Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja w Stronę Dialogu oraz Poland-Roma-Ukraine


Kraków

Grant Feministycznej PoMOCy:
Wsparcie dla osób ze społeczności romskiej uciekających przed wojną w Ukrainie.

„Kiedy wybuchła wojna, nie przewidziałyśmy, że tak wiele osób ze społeczności romskiej pojawi się w Polsce. (…) To szybko nas przerosło. Nie tylko liczba osób uciekających przed wojną i potrzebujących pomocy, ale skala dyskryminacji, wręcz otwartego rasizmu [wobec osób pochodzenia romskiego].”

O grupie

Grupa wsparcia Poland-Rome-Ukraine, zawiązana przez 4 aktywistki, powstała w odpowiedzi na docierające do Fundacji w Stronę Dialogu informacje o dyskryminacji osób uchodźczych pochodzenia romskiego, które – podobnie jak osoby pochodzenia ukraińskiego – po prostu uciekały przed wojną w Ukrainie. Wiele centrów pomocowych czy osób wolontariackich zdawało się hołdować zasadzie, że to osoby pochodzenia romskiego (oraz specjalizujące się w tematyce wykluczania osób romskich) mają obowiązek i jedyną odpowiedzialność za pomoc tej grupie uchodźczej. Grantobiorczynie otrzymywały liczne telefony z prośbami o „zabranie osób romskich” z ośrodków recepcyjnych. Dochodziło do natychmiastowych relokacji w nieznane miejsca.

„Osoby romskie oddziela się od ukraińskich, dzieci czasem nie dostają łóżek, śpią na podłodze, osoby romskie są traktowane z pogardą.”

Selfie trzech osób z grupy

 

O działaniu

Środki z Grantu Feministycznej PoMOCy zostaną przeznaczone na doraźne i długoterminowe wsparcie osób uchodźczych pochodzących ze społeczności romskiej. Potrzeba również więcej osób, które mogłyby zaangażować się w działania pomocowe. Grupa ma jednak świadomość, że zadbanie o własny dobrostan jest tutaj równie ważne. Marzeniem Fundacji i grupy wsparcia jest także uruchomienie hostelu dla osób romskich, który – w sytuacji wojny i przy takiej skali dyskryminacji – będzie bezpieczną przestrzenią dla osób ze społeczności romskiej. Konieczne jest także pokrycie kosztów relokacji oraz żywności i leków. W perspektywie długoterminowej Grantobiorczynie chcą dawać osobom pochodzenia romskiego kompleksowe wsparcie związane z osadzeniem się w Polsce oraz wspierać osoby wykluczane czy gorzej traktowane w obrębie samej społeczności romskiej (np. kobiety doświadczające przemocy czy osoby LGBTQ).

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Materiał własny grupy