Nieformalna Grupa Pracownic Seksualnych

Poznań, Warszawa

O prawa osób pracujących seksualnie

Grupę tworzy kilka osób, które pracują w sektorze usług seksualnych – w salonach masażu erotycznego, przez kamerki internetowe, czy w agencjach towarzyskich. Wspólnie zajmują się sieciowaniem osób pracujących seksualnie oraz dzieleniem się wiedzą między sobą. Grupa chce poprawy warunków pracy w sektorze, m.in. poprzez zadbanie o to, by głos osób pracujących seksualnych był bardziej słyszalny. Jak same przyznają, osoby pracujące w tej branży są narażone na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, na wyzysk i niebezpieczeństwo. Dlatego członkinie grupy chcą wspierać i wzmacniać inne osoby zajmujące się pracą seksualną oraz te, które mogą być zainteresowane taką pracą w przyszłości.

W ramach minigrantu grupa zorganizowała kilka spotkań sieciujących dla osób, które pracują lub pracowały w branży seksualnej oraz stworzyła “Doświadczalnik” – broszurę zawierającą podstawowe informacje na temat zdrowia i higieny, postępowania z klientami, realnej sytuacji na rynku usług seksualnych oraz praw przysługujących osobom pracującym w branży usług seksualnych.

Chcemy kontynuować to, co rozpoczęłyśmy!

Grupa chce dalej zbierać wiedzę od osób pracujących seksualnie i dzielić się nią – między sobą i z innymi. W najbliższym czasie zamierza poszerzyć “Doświadczalnik” o wywiady z osobami pracującymi w pozostałych zawodach pracy seksualnej oraz uzupełnić go o tematykę bezpieczeństwa w internecie. W planach jest też uruchomienie strony internetowej z wszystkimi zebranymi informacjami.

Z grantu grupa pokryje dodruk oraz promocję “Doświadczalnika”, a także organizację festiwalu poświęconego pracy seksualnej – Sex Work Fest. Festiwal ma być fizyczną przestrzenią do sieciowania się osób pracujących seksualnie, wymiany doświadczeń, przeprowadzenia warsztatów.

Kwota dotacji: 8 800,00 zł

Fot. Agata Kubis/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw