Centrum Praw Kobiet – Gdańsk

Gdańsk

Od 23 lat po stronie kobiet  

Centrum Praw Kobiet (CPK) od 1995 roku wspiera kobiety doświadczające różnych form przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i finansowej. Oddziały CPK znajdują się w czterech miastach: w Gdańsku, Łodzi, Warszawie i we Wrocławiu. „Zależy nam aby kobiety mogły uregulować swoją sytuację prawną, odzyskać godność, poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne możliwości i samodzielność ekonomiczną. Codziennie do CPK zgłasza się kilkanaście kobiet z doświadczeniem przemocy lub znajdujących się w innych trudnych sytuacjach życiowych.

zdjęcie grupowe na tle miasta

Samopomoc naszą siłą

W ramach minigrantu gdański oddział Centrum Praw Kobiet uruchomi grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. „Kobiety z takim doświadczeniem często latami całą swoją energię poświęcają na przetrwanie. Łączą role córek, żon, matek i pracownic, jednocześnie w ciszy znosząc przemoc, która je dotyka. W grupie czerpią radość i motywację z budowania relacji między sobą i wymiany – mają okazję poczuć się zrozumiane i akceptowane, a także dać innym swoją empatię i uwagę. Wzmacnia to ich motywację, wiarę we własne możliwości, wytrwanie w postanowieniu o walkę o swoje prawo do godnego życia, szczęścia, samorealizacji i niezależności.”

Pieniądze z minigrantu pokryją także koszty superwizji dla zespołu CPK. Superwizja to „spotkania prowadzone przez bardziej doświadczoną specjalistkę, które mają na celu wsparcie samych osób pomagających. Codzienny kontakt wolontariuszek CPK z przypadkami przemocy jest dla nich trudny, wymagający wrażliwości i empatycznego reagowania.” To duże obciążenie emocjonalne. Superwizje są niezbędne, gdyż umożliwiają osobom pomagającym zadbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort.

Kwota dotacji: 4400,00 zł

Zdjęcie: Centrum Praw Kobiet

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw