Sex Work Polska

Praca seksualna to praca

Sex Work Polska zrzesza osoby pracujące w branży usług seksualnych oraz ich sojuszniczki/ków. To około 25 osób z różnych miejscowości: Gdańska, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Sex Work Polska działa na rzecz osób pracujących seksualnie; kieruje się przy tym zaufaniem oraz wspiera samoorganizację dziewczyn i kobiet oraz ich samostanowienie. Grupa identyfikuje się z feminizmem oraz uznaje sprawczość i podmiotowość osób pracujących seksualnie: przyjmuje, że praca seksualna to praca, podejmowana w związku z różnymi potrzebami, decyzjami i w różnych kontekstach.

Grupa osób z czerwonymi parasolkami na demonstracji, widoczne też patyczaki z feministycznymi hasłami

Wzajemne wsparcie i edukacja 

Sex Work Polska zajmuje się przede wszystkim samoorganizacją środowiska poprzez outreach – kontakty bezpośrednie i wizyty w miejscach, gdzie pracują pracownice seksualne. Chodzi o rozmowę, towarzyszenie i lepsze poznanie potrzeb, warunków pracy, problemów z dostępem do praw, zdrowiem czy bezpieczeństwem. Ważnym elementem pracy SWP jest tworzenie przestrzeni do wzajemnego wspierania się i edukowania. W ten sposób grupa przeciwdziała izolacji w pracy seksualnej i autostygmatyzacji.

Grant Funduszu służy koalicji Sex Work Polska na pokrycie kosztów podróży i organizacji spotkań grupy, przygotowania i wydruku ulotek. Grupa finansuje też z grantu porady prawne, psychologiczne, księgowe, a także konsultacje ginekologiczne i, w razie potrzeb, interwencje kryzysowe.

Kwota dotacji: 8 800 zł

Fot. Sex Work Polska

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw