Czuj Bezpiecznie

Warszawa

„Nasz feminizm jest queerowy, otwarty na każdego, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego, potrzeb, statusu materialnego”

O grupie

Grupę tworzą osoby genderqueer i nieneurotypowe. Ponieważ doświadczają dyskryminacji w codziennym życiu na różnych polach, chcą zbudować bezpieczną przestrzeń na rozwój własnych pasji, osobowości, orientacji/tożsamości płciowej, odkrywanie potencjału leżącego w osobistej unikalności oraz dbałość o potrzeby i inność osób członkowskich. Chcą poszerzać swoją wiedzę na temat feminizmu, queerowości, neuroróżnorodności, sztuki i ekologii. Grupa kieruje się przede wszystkim otwartością, chęcią współpracy i zapoczątkowania zmiany.

„Nasz cel to stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie siebie, swojej różnorodności i wspieranie w rozwoju pasji osób członkowskich, która w zamierzeniach przerodzi się w minispołeczność”

Okrąg zrobiony z kolorów tęczy, na środku tarcza

O działaniu

Grupa stworzy w szkole klub, który będzie bezpiecznym miejscem rozwijania własnych potencjałów i uczenia się od siebie. Klub nie będzie tylko fizycznym miejscem spotkań, ale wspólnotą osób udzielających sobie nawzajem wsparcia. Dodatkowo grupa planuje spotkania z osobami aktywistycznymi i edukatorami_edukatorkami oraz wspólne wyjścia do muzeów/centrów kulturalnych z przewodniczkami_przewodnikami.

Kwota grantu: 4 750 zł
Grafika z materiałów własnych grupy

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw