Fundacja@SayStop

Warszawa

Są pierwszą fundacją działającą na rzecz kobiet w służbach mundurowych w Polsce. Zajmują się problemem mobbingu, nierównego traktowania oraz molestowania, w tym molestowania seksualnego, w służbach mundurowych. Fundację tworzą osoby, które same mają za sobą tego rodzaju trudne doświadczenia z pracy w służbach: założycielki Kaśka i Aśka – była żołnierka i była policjantka – oraz cztery wolontariuszki. Zaczęło się od Aśki, która opowiedziała swoją historię. Nie dostała żadnej pomocy ani wsparcia, za to po publikacji jej historii zaczęły zgłaszać się inne kobiety, które miały podobne doświadczenia.

Założycielki grupy z złożonymi rękoma.„Twardzielki” ze służb potrzebują wsparcia

Powstanie Fundacji to wyraz sprzeciwu wobec przemocy, której członkinie doznawały ze strony kolegów i przełożonych. To sprzeciw wobec skali problemu, zamiatania go pod dywan czy podejmowania działań odwetowych wobec kobiet zgłaszających molestowanie czy mobbing. „Wszystko rozgrywa się w hermetycznie zamkniętym, zdominowanym przez mężczyzn świecie służb mundurowych gdzie osoby i instytucje cywilne nie mają możliwości jakiejkolwiek pomocowej ingerencji” – mówią członkinie Fundacji. Chcą informować, szkolić, aktywizować i integrować kobiety pracujące w służbach, chcą prowadzić działania rzecznicze oraz udzielać pomocy funkcjonariuszkom doświadczającym przemocy w miejscu pracy.

Działaczki prezentują bristol z osiągnięciami i planami grupy na zjeździe grantobiorczyń Funduszu Feministycznego w Osiecku.Zakończmy zmowę milczenia!

W ramach minigrantu powstanie film edukacyjny „Zakończmy zmowę milczenia!” nt. mobbingu, molestowania i dyskryminacji ze względu na płeć w służbach. Film będzie elementem szerszej kampanii społecznej pokazującej rzeczywistość kobiet pracujących w służbach i patriarchalną kulturę pracy przesiąkniętą seksizmem. Chcą być słyszane, by za zmianą świadomości społecznej szła również zmiana prawa faktycznie chroniącego kobiety przed przemocą.

Logo fundacji, a la pieczątka.

Kwota minigrantu: 4 400 zł

Fot. Materiały własne grupy
Fot. Emilia Oksentowicz / .kolektyw

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw