Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych, w tym płatności cyklicznych, na https://femfund.pl

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundusz Feministyczny usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyniom i Darczyńcom przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz Funduszu Feministycznego.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Darczyni i/lub Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://femfund.pl/wsparcie/ lub https://spolecznosc.femfundtest.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2

Funduszu, należy przez to rozumieć Fundusz Feministyczny z siedzibą w Warszawie,  00-687 przy ul. Wspólnej 61/102, KRS: 0000714824, NIP: 5272834934, REGON: 369316852

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczynie i Darczyńców wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Funduszu Feministycznego.

 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wspieraj nas” na stronie https://femfund.pl/wsparcie/ lub https://spolecznosc.femfundtest.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2

 3. Darowizny te są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 7792308495.

 4. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.

 5. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy lub regularny (cykliczny, jeden raz w miesiącu).

 6. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez Darczynię/Darczyńcę.

Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyni/Darczyńca, przekazując płatność cykliczną na rzecz Funduszu, wyraża zgodę na regularne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.

 2. Darczyni/Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnej/go Darczyni/Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyni/Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Funduszu Feministycznego.

 3. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. Ze względów bezpieczeństwa wybrane banki, w momencie wydania klientowi/klientce karty (debetowej/kredytowej), ustala kwotowe limity autoryzacyjne dla tzw. płatności korespondencyjnych (w przypadku strony https://femfund.pl/ i https://spolecznosc.femfundtest.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2 oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Darczynię/Darczyńcę kwotą darowizny, co miesiąc) domyślnie na 0 zł. Jeśli karta Darczyni/Darczyńcy posiada limit autoryzacyjny ustawiony na 0 zł, wówczas płatność zostanie odrzucona przez system płatności i tym samym darowizna nie wpłynie na konto Funduszu Feministycznego.

 4. W dniu, w którym ważność karty Darczyni/Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyni/Darczyńca może realizować po wznowieniu karty, po ponownym skorzystaniu ze strony https://femfund.pl/ lub https://spolecznosc.femfundtest.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2 i ustanowieniu regularnej płatności za pomocą nowej karty.

Dane osobowe

 1. Fundusz jest administratorem danych osobowych Darczyni/Darczyńcy. Fundusz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 2. Wpłacając darowiznę Darczyni/Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczynią/Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności. Darczyni/Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Funduszu Feministycznego oraz informacji fundraisingowych.

 3. Fundusz gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo adres pocztowy i numer telefonu – jeśli Darczyni/Darczyńca je przekazał/a na stronie formularza danych osobowych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 4. Numery kart płatniczych nie są przez Fundusz Feministyczny zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.

Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty Darczyń/Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundusz Feministyczny korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.

Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny, w tym płatności cyklicznych

 1. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: wspieram@femfund.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.

 2. Darczyni/Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: wspieram@femfund.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

 3. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail wspieram@femfund.pl.