Poszukujemy kolektywu badawczego!

Fundusz Feministyczny poszukuje:

kolektywu badawczego, złożonego z 2-3 osób, które łącznie jako grupa spełniają poniższe oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe socjologiczne lub antropologiczne;
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących aktywizmu, ruchów społecznych, projektów społecznych itp.;
 • doświadczenie w budowaniu narzędzi badawczych korzystających z metod jakościowych;
 • doświadczenie w analizie danych jakościowych;
 • wysokie umiejętności analityczne, związane z przygotowaniem raportów z badań;
 • wiedza na temat feministycznych metodologii badawczych i umiejętność jej zastosowania w praktyce;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy badawczej z osobami należącymi do grup mniejszościowych, doświadczających dyskryminacji/przemocy.

Kolektyw może być grupą utworzoną na potrzeby tego ogłoszenia. Nie szukamy pojedynczych osób, lecz chcemy dotrzeć do zespołu złożonego z min. dwóch (preferencyjnie trzech) osób, które chcą ze sobą współpracować oraz wspólnie i odpowiedzialnie podjąć się realizacji wyznaczonego przez nas zadania. Jednocześnie, prosimy o wskazanie, kto w kolektywie będzie koordynował naszą współpracę i prowadził to zadanie w bezpośrednim kontakcie z FemFundem.

 

Zadania do realizacji:

 • Przygotowanie 10 przypadków dotychczas dofinansowanych grup/organizacji (case study) pokazujących, co zmienia się dzięki współpracy z FemFundem.
 • Przeprowadzenie wywiadów osobistych z grantobiorczyniami (indywidualnych i ewentualnie fokusowych). Nie wymagamy transkrypcji wszystkich wywiadów, prosimy jednak o przekazanie nam nagrań oraz skróconych notatek, podsumowujących każdy zrealizowany wywiad.

Zadanie powinno zostać wykonane do końca listopada 2022. Zakończenie zadania rozumiemy jako przekazanie nam raportu prezentującego wyniki całego badania.

 

Cele:

 1. Opisanie i przeanalizowanie zmiany, która zachodzi dzięki grantom FemFundu w grupach/organizacjach i ich społecznościach – np. co udaje się zmienić, a czego nie i z jakich powodów itp. Opisane przykłady powinny pokazywać różne efekty współpracy: te, które same grantobiorczynie definiują jako sukces, i te, które można nazwać „porażką”.
 2. Pogłębione zrozumienie, w jaki sposób zmianę rozumieją grantobiorczynie FemFundu, jak ją definiują, co jest dla nich w zmianie ważne, na jakich poziomach ma ona miejsce, czego dotyczy, co w niej pomaga, co ją utrudnia.

 

Harmonogram naboru:

 • Do 19 lipca (do końca dnia) przyjmujemy oferty współpracy. Prosimy je przesyłać na adres: marta @ femfund.pl
 • 25 lipca wybrane zespoły poinformujemy o przejściu do kolejnego etapu wyboru ofert. Skontaktujemy się z Wami, aby umówić się na krótką rozmowę o Waszej ofercie.
 • Do 12 sierpnia podejmiemy decyzję o tym, z kim ostatecznie zdecydowałyśmy się współpracować.

 

W ofercie prosimy zawrzeć poniższe elementy:

 1. Biogramy osób wchodzących w skład kolektywu, pokazujące, że spełniacie wymienione przez nas oczekiwania. Napiszcie o swoich doświadczeniach i kompetencjach, w tym o raportach z badań Waszego autorstwa.
 2. Proponowane przez Was tematy/zagadnienia do badania w ramach przygotowywania case study i metody/narzędzia badawcze (ile planujecie wywiadów, jakiego rodzaju itp.)
 3. Krótka informacja, jak rozumiecie zastosowanie feministycznej metodologii w tym konkretnym badaniu.
 4. Budżet zadania z ilością przeprowadzonych wywiadów.

 

Wynagrodzenie:

Przewidujemy budżet maksymalny związany z realizacją tego zadania na poziomie 24 tysięcy złotych. Budżet powinien uwzględniać koszty koordynacji zadania, koszty pracy kolektywu oraz koszty podróży i ewent. noclegu związane z realizacją badania.

 

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw