Stowarzyszenie Kobiet „Malwa”

Złotniki Kujawskie

Na rzecz równości w przedszkolu

Grupę tworzą aktywne kobiety ze wsi Złotniki Kujawskie, w różnym wieku – od 18 do 80 lat. Angażują do działania społeczność swojej miejscowości, przede wszystkim działając przy przedszkolu. Bliska jest im idea równości wszystkich ludzi, mają zacięcie aktywistyczne.

Co robią? Dbają, by chłopcy i dziewczynki byli równo traktowane i traktowani w placówce, dystrybuują w przedszkolu równościowe materiały dla dzieci, prowadzą warsztaty nt. różnorodności, aktywizują matki, uczą lokalne instytucje o mechanizmach przemocy domowej.

Programowanie i równościowa biblioteczka

Minigrant przeznaczyły na dwa cele. Po pierwsze, zależało im na integracji i wzmocnieniu członkiń i sympatyczek stowarzyszenia; po drugie – na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych równościowych postaw i wzmocnienie dziewczynek.

Niedługo po przyznaniu minigrantu zorganizowały pierwszą w Złotnikach Kujawskich akcję One Billion Rising – taniec przeciwko przemocy wobec kobiet oraz zorganizowały wspólny wyjazd na pokaz filmu „Siłaczki”. Do przedszkola z kolei zakupiły robota do nauki programowania i zorganizowały zajęcia z podstaw programowania dla dzieci. Dodatkowo uzupełniły przedszkolną biblioteczkę o równościowe pozycje i w oparciu o książki przeprowadziły warsztaty z okazji Dnia Kobiet. Zajęcia miały na celu przełamywanie stereotypów płciowych i pokazanie, że “dziewczynki mogą wszystko”.

W naszej codziennej pracy z przedszkolakami widzimy, że te stereotypy są już mocno zakorzenione. Chcemy pokazać dziewczynkom, że poza byciem księżniczką są inne drogi realizacji samej siebie, a chłopcom, że nie trzeba ciągle bawić się w strzelanie, bo bycie wrażliwym i opiekuńczym też jest ok” – mówią pomysłodawczynie.

Kwota dotacji: 4 400,00 zł

Fot. Stowarzyszenie „Malwa”

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw