Fundacja Interakcja

Kraków

„Tabuizacja tematu interpłciowości i towarzyszący jej społeczny wstyd powoduje izolację i osamotnienie osób interpłciowych”

O grupie

Fundacja powstała z inicjatywy osoby interpłciowej i rodzica osoby inter. Ich marzeniem było stworzenie organizacji, która będzie odpowiadać na potrzeby osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i ich bliskich. Obecnie wiele osób interpłciowych jako dzieci poddawana jest tzw. operacjom „normalizującym”, a także interwencjom farmakologicznym i hormonalnym. Poza ryzykiem przypisania dziecka do płci, z którą nie będzie się w przyszłości utożsamiać, operacje powodują także poważne komplikacje zdrowotne. Fundacja Interakcja prowadzi swoje działania, bo chce wspierać emancypację dorosłych osób interpłciowych.

„Budowanie społeczności osób interpłciowych i ich bliskich jest procesem długotrwałym i wymagającym, w szczególności w okresie wzrastającej
w Polsce nietolerancji dla różnorodności”

Grafika komputerowa, grupa postaci o różnych cechcach charakterystycznych

O działaniu

Fundacja Interakcja zorganizuje comiesięczne spotkania online dla społeczności osób interpłciowych. Zaplanowano uruchomienie cyklu dla dorosłych osób interpłciowych oraz dla rodziców (i osób sprawujących opiekę) dzieci / młodych osób interpłciowych. Interakcja wie bowiem, że rodzice młodych osób interpłciowych pozostawieni są bez wsparcia psychospołecznego. Spotkania mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji, budowanie społeczności i sieci wsparcia.

Kwota grantu: 4 900 zł
Grafika z materiałów własnych grupy

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw