Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Grupa nieformalna dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ Inicjatywa Pracownicza


Feministyczny związek zawodowy

Nieformalną grupę przy związku zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” powołały trzy członkinie związku: Maria, Agnieszka i Magda, by stworzyć zasady, według których związek będzie w przyszłości reagował na konflikty i przemoc wewnątrz organizacji. Sama „Inicjatywa Pracownicza” zrzesza ponad 3 tysiące osób (w tym pracownice sektorów logistyki, kultury, opieki, nauki) i określa się jako związek feministyczny. Jej działaczki uczestniczą w ruchu nie tylko przez udział w Manifach, ale też przez codzienną walkę o lepszą opiekę żłobkową i przedszkolną, wyższe płace i godne warunki pracy w sfeminizowanych zawodach.

Grupa pięciu kobiet przy drewnianym stole w ogrodzie

 

„To działanie wymierzone w patriarchalną kulturę”

Potrzebę powołania grupy zgłoszono w 2019 r. na ogólnopolskim zjeździe członków i członkiń związku – chodziło o opracowanie systemowych sposobów rozwiązywania konfliktów i reagowania na przemoc, która może pojawiać się w każdej organizacji. „Na co dzień działamy w naszych zakładowych komisjach. Często jesteśmy pod dużą presją ze względu na konflikt z pracodawcą. Wspieramy się, ale czasem dochodzi do konfliktów wewnątrz naszego związku”, mówią członkinie grupy.

Wypracowanie metod, jak rozwiązać takie sytuacje, uznają za działanie feministyczne, „rozbrajające patriarchalną kulturę, w której żyjemy – a która siłą rzeczy przenika też do wnętrza związku” i dające kobietom działającym w związku konkretne narzędzia do działania.

 

Praca na wyjeździe

W ramach minigrantu grupa przez kilka miesięcy konsultowała się z ekspertkami i zbierała wiedzę na temat sprawiedliwości naprawczej. Dzięki temu powstał poradnik zbierający zasady działania dla członków i członkiń, który wyjaśnia, czym jest mobbing, przemoc seksualna, nękanie, dyskryminacja, a także proponuje konkretne procedury reagowania na nie w duchu sprawiedliwości naprawczej. Grupie udało się także przedstawić poradnik na warsztacie w ramach zjazdu roboczego związku i zrobić film edukacyjny na temat rozwiązywania konfliktów. Najważniejsze jest to, że pomysły i propozycje rozwiązań zawarte w poradniku mają szansę wejść w życie – będą głosowane na kolejnym zjeździe delegatów i delegatek Inicjatywy Pracowniczej!

Strona z poradnika Grupy Nieformalnej OZZ Inicjatywy Pracowniczej

 

 

Kwota dotacji: 4 400 zł

Autorki zdjęć i grafiki: Inicjatywa Pracownicza