w trakcie spotkań wyjazdowych oraz zdalnie konsultować w ramach związku proponowane rozwiązania. Będą też korzystać ze wsparcia ekspertek i ekspertów, a gotową propozycję przedstawią związkowi i poddadzą pod demokratyczne głosowanie podczas zjazdu OZZ Inicjatywa Pracownicza. Stworzą też ulotki i materiały video wyjaśniające, jakie zachowania są przemocowe, jak ich unikać i co zrobić, jeśli dochodzi do przemocy lub konfliktu.

 

Kwota dotacji: 4 400 zł

Autorki grafiki: Inicjatywa Pracownicza

 

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 736 060 436                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw