Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych

Ochodze

Opolskie aktywistki

Obecnie Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych (MIR) tworzy osiem aktywistek. To zaprzyjaźnione ze sobą kobiety, które wspierają siebie nawzajem i zmieniają swoją lokalną rzeczywistość, wierzą w siostrzeństwo, łączą postulaty feminizmu z działaniami artystycznymi. Zajmują się przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, edukacją antydyskryminacyjną, działaniami herstorycznymi. Promują WenDo – warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, tworzą równościowe murale poświęcone kobietom, organizują festiwal Kręgi Kobiet.

Dwukrotnie otrzymały minigrant z FemFundu, a pieniądze z obu minigrantów przeznaczyły na działania wzmacniające kobiety osadzone w areszcie śledczym w Opolu. Zorganizowały dwie edycje warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet z aresztu, przygotowały z imi autorski spektakl oraz wspólnie stworzyły mural na spacerniaku aresztu – coś, co dało osadzonym kobietom poczucie sprawczości.

Jeszcze więcej feminizmu w Opolu

Grant z FemFundu służy finansowaniu różnych inicjatyw, na które dotychczas trudno było zdobyć MIR-owi pieniądze. Po pierwsze, członkinie stowarzyszenia chcą przeprowadzić pierwsze w Opolu warsztaty WenDo dla dziewczynek. “Chcemy też rozwinąć naszą aktywność międzypokoleniową i tworzyć środowisko młodych, świadomych swojej mocy dziewczyn i kobiet” – deklarują. Po drugie, chcą opracować i wydać kalendarz Kręgi Kobiet oraz kupić to, czego brakuje w codziennym funkcjonowaniu stowarzyszenia. Po trzecie nadal chcą współpracować z aresztem śledczym i wspierać osadzone tam kobiety, dlatego planują zorganizować dla nich cykl spotkań na temat przeciwdziałania przemocy, consentu, porad prawnych.

Kwota dotacji: 8 800 zł

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw