Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

NoBorder


Wrocław

MiniGrant: Osoby aktywistyczne działające na granicy polsko-białoruskiej, przeznaczą grant na dalsze prowadzenie pomocy prawnej i humanitarnej, tj. wyjazdy do ośrodków, prowadzenie spraw, przygotowywanie paczek i udział w działaniach badawczych.

 

O grupie

Osoby uchodźcze, które przybywają do Polski z granicy białoruskiej są szczególnie narażone na marginalizację i przemoc z powodu braku udzielania im podstawowej pomocy humanitarnej, bariery językowej, nieznajomości swoich praw, przebywania w zamkniętych ośrodkach i nieświadomości sytuacji, w jakiej się znaleźli oraz swojego statusu. Często jesteśmy jedynymi osobami, które do nich docierają i mogą im pomóc.

Fundacja NoBorder powstała z inicjatywy osób aktywistycznych (prawniczek, dziennikarek, wolontariuszek), działających na granicy polsko-białoruskiej nieprzerwanie od 2021 roku. Głównym celem grupy jest pomaganie uchodźczyniom i uchodźcom poprzez zapewnianie im pomocy prawnej oraz bezpośredniego wsparcia humanitarnego, którego nie otrzymują od państwa polskiego. Ta pomoc polega m.in. na prowadzeniu postępowań o ochronę międzynarodową i spraw detencyjnych, a także na wizytach w zamkniętych ośrodkach.

W naszych działaniach skupiamy się na osobach podwójnie marginalizowanych, których prawa są najbardziej łamane. Prowadzimy postępowania osób LGBT+, których trauma często pogłębia się podczas pobytu w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców. Dążymy do tego żeby polskie organy w końcu uznały przesłankę orientacji seksualnej za powód wystarczający do udzielenia ochrony i do zwolnienia z detencji w zamkniętych ośrodkach.

 

O działaniu

Fundacja NoBorder świadczy pomoc prawną i pomoc humanitarną pro bono, jednak praca generuje spore koszty związane m.in. z dojazdami do ośrodków lub na rozprawy w całej Polsce. Grupa planuje wykorzystać MiniGrant do kontynuacji dotychczasowych działań i pokrycia związanych z nimi kosztów – prowadzenia pomocy prawnej i humanitarnej, wyjazdów do ośrodków, przygotowywania paczek i udziału w działaniach badawczych.

 

Kwota grantu: 5300 zł