Prowincja Równości

Kielce

Prowincja Równości to grupa nieformalna LGBT+, która od dawna realizowała w Kielcach działania dla kobiet i wspólnie z kobietami, np. warsztaty samorozwojowe, spotkania, rajdy i wyjazdy integracyjne. W 2019 roku Prowincja zorganizowała w Kielcach I Marsz Równości (!!!), w którym z niesamowitą energią, radością i dumą wzięło udział kilka tysięcy osób. Prowincja rośnie w siłę, a do grupy w ostatnim czasie dołączyły nowe osoby.

Siedem osób różnych płci z kartkami "FemFund" i "dziękujemy"

Grupa od dawna mówiła o potrzebie otwartego działania na rzecz praw osób LGBT+, wyzbycia się strachu i wstydu oraz zadbania o większą widzialność dla Prowincji w Kielcach. Prowincji zależy też na psychicznych wzmocnieniu osób członkowskich.  Dziewczyny (a także chłopaki i osoby) chcą jeszcze w większym stopniu działać na rzecz swojej społeczności m.in. poprzez grupy samopomocowe, spotkania i dalsze wspólne działania, m.in. organizację Tęczowego Piątku.

Pieniądze Funduszu pokryją część kosztów organizacji Marszu Równości.  Przede wszystkim jednak zapewnią środki na wzmacniające warsztaty WenDo, warsztaty przeciw wypaleniu dla aktywistek oraz jedzenie podczas spotkań integracyjnych Prowincji. Dzięki grantowi Stowarzyszenie wyda też ilustrowany zin stworzony na podstawie historii i herstorii z dzieciństwa oraz dojrzewania osób nieheteronormatywnych. „Chcemy, żeby w publikacji każdy i każda mogła odnaleźć część własnej narracji o życiu osób LGBT w Polsce”, podkreśla Prowincja.

Kwota dotacji: 8 500 zł

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw