Kolektyw Kobietostan

Wrocław

Upełnomocnienie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. „Wyrastamy z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.” Kobietostan prowadzi działania artystyczne z różnymi kobietami, między innymi z kobietami cierpiącymi na depresję, więźniarkami czy z kobietami bezdomnymi.

Wyrażanie siebie poprzez terapeutyczny spektakl

W ramach minigrantu Kobietostan wraz z samozwańczą grupą teatralną „Impro” stworzoną przez kobiety osadzone w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przygotował spektakl Maria K., który zdobył główną nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu. Spektakl inspirowany jest życiem Marii Komornickiej, polskiej poetki i nowatorki przemian społecznych, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę.

W wieku 31 lat Maria Komornicka wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Tak narodził się Piotr Odmieniec Włast. „Nasza opowieść o Marii nie kończy się obrazem społecznego wykluczenia, a wręcz przeciwnie – obrazem solidarności kobiet wyrażonym w obrazie zbiorowego czarnego protestu. Wierzymy, że solidarność kobiet jest siłą, która współczesną Marię Komornicką uczyniłaby bohaterką, a nie odmieńcem”.

Zakład Karny w Krzywańcu, położony w samym środku lasu, odizolowany od świata zewnętrznego na każdy z możliwych sposobów to drugie największe więzienie kobiece w Polsce. Nie prowadzone są na jego terenie praktycznie żadne działania resocjalizacyjne, a osadzone tam kobiety mają do wyboru pracę w przywięziennej fabryce, uczestnictwo w prowadzonych przez księży różnych wyznań kołach duszpasterskich oraz bezczynność. Z własnej inicjatywy kilkanaście osadzonych powołało do życia grupę teatralną.

Kwota dotacji: 4400,00 zł

Zdjęcia: Agata Kubis

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw