Nieformalna Grupa Pracownic Seksualnych

Poznań

O prawa osób pracujących seksualnie

Są czynnymi zawodowo osobami pracującymi w sektorze usług seksualnych – w salonach masażu erotycznego, przez kamerki internetowe, czy w agencjach towarzyskich. Grupę tworzą cztery osoby, a pomysł na ich działania to odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się pracą seksualną oraz tych, którzy są nią zainteresowane w przyszłości.

Osoby rozpoczynające pracę jako pracownicy/ce seksualni, niejednokrotnie uczą się poruszać w branży na zasadzie prób i błędów, co naraża te osoby na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną. Równolegle, osoby czynne zawodowo, nieznające realiów pracy w innych miejscach i swoich praw, są narażone na wyzysk, nieuczciwość pracodawczyń/pracodawców, mogą potencjalnie wyrażać zgodę na działania ponad swoje możliwości, wykraczające poza ich strefę komfortu, zachowywać się w sposób narażający je na niebezpieczeństwo.” – wyjaśniają członkinie grupy. “Dodatkowo zawody związane ze świadczeniem usług seksualnych, obarczone są piętnem społecznym, stygmatyzacją, a także nieustannie bagatelizuje się umiejętności zawodowe osób wykonujących je.” – dodają.

Doświadczalnik

W ramach minigrantu zorganizowały spotkania sieciujące dla osób, które pracują lub pracowały w branży seksualnej i mogły wymienić się informacjami, doświadczeniami oraz wspólnie zastanowić się, jaka wiedza byłaby przydatna dla innych osób pracujących seksualnie.

Tę wiedzę przedstawią w broszurze zawierającej podstawowe informacje dotyczące m.in. zdrowia i higieny, postępowania z klientami, realnej sytuacji na rynku usług seksualnych czy praw przysługujących osobom pracującym w branży usług seksualnych. Wydanie podręcznika poprzedziły pogłębione wywiady indywidualne z osobami pracującymi w różnych gałęziach usług seksualnych.

Kwota dotacji: 4 400,00 zł

Fot. Agata Kubis/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw