Zespół Urlop Menstruacyjny

Warszawa

„Uważamy, że żądania feministyczne powinny obejmować żądania pracownicze i socjalne!”

O grupie

Zespół Urlop Menstruacyjny to grupa nieformalna, zawiązana przez przedstawicielki Zespołu ds. Praw Pracowniczych Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet (OSK) oraz Akcji Menstruacja. Jej celem jest wprowadzenie urlopu menstruacyjnego w Polsce. Aktywistki zwracają uwagę, że każda osoba menstruująca inaczej przeżywa miesiączkę, a w najtrudniejszej sytuacji znajdują się te z nich, które pracują fizycznie. Jednocześnie członkinie zespołu poszerzają perspektywę, podkreślając, że kapitalizm i patriarchat są wzajemnie powiązanymi systemami ucisku, którego najbardziej doświadczają osoby z klas nieuprzywilejowanych, zwłaszcza kobiety i osoby queer.

„Jesteśmy aktywistkami, które chcą uczynić problemy osób menstruujących widzialnymi, przełamać menstruacyjne tabu”

Trzy kobiety z grupy na tle drzew

O działaniu

Zespół powstał, ponieważ kwestia praw menstruacyjnych czy menstruacyjnego mobbingu jest tematem na tyle niszowym, że wymaga bardzo dużo pracy merytorycznej i terenowej. Wynikiem połączenia sił będzie research prawny, przeprowadzenie badań jakościowych wśród pracownic w Polsce oraz zebranie dobrych praktyk. Opracowanie tych materiałów posłuży przygotowaniu konkretnych postulatów dotyczących urlopu menstruacyjnego w Polsce.

Kwota grantu: 4 900 zł
Fot. z materiałów własnych grupy

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw