Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie NOMADA


Wrocław przyjazny migrantom i migrantkom

Stowarzyszenie już od ponad 10 lat działa na rzecz migrantek i migrantów oraz mniejszości etnicznych i religijnych we Wrocławiu. Gro działań dotyczy wrocławskiej społeczności romskiej. Nomada udziela nieodpłatnego poradnictwa oraz specjalizuje się w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Klienci i klientki organizacji otrzymują wsparcie w kontaktach z urzędami, szkołami, szpitalami, sądem czy policją. Obecnie Nomada pracuje głównie z kobietami i z dziećmi ze społeczności romskiej.

osoby prowadzace ze sobą rozmowę na łące

Minigrant Funduszu posłużył Nomadzie do sfinansowania 5-miesięcznego płatnego stażu Mindry, kobiety z romskiej społeczności migrantek i migrantów z Rumunii. Mindra jest jedną z liderek w swojej społeczności. Jako asystentka pomaga w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia, ze szkołami. Dzięki pieniądzom z minigrantu otrzymała wynagrodzenie za swoją pracę i podniosła kompetencje w zakresie asystentury.

Asystentka romska w zespole Nomady

“Dzięki minigrantowi mamy w zespole asystentkę rodzin romskich ze społeczności. Ten pomysł i jego realizacja to strzał w dziesiątkę. Włączenie Mindry do zespołu dało jej poczucie bycia ekspertką, a wynagrodzenie stało się istotną częścią jej domowego budżetu. Ważne jest to, że za społeczność i o społeczności opowiada jej reprezentantka – liderka, a nie tylko my nie-Romki, nie-Romowie” – deklaruje Stowarzyszenie. Grant w ramach stałej współpracy pozwala na regularne wynagrodzenie dla Mindry, która wspiera kilkadziesiąt osób ze społeczności. Potrzeby są na tyle duże, że rolą Mindry jest również przygotowywanie kolejnych kobiet ze społeczności do asystentury. Mindra otrzymuje też wsparcie w nauce obsługi komputera (przygotowanie urzędowych aplikacji, korespondencja mailowa, pisanie pism, tekstów etc.).

Kwota dotacji: 8 800 zł

Fot. Emilia Oksentowicz/ .kolektyw