Grupa nieformalna dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ Inicjatywa Pracownicza

Lasomin, Poznań, Warszawa

Feministyczny związek zawodowy

Nieformalną grupę przy związku zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” powołały trzy członkinie związku: Maria, Agnieszka i Magda, by stworzyć zasady, według których związek będzie w przyszłości reagował na konflikty i przemoc wewnątrz organizacji. Sama „Inicjatywa Pracownicza” zrzesza ponad 3 tysiące osób (w tym pracownice sektorów logistyki, kultury, opieki, nauki) i określa się jako związek feministyczny. Jej działaczki uczestniczą w ruchu nie tylko przez udział w Manifach, ale też przez codzienną walkę o lepszą opiekę żłobkową i przedszkolną, wyższe płace i godne warunki pracy w sfeminizowanych zawodach.

Grupa pięciu kobiet przy drewnianym stole w ogrodzie

 

„To działanie wymierzone w patriarchalną kulturę”

Potrzebę powołania grupy zgłoszono w 2019 r. na ogólnopolskim zjeździe członków i członkiń związku – chodziło o opracowanie systemowych sposobów rozwiązywania konfliktów i reagowania na przemoc, która może pojawiać się w każdej organizacji. „Na co dzień działamy w naszych zakładowych komisjach. Często jesteśmy pod dużą presją ze względu na konflikt z pracodawcą. Wspieramy się, ale czasem dochodzi do konfliktów wewnątrz naszego związku”, mówią członkinie grupy.

Wypracowanie metod, jak rozwiązać takie sytuacje, uznają za działanie feministyczne, „rozbrajające patriarchalną kulturę, w której żyjemy – a która siłą rzeczy przenika też do wnętrza związku” i dające kobietom działającym w związku konkretne narzędzia do działania.

 

Praca na wyjeździe

W ramach minigrantu grupa przez kilka miesięcy konsultowała się z ekspertkami i zbierała wiedzę na temat sprawiedliwości naprawczej. Dzięki temu powstał poradnik zbierający zasady działania dla członków i członkiń, który wyjaśnia, czym jest mobbing, przemoc seksualna, nękanie, dyskryminacja, a także proponuje konkretne procedury reagowania na nie w duchu sprawiedliwości naprawczej. Grupie udało się także przedstawić poradnik na warsztacie w ramach zjazdu roboczego związku i zrobić film edukacyjny na temat rozwiązywania konfliktów. Najważniejsze jest to, że pomysły i propozycje rozwiązań zawarte w poradniku mają szansę wejść w życie – będą głosowane na kolejnym zjeździe delegatów i delegatek Inicjatywy Pracowniczej!

Strona z poradnika Grupy Nieformalnej OZZ Inicjatywy Pracowniczej

 

 

Kwota dotacji: 4 400 zł

Autorki zdjęć i grafiki: Inicjatywa Pracownicza

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw