FORK (Feministyczna Organizacja Radykalnego Klikania)

Wrocław

„Naszym niepisanym motto jest technologizować feminizm, feminizować
technologię”

O grupie

FORK – Feministyczna Organizacja Radykalnego Klikania jest oddolną grupą działającą na pograniczu feminizmu i technologii. Jej osoby członkowskie na co dzień zajmują się technologiami (informatyka, fizyka, mechanika, szydełkowanie), co wiąże się doświadczeniem dyskryminacji symbolicznej, słownej czy infrastrukturalnej. Mężczyźni od małego uczeni są, że niejako „naturalnie” poradzą sobie w technologiach informatycznych, kobietom+ odmawia się tych kompetencji. Jednocześnie technologie sfeminizowane, jak np. tekstylia, nie są cenione w społeczeństwie.

„Podczas obozu pokażemy, jak skomplikowane są niedowartościowane sfeminizowane technologie nieinformatyczne (np. tekstylia) i jak bardzo łączą się z informatyką”

Grafika komputerowa, osoby na zajęciach z używania terminala, w czrnym okienku jest napis sudo apt-get remove patriarchy and capitalism

O działaniu

W ramach MiniGrantu członkinie FORK zorganizują trzydniowy miniobóz technofeministyczny. Podczas obozu odbędą się – prowadzone przez osoby uczestniczące – warsztaty i dyskusje, dotyczące związków między patriarchatem i kapitalizmem a technologią informatyczną.
Miejscem obozu będzie queerowa przestrzeń aktywistyczno-mieszkalna Kopacze. Przed obozem FORK zbuduje tam lokalną sieć, która jest niezbędna dla realizacji takiego wydarzenia. Dodatkowo, zbudowanie własnej sieci i serwera ma pokazać, jak bardzo niezależne mogą być kobiety+. Infrastruktura pozostanie w Kopaczach, by służyć kolektywowi i kolejnym grupom odwiedzającym to miejsce.

Kwota grantu: 4 900 zł
Grafika z materiałów własnych grupy

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw