Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Artykuł 6


Od Konwencji ONZ do lokalnej społeczności kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek

Nieformalna grupa Artykuł 6 wzięła swoją nazwę od artykułu Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczącego kobiet z niepełnosprawnościami. Grupa to kilkanaście członkiń: aktywistek, działaczek, prawniczek, naukowczyń, terapeutek i artystek. Należą do

niej kobiety z niepełnosprawnościami, o różnej orientacji psychoseksualnej i ich sojuszniczki. Jak piszą o sobie, “zawiązałyśmy naszą grupę dwa lata temu na Kongresie Praw Osób Niepełnosprawnych podczas organizacji panelu nt. kobiet z niepełnosprawnościami. Był to moment gdy temat ten po raz pierwszy wybrzmiał tak wyraźnie w szerokim środowisku osób z niepełnosprawnościami (…). Doprowadzenie do dyskusji o kobietach o różnym stopniu sprawności kosztowało nas wiele wysiłku i pokazało skalę niezrozumienia, uprzedzeń i dyskryminacji wobec tej grupy”.

kolaż zdjęć portretów działaczek grupy

Feministyczny zjazd dla kobiet z niepełnosprawnościami!

W ramach minigrantu Artykuł 6 zorganizuje spotkanie dla kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek, które będzie przestrzenią do wzajemnego poznania, zsieciowania, dzielenia się doświadczeniami oraz oddania głosu kobietom z niepełnosprawnościami.

Ich motywacja do działania jest jasna. “Nasze działanie rodzi się z gniewu i sprzeciwu wobec aktualnej sytuacji. Od kilku lat staramy się działać na rzecz zmiany sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami i napotykamy na niezrozumienie, dyskryminację i niechęć.

Jesteśmy zmęczone potrzebą ciągłej dyskusji o prawo do głosu w ważnej dla nas sprawie. Chcemy zatem stworzyć przyjazną przestrzeń, gdzie prawa kobiet z niepełnosprawnościami nie będą kwestionowane”.

 

Kwota dotacji: 4 400,00 zł