Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Kolektyw Kobietostan


Kolektyw Kobietostan jest nieformalną grupą tworzoną przez artystki i działaczki społeczne, które wspólnie realizują „inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety”. Jak piszą same o sobie „Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów”. Dlatego działania Kobietostanu burzą społeczne stereotypy, przeciwdziałają społecznej stygmatyzacji i wzmacniają głosy „tych niezwykłych kobiet, które spotykamy w zakładach karnych, schroniskach dla bezdomnych czy domach samopomocy”.

Dwie osoby w czarnych ubranach na scenie teatralnej, za nimi wiszą białe sukienki, tuniki i fartuchy na wieszakach

Kobietostan ma na swoim koncie liczne i niezwykle udane inicjatywy teatralne, podejmowane m.in. we współpracy z osadzonymi w więzieniu w Krzywańcu czy w żeńskim areszcie śledczym we Wrocławiu. Ich spektakl „Maria K.” „zburzył mury” w sposobie postrzegania osadzonych przez administrację więzienną i osoby pracujące w służbach penitencjarnych, ale przede wszystkim dał osadzonym kobietom – współtwórczyniom spektaklu – poczucie sprawstwa i mocy.

Pieniądze Funduszu pomogą Kobietostanowi w organizacji dalszych pokazów najnowszego spektaklu wystawianego z kobietami osadzonymi w Krzywańcu – „Wiera Gran”, przygotowaniu nowych warsztatów teatralnych z kobietami z zakładów karnych, domów poprawczych i schronisk dla bezdomnych oraz w uporządkowaniu spraw formalnych (m.in. założeniu stowarzyszenia).

Kwota dotacji: 8 800 zł

Fot.: Agata Kubis/ .kolektyw