Ubiegaj się o grant!

Z dumą i radością przedstawiamy Grantobiorczynie
II edycji konkursu na minigranty! Ta lista to wspólne decyzje społeczności Funduszu Feministycznego: wnioskodawczyń
oraz Rady Konsultacyjnej! Serdecznie gratulujemy 21 grupom
i organizacjom, które otrzymają wsparcie finansowe od Funduszu Feministycznego i zrealizują swoje pomysły na feministyczne działania. Wszystkim uczestniczkom konkursu – grupom, kolektywom i organizacjom –  dziękujemy za zainteresowanie Funduszem i Wasz wkład w wybór najlepszych pomysłów.

Pełna lista wybranych 21 pomysłów jest dostępna tutaj: Lista przyznanych minigrantów. 

Przypominamy, że na konkurs wpłynęło 155 wniosków
z 79 miejscowości z całej Polski. Do drugiego etapu przeszło 99 wniosków, spośród których
to same uczestniczki wybierały najlepsze pomysły.

Decyzją społeczności* – uczestniczek Konkursu – minigranty na feministyczne działania otrzymują następujące grupy
i organizacje (kolejność alfabetyczna):

 1. Akademia Młodych Głuchych, Warszawa
 2. Dziewczyny w spektrum, Kraków
 3. FAMilja – przestrzeń dla Kobiet, Przechlewo
 4. Fundacja Kobiety Wędrowne, Sopot
 5. Fundacja Wyobraź sobie, Polanka Hallera*
 6. Grupa nieformalna Ciotki Klotki, Głuchołazy
 7. Kobiety razem, Mirów
 8. Kolektyw Dobra Teściowa, Dzierżoniów
 9. Kolektyw Złote Rączki, Kraków
 10. Letni Klub Śniadaniowy, Kielce
 11. NOMADA Stowarzyszenie, Wrocław
 12. Stowarzyszenie dla Ziemi, Kamionka*
 13. Stowarzyszenie Kobiet „Malwa” na rzecz Przedszkola Publicznego w Złotnikach Kujawskich*
 14. Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Ochodze/Opole
 15. To dla nas ważne!, Włocławek
 16. W(y)Puszczone, Wygon

Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu** minigranty na feministyczne działania otrzymują następujące grupy i organizacje (kolejność alfabetyczna):

 1. Aborcyjny Dream Team, Warszawa***
 2. Artykuł 6, Warszawa
 3. Nieformalna grupa pracownic seksualnych, Poznań
 4. Sprawczynie, Toruń
 5. Toruński Socjalny Kongres Kobiet, Toruń

*Decyzją społeczności – uczestniczek Konkursu –
7 wniosków zamykających listę najwyżej ocenionych pomysłów otrzymało identyczną liczbę głosów. Były to pomysły następujących grup i organizacji:

1) Autonomia, Kraków, 2) Fundacja Wyobraź sobie, Polanka Hallera, 3) Stowarzyszenie Kobiet „Malwa” na rzecz Przedszkola Publicznego w Złotnikach Kujawskich, Złotniki Kujawskie, 4) Stowarzyszenie dla Ziemi, Kamionka,
5) Sułkowiczanki, Sułkowice, 6) Zespół ekspertek przy Gdańskim Modelu na rzecz Równego Traktowania, Gdańsk,
7) Zmapuj siebie, Wrocław/Olsztyn.

Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu, minigranty otrzymują trzy z nich. Po pierwsze, Stowarzyszenie dla Ziemi  Kamionki, które pracujez uchodźczyniami, czyli priorytetową dla Funduszu grupą. Po drugie, w gronie wniosków wybranych przez samą społeczność nie pojawiły się pomysły dotyczące małych dziewczynek z niewielkich miejscowości, stąd nasze poparcie dla wniosku Stowarzyszenia Kobiet “Malwa” ze Złotników Kujawskich. Dodatkowo, kierując się chęcią wsparcia oddolnej, wzmacniającej kobiety inicjatywy
z małej miejscowości, wybrałyśmy_liśmy pomysł Fundacji Wyobraź sobie z Polanki Hallera. W tym wyborze kierowałyśmy_liśmy się również różnorodnością geograficzną dofinansowanych inicjatyw.

**Podejmując decyzję o tzw. minigrantach strategicznych kierujemy się priorytetami Funduszu oraz uzupełniamy ewentualne luki tematyczne i geograficzne z puli wniosków wybranych przez wnioskodawczynie. Dostrzegając brak wniosków dotyczących osób nieheteronormatywnych LBTQ
i osób z różnym poziomem sprawności zdecydowałyśmy się wesprzeć n
astępujące grupy i organizacje: 1. Artykuł 6, Warszawa, 2. Sprawczynie, Toruń. Po drugie, chcemy wspierać grupy i organizacje podejmujące tematy wyjątkowo ważne, lecz wciąż, w naszej opinii, zbyt mało obecne w feministycznym aktywizmie. Stąd nasza decyzja o przyznaniu minigrantów dla: 1. Aborcyjny Dream Team, Warszawa, 2. Nieformalna grupa pracownic seksualnych, Poznań, 3. Toruński Socjalny Kongres Kobiet, Toruń.

***Decyzją zespołu i Rady Konsultacyjnej jako jeden
z dodatkowych minigrantów został wybrany wniosek Aborcyjnego Dream Teamu, którego członkinią jest również członkini Rady Konsultacyjnej Funduszu Feministycznego.
W konkursie, tj. na etapie lektury i wyboru pomysłów przez wnioskodawczynie, zrezygnowałyśmy z pojęcia konfliktu interesów, które, w naszej opinii, wywodzi się z porządku patriarchalnego, zakładającego rywalizację i brak solidarności, a nie współpracę i współdziałanie. Takie podejście jest nam obce. Doświadczenie z pierwszego konkursu pokazało nam,
że zastosowanie pojęcia konfliktu interesów nie służy ani nam, ani  naszej społeczności, jest różnie rozumiane i stoi
w sprzeczności z naszymi wartościami. Chcemy działać –
i ufamy, że tak właśnie działamy – na zasadach radykalnego zaufania do decyzji kobiet, wnioskodawczyń, Rady i zespołu.
W związku z tym, że temat aborcji nie został wybrany przez społeczność ani w pierwszym, ani w drugim konkursie, wybór takiego wniosku w bieżącej edycji – jedynego pomysłu poruszającego temat aborcji – jest dla nas decyzją strategiczną i polityczną. Temat ten jest wyjątkowo ważny z perspektywy feministycznej i w aktualny Polskim kontekście, dlatego nie chcemy, aby członkostwo w Radzie jednej z wnioskodawczyń stało się barierą dla strategicznego przyznania grantu Aborcyjnemu Dream Teamowi.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Jednocześnie informujemy, że trzy grupy spośród 99, które przeszły do drugiego etapu, nie przystąpiły do partycypacyjnego wyboru pomysłów, co oznacza również automatyczną rezygnację z udziału w konkursie:

1) GośćInność, Warszawa,
2) Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Kraków,
3) Nieformalna grupa bez nazw, Kietrz.

Zapraszamy wszystkie uczestniczki konkursu do pozostania
z nami w kontakcie i do zgłoszenia swojego pomysłu
w kolejnym konkursie na minigranty. Do 30 czerwca nie planujemy żadnego otwartego naboru wniosków, jednak zrobimy wszystko, aby drugi konkurs ruszył w drugiej połowie 2019 r.

Minigranty w tej edycji konkursu zostały ufundowane ze środków: FundAction, Sigrid Rausing Trust oraz darowizny Alicji i Piotra Pacewiczów.

Poniżej przypominamy zasady konkursu i priorytety Funduszu.

W konkursach na minigranty mogą uczestniczyć feministyczne organizacje i grupy nieformalne. Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, działających na zasadach samoorganizacji, które podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne działania. O tym, kto otrzyma wsparcie zadecydują, przede wszystkim, same uczestniczki konkursu. Dlatego też ubieganie się o minigrant oznacza udział w ocenie innych pomysłów zgłoszonych w konkursie. Poniżej znajdziecie dwa najważniejsze dokumenty, dotyczące konkursu.

Warunki konkursu i priorytety Funduszu – pdf

Zasady konkursu – pdf

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcie: Agata Kubis / .kolektyw