Pytania i odpowiedzi

Zamieszczamy tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z naszym pierwszym konkursem (08.01.2018 – 15.03.2018). Lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana i pewnie zmieni się wraz z kolejnymi konkursami. Jeśli brakuje odpowiedzi na Wasze pytanie, napiszcie do nas: kontakt@femfund.pl.

1) Czy możemy ubiegać się o minigrant?

Jeśli w przypadku Waszej grupy lub organizacji na wszystkie poniższe pytania odpowiedź brzmi tak, możecie ubiegać się o minigrant.
a) Czy działacie na rzecz praw kobiet i/lub praw jednej z następujących grup: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych w Polsce?
b) Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety lub osoby z doświadczeniem życia jako kobieta? (oznacza to, że te osoby realnie podejmują decyzje w grupie lub organizacji np. stanowią większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym)
c) Czy czujecie się związane z ruchem feministycznym?

2) Kto może ubiegać się o minigrant?

Od strony formalnej, w konkursie mogą wziąć udział:
a) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje),
b) grupy nieformalne korzystające z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych,
c) grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie.

3) Co to jest grupa nieformalna?

Grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W naszym przypadku chodzi o kwestię praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych.

4) Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu, aby wziąć w nim udział?

Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełniać równocześnie trzy warunki, czyli: a) Wasza grupa działa na rzecz praw kobiet, osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych i/lub osób transpłciowych w Polsce, b) jest prowadzona przez te osoby, a także 3) czuje się związana z ruchem feministycznym.

5) Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie?

Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, podejmujące oddolne, lokalne działania poza dużymi miastami, pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które nie mają możliwości uzyskania wsparcia finansowego na swoje działania ze względu na tematykę, którą się zajmują.

6) Czy możemy ubiegać się o minigrant jeśli nie jesteśmy jedną z grup, które Fundusz uznaje za szczególnie istotne?

Tak, zapraszamy do ubiegania się o minigrant.

7) O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o minigrant?

Przygotowując wniosek o minigrant pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie (np. czy czujecie się feministkami) oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Opisując swoją organizację i grupę unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym.

8) Kim są osoby queer i osoby niebinarne?

Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.

9) Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?

Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.

10) Czy osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie. Ze względów praktycznych, w składzie grupy nieformalnej musi być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia tak, aby w przypadku otrzymania minigrantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.

11) Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn będzie miała szansę otrzymać wsparcie Funduszu?

Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z minigrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.  Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.

12) Dlaczego grupy mężczyzn nie mogą ubiegać się o wsparcie?

Fundusz powstał z myślą o wzmacnianiu równości poprzez oddawanie władzy i decyzyjności kobietom oraz osobom z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety. Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowania działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków.

13) Jesteśmy grupą, która mieszka i działa zagranicą. Czy możemy ubiegać się o minigrant?

Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z minigranów mogą skorzystać jedynie grupy i organizacje działające w Polsce.

14) Na co możemy przeznaczyć pieniądze z minigrantu?

To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki itp. Z minigrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję.

15) Czy działania uwzględnione we wniosku o minigrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?

Tak, działania w ramach minigrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. Minigrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie.

16) Jak wygląda rozliczenie minigrantu?

Rozliczenie minigrantu polega na przygotowaniu krótkiego podsumowania działań oraz wydatków. Zespół Funduszu przekaże wszystkim Grantiobiorczyniom odpowiednie wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Zwracamy uwagę, że wydatki powinny być odpowiednio udokumentowane (fakturą, rachunkiem itp.).

17) Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji minigrantu?

Spis wydatków, który umieścicie we wniosku, ma pomóc innym uczestniczkom konkursu lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. Wydatki te mogą być modyfikowane w trakcie realizacji Waszego pomysłu.

18) Czy musimy informować o tym, że nasze działanie zostało sfinansowane z Funduszu Feministycznego?

Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego, bo dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszych działaniach. Możecie jednak, z jakichkolwiek powodów, się na to nie zdecydować.

19) Jaki jest harmonogram konkursu?

Harmonogram pierwszego konkursu wygląda następująco:
8 stycznia – 4 lutego – nabór wniosków na minigranty
5-11 lutego – ocena formalna wniosków przez zespół Funduszu
12 lutego – 4 marca – ocena wniosków przez grupy i organizacje uczestniczące w konkursie
ok. 15 marca – ogłoszenie wyników konkursu
po 15 marca – podpisywanie umów z Grantobiorczyniami i przekazanie minigrantów

20) Dlaczego grupy, które biorą udział w konkursie, muszą jednocześnie oceniać wnioski?

Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie działania na rzecz praw kobiet są potrzebne i ważne, dlatego to one będą występować w roli ekspertek oceniających wnioski. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra oraz minimalizowanie podejścia rywalizacyjnego.

21) Jak będzie wyglądał podział wniosków na koszyki?

Wnioski zostaną przypisane do poszczególnych koszyków w sposób losowy.

22) W jaki sposób Fundusz przekazuje minigranty grupom nieformalnym?

Istnieją dwie możliwości przekazania środków grupom nieformalnym:
a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.

23) Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?
Nie, w danym konkursie można złożyć tylko jeden wniosek.

24) Skąd wiemy, że nasz wniosek został poprawnie załączony i wysłany? 

Wypełniony wniosek załączacie do formularza na naszej stornie internetowej. Po kliknięciu na “Wyślij” w formularzu pojawi się komunikat potwierdzający, że Wasz wniosek został wysłany (nie otrzymacie potwierdzenia drogą mailową).

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcia: Agata Kubis