Strefa Wenus z Milo

Kraków

Nic o nas bez nas

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo z Krakowa to pierwsza w Polsce feministyczna organizacja założona z inicjatywy i dla kobiet z niepełnosprawnościami. Powstała w Krakowie w grudniu 2014 roku jako odpowiedź na pomijanie perspektywy niepełnosprawności w organizacjach feministycznych oraz pomijanie perspektywy płci w organizacjach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. “Dość miałyśmy wsparcia, gdzie jesteśmy biernymi odbiorczyniami pomocy. Większość działań skierowanych do nas ma charakter charytatywny, opiekuńczy i infantylizujący. My chcemy zmienić ten model  i działać zgodnie z zasadą „Nic o nas bez nas”. Zależy nam na tym, aby usłyszano nasz głos oraz zobaczono nasze możliwości i potrzeby. Chcemy odzyskać autonomię i poczucie sprawstwa.”

Pierwsze takie WenDo w Polsce!

W ramach minigrantu Strefa Wenus z Milo zaprojektowala i przeprowadziła warsztat samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku: „To pierwszy taki warsztat w Polsce, skierowany tylko do tej grupy, dostosowany do jej potrzeb oraz prowadzony przez trenerki z różnym stopniem sprawności.” W WenDo wzięło udział kilkanaście kobiet niewidzących i niedowidzących. Organizatorkom zależało, by w trakcie warsztatu wspólnie z uczestniczkami stworzyć “przestrzeń, w której poczują swoją siłę, sprawdzą umiejętności spójnej i asertywnej komunikacji, podejmowania decyzji, dostrzegą swoje możliwości i zasoby, a także rozpoznają swoje prawa  i wynikające z nich poczucie wpływu w sytuacjach nadużyć i zagrożenia”. Uczestniczki aktywnie włączyły się w gromadzenie przykładów nadużyć wobec osób z niepełnosprawnością wzroku, ale także specyficznych dla ich doświadczenia sposobów skutecznego reagowania, które mogą być rekomendowane w dalszej pracy  z osobami z niepełnosprawnościami wzroku.

Kwota dotacji: 4400,00 zł

Zdjęcia: Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw