Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Stowarzyszenie Homo Faber


Lublin

Grant Feministycznej PoMOCy:
Kompleksowe wsparcie dla kobiet i dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie.

„Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Lublinie pracujemy w Centrum Kultury w Lublinie. Tam się mieści sztab kryzysowy.”

O grupie

Stowarzyszenie Homo Faber powstało w 2004 roku po to, by każdy człowiek mógł w pełni korzystać ze swoich praw, czuł się wolny oraz bezpieczny. Stowarzyszenie wspiera osoby należące do mniejszości oraz procesy integracji, prowadzi edukację antydyskryminacyjną i prawoczłowieczą. Jesienią 2021 roku Homo Faber niosło pomoc ludziom na granicy polsko-białoruskiej.
Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę Homo Faber, wraz z innymi lubelskimi instytucjami, Urzędem Miasta, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami_kami, zawiązało Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Uruchomiono sztab kryzysowy i kilkanaście zespołów roboczych.

„Planowany jest hostel interwencyjny, obejmujący interwencje związane z przemocą wobec kobiet, o której już słyszymy – to są też sytuacje, gdzie kobiety przyjeżdżają do Polski z dziećmi wbrew wiedzy swojej rodziny, sytuacje przemocy seksualnej, handlu ludźmi.”

Kobiety uczą się na zajęciach grupy

 

O działaniu

Obecne działania Stowarzyszenia obejmują m.in. prowadzenie punktu informacyjnego i infolinii, połączone ze wsparciem szkoleniowym i psychologicznym osób w niej pracujących, koordynację wolontariatu na rzecz osób uchodźczych, wsparcie żywnościowe, asystę medyczną i bytową, organizację tłumaczeń. Ważnym obszarem działań jest też wsparcie prawne, psychologiczne oraz działania animacyjne i opiekuńcze.
Środki z Grantu Feministycznej PoMOCy zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie uchodźczyń (w tym matek z dziećmi) oraz samych dzieci. Z wiedzy i diagnozy Homo Faber wynika, że duża część osób uchodźczych zostanie w Polsce i potrzebuje pomocy w osadzeniu się tutaj, znalezieniu pracy zgodnej z ich kompetencjami i wykształceniem. Wymaga to intensywnych kursów języka polskiego, wsparcia rozwojowego (kręgi kobiet, grupy wsparcia, szkolenia kompetencyjne), ale jednocześnie – zapewnienia opieki nad dziećmi i małoletnimi. W wielu przypadkach warunkuje to uczestnictwo kobiet w działaniach do nich skierowanych. Wspieramy i integrujemy kobiety, a równolegle – podnosimy kompetencje dzieci, które jesienią rozpoczną edukację w polskiej szkole.

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Materiały własne grupy