Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Nieformalna Grupa Pracownic Seksualnych


O prawa osób pracujących seksualnie

Grupę tworzy kilka osób, które pracują w sektorze usług seksualnych – w salonach masażu erotycznego, przez kamerki internetowe, czy w agencjach towarzyskich. Wspólnie zajmują się sieciowaniem osób pracujących seksualnie oraz dzieleniem się wiedzą między sobą. Grupa chce poprawy warunków pracy w sektorze, m.in. poprzez zadbanie o to, by głos osób pracujących seksualnych był bardziej słyszalny. Jak same przyznają, osoby pracujące w tej branży są narażone na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, na wyzysk i niebezpieczeństwo. Dlatego członkinie grupy chcą wspierać i wzmacniać inne osoby zajmujące się pracą seksualną oraz te, które mogą być zainteresowane taką pracą w przyszłości.

Haft z napisem "Praca seksualna to praca" i sercem

W ramach minigrantu grupa zorganizowała kilka spotkań sieciujących dla osób, które pracują lub pracowały w branży seksualnej oraz stworzyła “Doświadczalnik” – broszurę zawierającą podstawowe informacje na temat zdrowia i higieny, postępowania z klientami, realnej sytuacji na rynku usług seksualnych oraz praw przysługujących osobom pracującym w branży usług seksualnych.

Chcemy kontynuować to, co rozpoczęłyśmy!

Grupa dalej zbiera wiedzę od osób pracujących seksualnie i dzieli się nią – między sobą i z innymi. Zamierza poszerzyć “Doświadczalnik” o wywiady z osobami pracującymi w pozostałych zawodach pracy seksualnej oraz uzupełnić go o tematykę bezpieczeństwa w internecie. W planach jest też uruchomienie strony internetowej z wszystkimi zebranymi informacjami.

Z grantu grupa pokryje dodruk oraz promocję “Doświadczalnika”, a także organizację festiwalu poświęconego pracy seksualnej – Sex Work Fest. Festiwal ma być fizyczną przestrzenią do sieciowania się osób pracujących seksualnie, wymiany doświadczeń, przeprowadzenia warsztatów.

Kwota dotacji: 8 800 zł

Fot. Agata Kubis/ .kolektyw