Sułkowiczanki

Sułkowice

Nieformalną grupę Sułkowiczanki założyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w wielkopolskich Sułkowicach. Jak napisały o powodach powołania grupy: „część z nas chciała częściej się spotykać niż dwa razy do roku w świetlicy wiejskiej”. Motywacją była chęć działania na rzecz lokalnej społeczności, potrzeba większej integracji między kobietami na wsi oraz zdobywanie nowej wiedzy. Grupę tworzą kobiety w różnym wieku i z różnym doświadczeniem – część to rolniczki praktyczki, część jest na emeryturze, a niektóre pracują poza rolnictwem. Działają od dwóch lat.

Grupa kobiet w różnych wieku na tle drzew

W ramach minigrantu Sułkowiczanki zorganizowały niezobowiązujące spotkania z ginekolożką dla kobiet z okolicznych wsi. Panie miały możliwość w przyjaznej atmosferze porozmawiać o interesujących je sprawach. W Sułkowicach to niezwykle ważne działanie, bo do wsi nie dojeżdża transport publiczny, a jedyny kursujący autobus zabiera wyłącznie dzieci dojeżdżające do szkoły. We wsi nie ma też przychodni ani punktu medycznego.

W ramach trzyletniego grantu Sułkowiczanki organizują kolejne spotkania. Chodzi m. in. o warsztat antydyskryminacyjny z elementami WenDo oraz warsztat kulinarny z uchodźczyniami. Zorganizowały już m.in. zajęcia zumby, które teraz odbywają się cyklicznie, a także warsztaty zielarsko-kosmetyczne, które poprowadziły kobiety z miejscowego stowarzyszenia. Pomysłów im nie brakuje!

Grupa kobiet przy wspólnym stople

Kwota dotacji: 8 100 zł

Fot. Agata Kubis/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw