Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów


Łódź

MiniGrant: organizacja dyżurów lokatorskich i kampanii lokatorskich, przygotowanie spotkań i materiałów edukacyjnych, zakup urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury w budynkach.

 

O grupie

Zależy nam na tym, by budować solidarność wśród lokatorów i lokatorek oraz podnosić świadomość własnych praw, jak i inicjować zmiany w kierunku cywilizowania relacji między instytucjami miejskimi i ludźmi, dla których są powołane.

Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów od ponad dwóch lat prowadzi działania samopomocowe podczas dyżurów lokatorskich i akcje uliczne mające na celu nacisk na zmiany systemowe w polityce mieszkaniowej miasta Łodzi. Grupę tworzą osoby, które same doświadczyły problemów lokatorskich i organizują się we wspólnej sprawie. Od początku istnienia stowarzyszenie udzieliło wsparcia mieszkankom i mieszkańcom z ponad 130 adresów, głównie z zasobów miejskich, w Łodzi i okolicach.

Duży procent osób przychodzących do nas z problemem mieszkaniowym to kobiety; samotne emerytki, które żyją dłużej i same borykają się z biedą, matki samodzielnie wychowujące dzieci – często z niepełnosprawnością, kobiety bezrobotne i chore (…) etc. W znakomitej większości te problemy są pochodną źle funkcjonującego systemu socjalnego i polityki miasta.

 

Lokatorki i lokatorzy podczas spotkania grupy

 

O działaniu

W ramach MiniGrantu stowarzyszenie planuje kontynuować dyżury lokatorskie i działania edukacyjne, ale również – walczyć o zmiany systemowe i podejmować temat polityki mieszkaniowej, która nie odzwierciedla potrzeb wszystkich osób. W planach m.in. analiza stanu nieruchomości mieszkań socjalnych względem prawa do ochrony zdrowia i życia mieszkańców, a także kampanie lokatorskie w przestrzeniach publicznych.

 

Kwota grantu: 5300 zł

Fot. z materiałów własnych grupy