Fundacja Kobiety Wędrowne

Sopot

Uchodźczynie uchodźczyniom

Grupę tworzą kobiety pochodzące z różnych krajów. Są wśród nich uchodźczynie, imigrantki oraz kobiety z Polski. Od niedawna działają jako fundacja. Spotykają się, integrują, organizują samopomoc, uczą, prowadzą warsztaty antyprzemocowe, wspierają. “Każda z nas wnosi własne umiejętności, kontakty, pomysły i doświadczenia. W naszych działaniach staramy się dobrze rozpoznawać potrzeby konkretnej grupy kobiet i razem z nimi planować działania” – deklarują.

Działają by zwalczać dyskryminację wobec migrantek i uchodźczyń w wielu wymiarach: ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, kolor skóry oraz systemowy brak dostępu do różnych obszarów życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego w Polsce.

Warsztaty szycia sukienek

Kobiety Wędrowne po raz drugi znalazły się w gronie grantobiorczyń FemFundu. Tym razem zorganizowały warsztaty szycia “Moja własna sukienka” dla uchodźczyń mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie pod Grudziądzem, dla których wcześniej prowadziły warsztaty antyprzemocowe.

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Dysponują jedynie minimalnym środkami by zapewnić sobie i swoim rodzinom byt.

Lokalizacja ośrodków w miejscach oddalonych od większych miast skutkuje brakiem dostępu do miejsc pracy. “Uchodźczynie, które przebywają w ośrodku często 2-4 lata, w zamkniętym środowisku, nie mają czasu ani miejsca, ani prawa do własnych potrzeb” – mówią Kobiety Wędrowne.

Spotkanie i warsztaty w Grupie, to nie tylko szycie. To coś dużo więcej. To przestrzeń, w której uchodźczynie, mieszkanki ośrodka, mogły się realizować twórczo. To zajęcie, podczas którego spotkały się ze sobą, z innymi kobietami, dzieliły się swoimi doświadczeniami. To zdobywanie kolejnych umiejętności. To poczucie sprawczości. “Kobiety z ośrodka mają teraz swoją sukienkę, uszytą własnoręcznie, według kanonów swojej tradycji kulturowej i własnego gustu”.

Kwota dotacji: 4 400,00 zł

Fot. Michał Zieliński

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw