Kolektyw Kobietostan

Wrocław

Kolektyw Kobietostan jest nieformalną grupą tworzoną przez artystki i działaczki społeczne, które wspólnie realizują „inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety”. Jak piszą same o sobie „Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów”. Dlatego działania Kobietostanu burzą społeczne stereotypy, przeciwdziałają społecznej stygmatyzacji i wzmacniają głosy „tych niezwykłych kobiet, które spotykamy w zakładach karnych, schroniskach dla bezdomnych czy domach samopomocy”.

Kobietostan ma na swoim koncie liczne i niezwykle udane inicjatywy teatralne, podejmowane m.in. we współpracy z osadzonymi w więzieniu w Krzywańcu czy w żeńskim areszcie śledczym we Wrocławiu. Ich spektakl „Maria K.” „zburzył mury” w sposobie postrzegania osadzonych przez administrację więzienną i osoby pracujące w służbach penitencjarnych, ale przede wszystkim dał osadzonym kobietom – współtwórczyniom spektaklu – poczucie sprawstwa i mocy.

Pieniądze Funduszu pomogą Kobietostanowi w organizacji dalszych pokazów najnowszego spektaklu wystawianego z kobietami osadzonymi w Krzywańcu – „Wiera Gran”, przygotowaniu nowych warsztatów teatralnych z kobietami z zakładów karnych, domów poprawczych i schronisk dla bezdomnych oraz w uporządkowaniu spraw formalnych (m.in. założeniu stowarzyszenia).

Kwota dotacji: 8 800,00 zł

kontakt@femfund.pl 
tel. 736 060 436

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcia: .kolektyw, Mateusz Dziekoński