Stowarzyszenie NOMADA

Wrocław

Miasto przyjazne migrant(k)om

Stowarzyszenie już od 10 lat działa na rzecz migrantek i migrantów oraz mniejszości etnicznych i religijnych w swoim mieście. Gro działań dotyczy wrocławskiej społeczności romskiej. Osoby związane z NOMADĄ udzielają nieodpłatnego poradnictwa migrant(k)om oraz specjalizują się w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Klienci i klientki organizacji otrzymują wsparcie w kontaktach z urzędami, szkołami, szpitalami, sądem czy policją. Obecnie NOMADA pracuje głównie z kobietami i z dziećmi ze społeczności romskiej. Zatrudnia asystentkę, która prowadzi zajęcia wyrównawcze, pośredniczy w kontaktach między szkołą a rodzicami, pomaga kobietom w dostępie do opieki medycznej.

Romska asystentka

Minigrant Funduszu posłużył NOMADZIE do sfinansowania 5-miesięcznego płatnego stażu kobiety z romskiej społeczności migrantek i migrantów z Rumunii. Mindra, stażystka, jest jedną z liderek w swojej społeczności. Dotychczas udzielała wsparcia nieodpłatnie – pomagała w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia, ze szkołami. Płatny staż to okazja dla Mindry do podniesienia kompetencji w zakresie asystentury szkolnej.

Poprzez umożliwienie odbycia płatnego stażu chcemy zwiększyć szanse kobiety na wejście na rynek pracy. (…) Chcemy przekazać jej naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie asystentury edukacyjnej i środowiskowej, a następnie zarekomendować tę osobę w szkołach, w których uczą się dzieci ze społeczności i wesprzeć ją na początkowym etapie współpracy ze szkołami.” – deklaruje NOMADA. Po raz pierwszy osoba ze społeczności Romów/Romni z Rumunii została zatrudniona na stanowisku asystentki środowiskowej.

Kwota dotacji: 4 400,00 zł

Fot. Emilia Oksentowicz/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw