Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Trzy kobiety


Warszawa

„Język ma ogromne znaczenie dla kształtowania postaw społecznych, a tym samym oddziaływanie na życie i codzienność grupy, która tym językiem jest opisywana”

O grupie

Osoby tworzące kolektyw zrzeszyły się, by przygotować poradnik o tym, jak w niestygmatyzujący sposób mówić i pisać o pracy seksualnej i osobach wykonujących ten zawód. Dzięki edukacji i zmianie języka w mediach, a także wśród osób klienckich i sojuszniczych, możliwe będzie rozpoczęcie szerszej zmiany w podejściu do języka opisującego pracę seksualną, a tym samym – wyrugowanie z niego określeń obraźliwych czy wywołujących skojarzenia z kontekstem kryminalnym.

„Osoby dziennikarskie nie mają narzędzi do opisywania pracy seksualnej
i rzeczywistości osób pracujących z odpowiednią wrażliwością, co kończy się reprodukowaniem stygmy”

Trzy kobiety wklejone na tło czarnych parasoli i czerwonej parasolki

O działaniu

„Trzy kobiety” przygotowały już projekt poradnika, natomiast MiniGrant pozwoli sfinansować skład i druk publikacji, a także opracowanie dedykowanej strony internetowej. W publikacji pojawią się zalecenia dotyczące języka, opis modeli prawnych pracy seksualnej, w tym obowiązującego w Polsce, oraz jego przełożenia na codzienność i bezpieczeństwo osób. Omówione zostaną prawa osób pracujących seksualnie i możliwości otrzymania przez nie wsparcia. Poradnik zawiera też zalecenia dot. tego, jak zachowywać się jako osoba kliencka czy sojusznicza, żeby nie powielać przemocowych zachowań.

Kwota grantu: 4 900 zł
Fot. z materiałów własnych grupy