Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Kulawa Warszawa


Warszawa

MiniGrant: Zapewnienie komfortowego udziału w konferencji nt. wprowadzania działań zwiększających dostępność w gabinetach ginekologicznych, osobom Głuchym, słabosłyszącym, słabowidzącym, niewidomym oraz osobom z trudnościami poznawczymi.

 

O grupie

Wychodzimy z założenia, że najczęściej w korzystaniu ze wszystkich sfer życia przeszkodę stanowi nie niepełnosprawność, ale bariery architektoniczne, komunikacyjne i światopoglądowe.

Kulawa Warszawa to fundacja, dla której ważna jest zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Jej zespół tworzą osoby, które same pracują własną tożsamością na rzecz grup dotkniętych wielokrotną dyskryminacją: ze względu na płeć, niepełnosprawność i/lub neuroróżnorodność. Głównymi działaniami fundacji są szkolenia z zakresu dostępności, konsultacje dot. projektowania uniwersalnego i promowanie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Jednym z większych działań grupy jest „Dostępna Ginekologia” – to szereg projektów, które mają na celu poprawę sytuacji osób z różnych grup wymagających dostosowań.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu w szpitalu ginekologicznym zamieniona na schowek na miotły. Personel medyczny, który bez zgody pacjentki ściąga jej spodnie „żeby było szybciej”. Nieinformowanie osoby niewidomej gdzie i jak będzie za chwilę dotykana (…) Takie historie są wśród osób z niepełnosprawnością codziennością. Nie ma w nas zgody by były czymś akceptowalnym, dlatego planowana konferencja jest jednym z naszych kroków w kierunku zmiany.

 

Kolaż ze zdjęć zespołu fundacji Kulawa Warszawa

 

O działaniu

W ramach działań „Dostępnej ginekologii” grupa zorganizuje konferencję skierowaną do środowisk medycznych, zwiększającą świadomość na temat potrzeb osób z różnych grup wymagających dostosowań. Udział w konferencji będzie możliwy i komfortowy dla osób Głuchych, słabosłyszących, słabowidzących, niewidomych, z trudnościami poznawczymi… czyli dla wszystkich.

 

Kwota grantu: 5300 zł

Fot. materiały własne grupy