Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Autonomia


Jedyne takie feministyczne miejsce w Polsce

Autonomia jest feministyczną organizacją, która od 12 lat działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna, mogła decydować o sobie i rozwijać się – bez względu na orientację, tożsamość płciową, zdrowie i stopień sprawności, pochodzenie czy status ekonomiczny. Od roku Autonomia prowadzi „Dziewczyńskie centrum mocy”, które jest, jak mówią pracownice i wolontariuszki, jedynym takim feministycznym miejscem w Polsce – centrum spotkań ze strefą relaksu i warsztatem rowerowo-majsterkowym dla dziewczyn, w pełni dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Autonomia organizuje szkolenia, wydaje publikacje, zajmuje się rzecznictwem w obszarze praw kobiet.

Rysunek dziewczyny z rozwianymi włosami z wyciągniętą do góry, zaciśniętą pięścią. Podpis: Autonomia: siła, odwaga, solidarność

 

„Chcemy żeby osoby w ruchu feministycznym dostrzegły, że (potencjalnie) każda z nas to kobieta z niepełnosprawnością i że musimy być solidarne”

Według europejskich badań kobiety z niepełnosprawnościami są kilkukrotnie bardziej narażone na przemoc w porównaniu do ogółu ludności, rzadziej otrzymują skuteczną pomoc oraz często postrzegane są jako niezdolne do samodzielnego działania. Autonomia chce to zmienić – sprawić, by głosy i postulaty kobiet narażonych na dyskryminację wielokrotną, ze względu na płeć i stopień sprawności, mocniej wybrzmiewały w środowisku feministycznym, a KzN miały dostęp do tych samych możliwości rozwoju i budowania swojej mocy.

 

Nie znaczy nie – treningi z feministycznej samoobrony

Z minigrantu fundacja opłaciła warsztaty z feministycznej samoobrony i asertywności dla 10 kobiet z niepełnosprawnościami we Wrocławiu i Krakowie. Warsztaty, inspirowane m.in. metodologią WenDo, były częścią większego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”. To pierwszy na taką skalę projekt w Polsce i Europie, w którym trenerki z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach z feministycznej samoobrony i dostosowują swoje narzędzia pracy do potrzeb konkretnych grup. W sumie w całym projekcie bierze udział ok. 200 kobiet z Polski!

 

Kwota dotacji: 4 400 zł

Autorka grafiki: Autonomia

Fot.: Emilia Oksentowicz/ .kolektyw