O Funduszu

Jesteśmy po to, by rozwijać i wzmacniać ruch feministyczny w Polsce. Zbieramy fundusze i przyznajemy minigranty grupom i organizacjom feministycznym, które stają w obronie praw kobiet. Fundusz Feministyczny to jedyne w Polsce źródło wsparcia finansowego skierowanego wyłącznie do inicjatyw feministycznych.

Fundusz dąży do wspierania kobiet i osób wywodzących się z grup najbardziej narażonych na dyskryminację. Dlatego, do udziału w naszych konkursach zapraszamy szczególnie inicjatywy wspierające prawa i głosy młodych kobiet, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet nieheteroseksualnych, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych, kobiet wykluczonych ekonomicznie, kobiet wywodzących się z mniejszości etnicznych, migrantek, uchodźczyń, kobiet mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach.

Zespół Funduszu tworzą:

Justyna Frydrych –  aktywistka, edukatorka antydyskryminacyjna, feministka, była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i współorganizatorka warszawskich Manif, działaczka na rzecz praw uchodźczyń i uchodźców. Pochodzi z Krosna.

Magdalena Pocheć – z wykształcenia psycholożka międzykulturowa, feministka zaangażowana w rozwój partycypacyjnej i progresywnej filantropii w Polsce (FemFund), w Europie (FundAction) i na świecie (FRIDA The Young Feminist Fund), współautorka i współredaktorka raportów z realizacji Konwencji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce. Pochodzi z przedmieść Warszawy.

dr Marta Rawłuszko – socjolożka, badaczka społeczna, feministka, współzałożycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), lesbijka, autorka rozdziału o kobietach nieheteroseksualnych w najnowszym raporcie Kampanii Przeciw Homofobii. Pochodzi z Bydgoszczy.

Działania Funduszu wspiera Rada Konsultacyjna:

Natalia Broniarczyk – doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistka, feministka, współzałożycielka Aborcyjnego Dream Team’u, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Sylwia Chutnik – pisarka, feministka, działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji MaMa, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

dr Magdalena Grabowska – socjolożka, feministka pracująca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka i koordynatorka projektów badawczych w Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Kinga Lohmann – historyczka, współzałożycielka i dyrektorka Koalicji KARAT, od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój ruchu feministycznego, reprezentująca perspektywą Europy Centralnej i Wschodniej na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i Unii Europejskiej.

Katarzyna Rakowska – socjolożka, działaczka antyfaszystowska, aktywistka związku zawodowego wspierająca nowe osoby członkowskie.

Natalia Sarata – socjolożka, edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), wykładowczyni gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Lesbijka, pochodzi ze Szczawnicy, 20 lat mieszkała w Krakowie, obecnie w Warszawie.

dr Sylwia Spurek (członkini honorowa) – prawniczka, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji.

Kasia Staszewska – zaangażowana w pracę na rzecz praw kobiet, wspieranie ruchów feministycznych i rzecznictwo w wymiarze międzynarodowym. Prowadziła program ds. praw kobiet w Amnesty International oraz ActionAid w Londynie, wcześniej pracowała z organizacjami kobiecymi w Ugandzie, Brukseli i Europie Środkowej i Wschodniej. Autorka licznych publikacji nt. praw ekonomicznych kobiet, finansowania organizacji kobiecych i feministycznych, i przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Po latach za granicą, mieszka w Warszawie.

dr Krzysztof Śmiszek – prawnik, trener prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka Rady Europy, członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji, współzałożyciel i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA).

Maria Świetlik – antropolożka polityczności, członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w którym działa w komisji zrzeszającej pracowników i pracownice organizacji pozarządowych, alterglobalistka działająca na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji globalnych.

Organizacjami partnerskimi Funduszu Feministycznego są Sigrid Rausing Trust, Global Fund for Community Foundations,  FundAction oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcia: Agata Kubis