Ubiegaj się o grant!

Trwa drugi konkurs Funduszu Feministycznego. Termin składania wniosków upłynął 28 października 2018 r. Na konkurs wpłynęło 155 wniosków z 79 miejscowości, z całej Polski. Do drugiego etapu oceny pomysłów przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie i jednocześnie w jak największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu. W drugim etapie to uczestniczki Konkursu wskazują pomysły, które powinny otrzymać wsparcie Funduszu Feministycznego i współdecydują o tym, do kogo trafią pieniądze. Poniżej lista 99 pomysłów, które przechodzą dalej! Gratulujemy!

Lista wniosków – II etap konkursu

W konkursach na minigranty mogą uczestniczyć feministyczne organizacje i grupy nieformalne. Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, działających na zasadach samoorganizacji, które podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne działania. O tym, kto otrzyma wsparcie zadecydują, przede wszystkim, same uczestniczki konkursu. Dlatego też ubieganie się o minigrant oznacza udział w ocenie innych pomysłów zgłoszonych w konkursie. Poniżej znajdziecie dwa najważniejsze dokumenty, dotyczące naszego bieżącego konkursu.

Warunki konkursu i priorytety Funduszu – pdf

Zasady konkursu – pdf

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcia: Agata Kubis