Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Kolektyw Szpila


Warszawa

O grupie

Niemal od samego początku istnienia Szpili przyświecało nam hasło: „Nigdy nie będziesz szła sama”. (…) Chcemy dać poczucie bycia częścią wspólnoty każdej osobie, która podejmuje się działania na rzecz zmiany i mierzy się z ich konsekwencjami. Chcemy, aby dzięki poczuciu naszego wsparcia osoby te miały więcej odwagi i siły do podejmowania kolejnych wyzwań. Chcemy uwrażliwiać naszą społeczność na potrzebę radykalnej solidarności, troski i pomocy wzajemnej. Dodatkowo, co ważne, chcemy podkreślać, że wzajemne wsparcie musi być stale rozwijane wewnątrz naszych wspólnot (…).

Są po to, by zapewnić pomoc prawną każdej osobie zaangażowanej społecznie, która ponosi konsekwencje prawne ze względu na swoje działania. Oferują wsparcie prawne przez całe postępowanie, pokrywają koszty procesu, organizują pomoc solidarnościową. Pomagają również w nagłośnieniu sprawy, prowadzą działania rzecznicze oraz medialne. By móc to robić na szeroką skalę, współpracują z grupą ponad 100 prawników i prawniczek, a podczas demonstracji Szpilę wspieraj grupa terenowa złożona z osób anarchistycznych, które rozdającą numer telefonu antyrepresyjnego i udzielają wskazówek antyrepresyjnych.

Szpila skupia się przede wszystkim na pomocy osobom nieuprzywilejowanym i narażonym na represje, zwłaszcza osobom queer, osobom wykluczone ekonomicznie, doświadczającym dyskryminacji krzyżowej.

Chcemy, by słowo „represje” na trwałe zagościło w świadomości osób mieszkających w Polsce i nie było wiązane wyłącznie z zatrzymaniami na Strajkach Kobiet. Chcemy poszerzać wiedzę na temat krzywdy, jaką wyrządza system więziennictwa, jak prawo karne wykorzystywane jest do utrwalania status quo i uderza głównie w osoby nieuprzywilejowane, pogłębiając ich wykluczenie.

 

 

O działaniu

Głównym działaniem Szpili jest koordynowanie pomocy antyrepresyjnej oraz prowadzenie działań rzeczniczych i edukacyjnych. Od sierpnia 2020 roku prowadzą całodobowy telefon antyrepresyjny. Osoby korzystające z tego telefonu mogą liczyć na konsultację prawną oraz pomoc w znalezieniu prawnika w razie zatrzymania lub postępowań sądowych. Podczas demonstracji prowadzą dyżury, a w razie zatrzymań ich zadaniem jest ustalenie tożsamości zatrzymanych osób, ich miejsca pobytu oraz zapewnienie im pomocy prawnej na komisariacie. Wspierają też pracę prawników, dbając o ich wszelkie potrzeby podczas udzielania pomocy zatrzymanym, lub pomagając im w gromadzeniu materiałów. Szpila organizuje również szkolenia antyrepresyjne i włącza się w tworzenie materiałów edukacyjnych dotyczących praw obywatelskich w kontakcie ze służbami.

Traktujemy to jako nasz wkład w budowanie oporu przeciwko zastanej rzeczywistości, pełnej nierówności, niesprawiedliwości, dyskryminacji i opresji różnych grup społecznych. Jesteśmy po to, by inne osoby czuły się bezpieczne i mogły działać, bez obaw, że zostaną same.

 

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. Mikołaj Kiembłowski