Ubiegaj się o grant!

Z dumą i radością przedstawiamy Grantobiorczynie II edycji konkursu na minigranty! Ta lista to wspólne decyzje społeczności Funduszu Feministycznego: wnioskodawczyń oraz Rady Konsultacyjnej! Serdecznie gratulujemy 21 grupom i organizacjom, które otrzymają wsparcie finansowe od Funduszu Feministycznego i zrealizują swoje pomysły na feministyczne działania. Wszystkim uczestniczkom konkursu – grupom, kolektywom i organizacjom –  dziękujemy za zainteresowanie Funduszem i Wasz wkład w wybór najlepszych pomysłów.

Pełna lista wybranych 21 pomysłów jest dostępna tutaj: Lista przyznanych minigrantów 

Przypominamy, że na konkurs wpłynęło 155 wniosków z 79 miejscowości z całej Polski. Do drugiego etapu przeszło 99 wniosków, spośród których to same uczestniczki wybierały najlepsze pomysły.

Decyzją społeczności* – uczestniczek Konkursu – minigranty na feministyczne działania otrzymują następujące grupy i organizacje (kolejność alfabetyczna):

 1. Akademia Młodych Głuchych, Warszawa
 2. Dziewczyny w spektrum, Kraków
 3. FAMilja – przestrzeń dla Kobiet, Przechlewo
 4. Fundacja Kobiety Wędrowne, Sopot
 5. Fundacja Wyobraź sobie, Polanka Hallera*
 6. Grupa nieformalna Ciotki Klotki, Głuchołazy
 7. Kolektyw Dobra Teściowa, Dzierżoniów
 8. Kolektyw Złote Rączki, Kraków
 9. Letni Klub Śniadaniowy, Kielce
 10. NOMADA Stowarzyszenie, Wrocław
 11. Stowarzyszenie dla Ziemi, Kamionka*
 12. Stowarzyszenie Kobiet „Malwa” na rzecz Przedszkola Publicznego w Złotnikach Kujawskich*
 13. Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Ochodze/Opole
 14. To dla nas ważne!, Włocławek
 15. W(y)Puszczone, Wygon
 16. Zmapuj siebie, Wrocław/Olsztyn*

Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu** minigranty na feministyczne działania otrzymują następujące grupy i organizacje (kolejność alfabetyczna):

 1. Aborcyjny Dream Team, Warszawa***
 2. Artykuł 6, Warszawa
 3. Nieformalna grupa pracownic seksualnych, Poznań
 4. Sprawczynie, Toruń
 5. Toruński Socjalny Kongres Kobiet, Toruń

*Decyzją społeczności – uczestniczek Konkursu –
7 wniosków zamykających listę najwyżej ocenionych pomysłów otrzymało identyczną liczbę głosów. Były to pomysły następujących grup i organizacji:

1) Autonomia, Kraków, 2) Fundacja Wyobraź sobie, Polanka Hallera, 3) Stowarzyszenie Kobiet „Malwa”
na rzecz Przedszkola Publicznego w Złotnikach Kujawskich, Złotniki Kujawskie, 4) Stowarzyszenie dla Ziemi, Kamionka, 5) Sułkowiczanki, Sułkowice, 6) Zespół ekspertek przy Gdańskim Modelu na rzecz Równego Traktowania, Gdańsk, 7) Zmapuj siebie, Wrocław/Olsztyn.

Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu, minigranty otrzymują cztery z nich. Po pierwsze, Stowarzyszenie dla Ziemi z  Kamionki, które pracuje z uchodźczyniami, czyli priorytetową dla Funduszu grupą. Po drugie, w gronie wniosków wybranych przez samą społeczność nie pojawiły się pomysły dotyczące małych dziewczynek z niewielkich miejscowości, stąd nasze poparcie dla wniosku Stowarzyszenia Kobiet “Malwa” ze Złotników Kujawskich. Dodatkowo, kierując się chęcią wsparcia oddolnej, wzmacniającej kobiety inicjatywy z małej miejscowości, wybrałyśmy_liśmy pomysł Fundacji Wyobraź sobie z Polanki Hallera. W tym wyborze kierowałyśmy_liśmy się również różnorodnością geograficzną dofinansowanych inicjatyw.

Ponadto, w związku z rezygnacją grupy Kobiety razem z Mirowa z realizacji minigrantu, wsparcie otrzymuje kolejna grupa z listy najwyżej ocenionych pomysłów, które otrzymały identyczną liczbę głosów społeczności.  Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu minigrant trafił do grupy Zmapuj siebie z Wrocławia/Olsztyna. Zmapuj siebie kieruje swoje działania do nastolatek z małego miasta (Mrągowo), co zadecydowało o wyborze właśnie tej grupy.

**Podejmując decyzję o tzw. minigrantach strategicznych kierujemy się priorytetami Funduszu oraz uzupełniamy ewentualne luki tematyczne i geograficzne z puli wniosków wybranych przez wnioskodawczynie. Dostrzegając brak wniosków dotyczących osób nieheteronormatywnych LBTQ
i osób z różnym poziomem sprawności zdecydowałyśmy się wesprzeć n
astępujące grupy i organizacje: 1. Artykuł 6, Warszawa, 2. Sprawczynie, Toruń. Po drugie, chcemy wspierać grupy i organizacje podejmujące tematy wyjątkowo ważne, lecz wciąż, w naszej opinii, zbyt mało obecne w feministycznym aktywizmie. Stąd nasza decyzja o przyznaniu minigrantów dla: 1. Aborcyjny Dream Team, Warszawa, 2. Nieformalna grupa pracownic seksualnych, Poznań, 3. Toruński Socjalny Kongres Kobiet, Toruń.

***Decyzją zespołu i Rady Konsultacyjnej jako jeden z dodatkowych minigrantów został wybrany wniosek Aborcyjnego Dream Teamu, którego członkinią jest również członkini Rady Konsultacyjnej Funduszu Feministycznego. W konkursie, tj. na etapie lektury i wyboru pomysłów przez wnioskodawczynie, zrezygnowałyśmy z pojęcia konfliktu interesów, które, w naszej opinii, wywodzi się z porządku patriarchalnego, zakładającego rywalizację i brak solidarności, a nie współpracę i współdziałanie. Takie podejście jest nam obce. Doświadczenie z pierwszego konkursu pokazało nam, że zastosowanie pojęcia konfliktu interesów nie służy ani nam, ani  naszej społeczności, jest różnie rozumiane i stoi w sprzeczności z naszymi wartościami. Chcemy działać – i ufamy, że tak właśnie działamy – na zasadach radykalnego zaufania do decyzji kobiet, wnioskodawczyń, Rady i zespołu. W związku z tym, że temat aborcji nie został wybrany przez społeczność ani w pierwszym, ani w drugim konkursie, wybór takiego wniosku w bieżącej edycji – jedynego pomysłu poruszającego temat aborcji – jest dla nas decyzją strategiczną i polityczną. Temat ten jest wyjątkowo ważny z perspektywy feministycznej i w aktualny Polskim kontekście, dlatego nie chcemy, aby członkostwo w Radzie jednej z wnioskodawczyń stało się barierą dla strategicznego przyznania grantu Aborcyjnemu Dream Teamowi.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Jednocześnie informujemy, że trzy grupy spośród 99, które przeszły do drugiego etapu, nie przystąpiły do partycypacyjnego wyboru pomysłów, co oznacza również automatyczną rezygnację z udziału w konkursie:

1) GośćInność, Warszawa,
2) Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Kraków,
3) Nieformalna grupa bez nazw, Kietrz.

Zapraszamy wszystkie uczestniczki konkursu do pozostania z nami w kontakcie i do zgłoszenia swojego pomysłu w kolejnym konkursie na minigranty. III edycja konkursu zostanie ogłoszona w styczniu 2020 roku. 

Minigranty w tej edycji konkursu zostały ufundowane ze środków: FundAction, Sigrid Rausing Trust oraz darowizny Alicji i Piotra Pacewiczów.

Wyniki ewaluacjii II edycji konkursu na mnigranty

Głównym celem badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego w lutym 2019 r., było poznanie opinii oraz ocen uczestniczek II konkursu na temat jego zasad, priorytetów oraz przebiegu. Badanie miało również umożliwić zebranie pomysłów na usprawnienie konkursu w przyszłości oraz na dalszy rozwój Funduszu – kolejne programy grantowe. Wyniki ewaluacji zostały zebrane tutaj: Ewaluacja 2. konkursu.

Poniżej przypominamy zasady konkursu i priorytety Funduszu.

W konkursach na minigranty mogą uczestniczyć feministyczne organizacje i grupy nieformalne. Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, działających na zasadach samoorganizacji, które podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne działania. O tym, kto otrzyma wsparcie zadecydują, przede wszystkim, same uczestniczki konkursu. Dlatego też ubieganie się o minigrant oznacza udział w ocenie innych pomysłów zgłoszonych w konkursie. Poniżej znajdziecie dwa najważniejsze dokumenty, dotyczące konkursu.

Warunki konkursu i priorytety Funduszu – pdf

Zasady konkursu – pdf

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcie: Agata Kubis / .kolektyw