Prowincja Równości

Kielce

Więcej przestrzeni dla LGBT+ i feminizmu w świętokrzyskim

Nieformalna grupa Prowincja Równości powstała 3 lata temu po to, aby lepiej zintegrować lokalne środowisko osób nieheteronormatywnych (LGBT+) w Kielcach i regionie świętokrzyskim. O sobie pisze: „oczywiście, że czujemy się feministkami”. Prowincja organizuje regularne spotkania otwarte oraz wydarzenia związane z przeciwdziałaniem homo-, bi- i transfobii oraz prawami kobiet m.in. 16 Dni Przeciwko Przemocy, Festiwal WATCH DOCS, One Billion Rising, Zapal znicz dla Dominika i Kacpra, żywe biblioteki.

WenDo – kopniaki, ciosy obrona własnych granic

W ramach minigrantu osoby z Prowincji Równości zorganizowały dwudniowe warsztaty samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety. Warsztaty były okazją do poznania podstawowych technik samoobrony: ciosów, kopniaków, uwolnień i bloków, ale także przećwiczenia asertywnego reagowania w sytuacjach przekraczania granic.

WenDo to doświadczenie bardzo wzmacniające, które było też okazją do poznania nowych osób zainteresowanych współpracą z Prowincją Równości przy organizacji kolejnych wydarzeń potrzebnych kobietom i/lub społeczności LGBT.

Kwota dotacji: 3390,00 zł

Zdjęcia: 1. Prowincja Równości, 2. Kierski

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw