Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny
Ми з вами! Solidarne z Ukrainą

Ми з вами! Solidarne z Ukrainą

Wspólnie budujmy feministyczne mosty, skoro tak wiele innych zostało zniszczonych!

Feminizm to sprzeciw wobec wojny i przemocy, to sprzeciw wobec patriarchatu i systemowej opresji, których wojna i przemoc są przejawem. Jako feministki walczymy o wolność od przemocy, dostęp do ważnych zasobów i praw, a także bezpieczeństwo każdej z nas.

Dzisiaj potrzeba feministycznej solidarności jest jeszcze pilniejsza. Pilna jest ochrona życia kobiet i dziewcząt, osób transpłciowych, osób z niepełnosprawnościami i zmarginalizowanych społeczności najbardziej dotkniętych skutkami wojny.

Dlatego działamy, aby wesprzeć nasze siostrzane organizacje w Ukrainie w ich działaniach pomocowych na miejscu, zwłaszcza we Lwowie. Działamy też, aby osoby, które z Ukrainy w ostatnim czasie uciekły, szukając w Polsce miejsca na bezpieczne życie, czuły się dobrze przyjęte i mogły jak najszybciej kontynuować swoją aktywistyczną działalność.

 

Działania FemFundu w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie

 

1. Pogotowie Feministyczne – granty szybkiego reagowania

Program interwencyjny, który zwłaszcza teraz polecamy grupom i organizacjom przyjmującym osoby uchodźcze

Zwiększyłyśmy kwotę jednego grantu do 3000 zł, o które można aplikować bez deadlinów, przez cały rok. Po wypełnieniu wniosku, dzięki uproszczonym procedurom, odpowiedź i kasa przekazywana jest w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pilną pomoc humanitarną, działania na rzecz osób uchodźczych, zadbanie o bezpieczeństwo grupy/organizacji.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na osobnych stronach w czterech wersjach językowych:

– Феміністична швидка допомога – wersja ukraińska: femfund.pl/pogotowie-ukr

– Феминистская чрезвычайная ситуация – wersja rosyjska: femfund.pl/pogotowie-ru

– Feminist Emergency Service – wersja angielska: femfund.pl/pogotowie-en

– wersja polska: femfund.pl/pogotowie

Do tej pory przyznałyśmy 10 takich grantów na pilne działania i bezpośrednią pomoc w związku z wojną.

 

2. Granty Feministycznej poMocy – wyjątkowa edycja Grantów Mocy

Granty o łącznej wysokości 800 000 zł dla organizacji działających na rzecz osób uchodźczych

Postanowiłyśmy przekazać Granty poMocy organizacjom, które, w związku z wojną trwającą w Ukrainie, mobilizują się, by chronić życie, zdrowie i bezpieczeństwo osób uchodźczych oraz społeczności aktywistycznej. Chcemy, by feministyczne społeczności, które tworzą sieć solidarności i wsparcia, mogły skupić się na tym, co najważniejsze, czyli zadbaniu o potrzeby osób w kryzysie — bez sztywnego harmonogramu, bez planowania odrębnych projektów, bez nadmiaru biurokracji.

Po rozmowach z organizacjami, w trybie przyśpieszonym w marcu 2022 roku, przekazałyśmy po 80 000 zł następującym organizacjom (linki otwierają się w nowym oknie):

 

3. Tymczasowe miejsce do mieszkania dla osób uchodźczych, właśnie przybywających do Warszawy

Wraz z zaprzyjaźnioną organizacją Miłość Nie Wyklucza stworzyłyśmy miejsce, przyjmujące do 6 osób dorosłych + 2 dzieci, na krótki bezpłatny pobyt. Przestrzeń została wyposażona we wszystkie potrzebne sprzęty i artykuły użytku domowego. Osoby mogą zatrzymać się u nas do 10 dni, by odpocząć, nabrać sił i rozpocząć zadomawianie się w Polsce lub szukanie domu w innych miejscach. Od marca do września, kiedy funkcjonowała przestrzeń noclegowa, skorzystało z niej w sumie 12 kobiet, dzieci i osób głównie ze społeczności romskiej oraz społeczności LGBTQ

 

4. Transport humanitarny dla Women’s Perspectives w Ukrainie

Wysyłka sprzętu o wartości ponad 100 000 zł

Od wybuchu wojny, jesteśmy w bliskim kontakcie z siostrzanymi organizacjami feministycznymi działającymi w Ukrainie i na świecie. Między innymi, rozmawiałyśmy z osobami z ukraińskiej grupy Women’s Perspectives (Центр „Жіночі перспективи”) o tym, jakie są ich potrzeby na terenie objętym wojną. To właśnie od nich otrzymałyśmy listę z konkretnym zapotrzebowaniem do urządzenia schronów i organizacji życia i pracy w czasie wojny.

Dzięki wsparciu innych Funduszy i organizacji siostrzeńskich oraz zaangażowaniu naszej społeczności, udało nam się zakupić sprzęt o łącznej wartości ponad 100 000 zł. W marcu 2022 wysłałyśmy transport humanitarny do Lwowa. Wśród zawiezionych sprzętów były: power banki i lampy z power bankami, agregatory i generatory prądu, stacje zasilania, ładowarki solarne, termosy na zupę i herbatę, przenośne kuchenki elektryczne i grzałki oraz ciepłą odzież i śpiwory wojskowe, leki i środki higieniczne.

Oprócz pomocy rzeczowej przekazałyśmy Women’s Perspectives 80 000 zł na ich pracę na miejscu we Lwowie oraz na terenach przygranicznych.

 

5. Granty dla organizacji z Ukrainy

Wsparcie interwencyjne dla grup działających w Ukrainie

Od początku napaści na Ukrainę pozostajemy w kontakcie z siostrzanym funduszem kobiecym w Ukrainie (Ukrainian Women’s Fund – Український Жіночий Фонд) i tamtejszą społecznością, działającą zgodnie z feministycznymi wartościami. Choć głównym obszarem działania FemFundu pozostaje ruch feministyczny w Polsce, w którym jesteśmy zakorzenione, to czujemy, że naszym obowiązkiem i wyrazem solidarności jest wspierać aktywizm sióstr w Ukrainie. Chcemy wspierać zarówno aktywizm interwencyjny, będący bezpośrednią odpowiedzią na kryzys humanitarny, jak i ten będący kontynuacją dotychczasowej feministycznej pracy w nowych warunkach. Jest to spójne z naszą misją, wyrażoną także w statucie Funduszu.

Dlatego dzięki wsparciu organizacji partnerskich i po konsultacjach z aktywistkami z Ukrainy zdecydowałyśmy się przyznać granty interwencyjne dla ukraińskiego środowiska aktywistycznego. Wesprą one zarówno działania humanitarne, jak i codzienną pracę grup i kolektywów, które nie mogą uzyskać pieniędzy z innych źródeł.

W trybie przyśpieszonym w marcu i kwietniu 2022 roku, przekazałyśmy łącznie ok. 300 000 zł następującym grupom i organizacjom (linki otwierają się w nowym oknie):

 

 • Women’s Perspectives (Громадська організація Центр Жіночі Перспективи)
  https://www.women.lviv.ua/en/
  Kobieca organizacja działająca w Ukrainie od ponad 20 lat, zajmująca się m.in. przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, zwiększaniem wpływu politycznego kobiet w Ukrainie oraz walką z handlem ludźmi. Od początku wojny Women’s Perspectives organizuje tymczasowe schronienia dla kobiet i dzieci, które uciekły do Lwowa z regionów intensywnych walk. Udziela także bezpośredniej pomocy humanitarnej (jedzenie, środki czystości, lekarstwa itp.). Zapewnia osobom przesiedlonym wsparcie psychologiczne i pomaga im w poszukiwaniu miejsc na dłuższy pobyt.
  Wysokość grantu: 20 000 dolarów (ok. 80 000 złotych)

 

 • Feminist Workshop (Феміністична майстерня)
  https://femwork.org/about-us/
  Feminist Workshop założyły młode aktywistki, które chcą tworzyć silną i solidarną feministyczną społeczność w Ukrainie oraz wpływać na poprawę pozycji kobiet, dziewcząt, osób transpłciowych i queerowych w społeczeństwie. Ich rozumienie feminizmu jest jednak szersze i oznacza głębokie zmiany norm społecznych oraz świat bez przemocy i dyskryminacji. Towarzą treści edukacyjne na temat feminizmu w języku ukraińskim, zajmują się edukacją pozaformalną oraz sieciowaniem osób aktywistycznych. W związku z wojną Feminist Workshop uruchomiły grupę wsparcia psychologicznego, organizują opiekę nad dziećmi dla osób, które uciekły do Lwowa, a także stworzyły FemKwartirę (tymczasowe mieszkanie dla osób aktywistycznych). Pomagają też w relokacjach osobom, które chcą wyjechać z Ukrainy, a także skupiają się na nagłaśnianiu potrzeb kobiet – zwłaszcza tych narażonych na wielokrotną dyskryminację – w związku z wojną.
  Wysokość grantu: 20 000 dolarów (ok. 80 000 złotych)

 

 • Kharkiv Women Association Sphere (Харківське Жіноче Об’єднання «Сфера)
  https://sphere.org.ua/en
  „Sfera” to jedyna lesbijsko-feministyczna organizacja w Ukrainie i jedyna queerowa organizacja działająca we wschodniej części kraju (w Charkowie). Zajmuje się walką o równe prawa i możliwości dla wszystkich kobiet we wszystkich obszarach życia, edukacją równościową oraz wspieraniem osób LBTQ w Ukrainie. W 2019 zorganizowały pierwszą, przełomową Paradę Równości w Charkowie. Po wybuchu wojny Sfera skupia się przede wszystkim na wsparciu kobiet i osób, które pozostały we wschodnich regionach kraju, gdzie toczą się walki. Prowadzi grupy wsparcia i dofinansowuje pomoc psychologiczną, a także udziela pomocy finansowej, opłacając kluczowe koszty życia: jedzenie, leki, testy ciążowe, środki higieniczne. Pomaga też uzyskać wsparcie ginekologiczne i prawne. Poza działaniami humanitarnymi kontynuuje pracę aktywistyczną – członkinie Sfery zorganizowały m.in. w Charkowie protest przeciwko przemocy seksualnej i gwałtom, których sprawcami są żołnierze z Rosji.
  Wysokość grantu: 21 000 dolarów (ok. 84 000 złotych)

 

 • Assortment Room (Асортиментна Кімната)
  https://www.instagram.com/asortymentna_kimnata/
  Organizacja wspierająca „sztukę na peryferiach” – w tym młodych artystek – działająca głównie w miejscowości Iwano-Frankiwsk. Od wybuchy wojny zajmuje się ewakuacją archiwów artystycznych i ochroną dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem oraz grabieżą. Prowadzi rezydencję „Working Room” dla artystów i artystek z terenów objętych wojną. Podczas rezydencji twórczynie i twórcy skupiają się na badaniu zagadnień związanych z rosyjską wojną prowadzoną w Ukrainie. Jak mówi Lesya Khomenko, jedna z kuratorek rezydencji, „kultura i sztuka może nie wydają się kluczowe w czasie wojny, ale są istotne, zwłaszcza na poziomie dyplomatycznym i politycznym”.
  Wysokość grantu: 10 000 euro (ok. 45 000 złotych)

 

 

autorka zdjęcia na stronie głównej: Yulia Krivich
autorka zdjęcia w banerze podstrony: agata kubis / .kolektyw