Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja „Nasz wybór” – Ukraiński Dom


Warszawa

Grant Feministycznej PoMOCy:
Reaktywacja Klubów Kobiet dla imigrantek – aktywizacja zawodowa, a także wieloaspektowe wsparcie integracyjne dla osób z Ukrainy pozostających w Polsce.

„Do tej pory nasze działania miały ograniczony charakter, migrantki i migranci to nie był temat nr 1 w Polsce. Od wybuchu wojny nasze działania mają charakter pomocowy, humanitarny.”

O organizacji

Fundacja „Nasz Wybór” została założona w 2009 roku przez osoby z Ukrainy i zaprzyjaźnione osoby z Polski, które spotkały się wokół „pomarańczowej rewolucji”. Celem było wspieranie osób z Ukrainy w Polsce, a także wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą.
W 2014 roku otwarto w Warszawie Ukraiński Dom – miejsce, gdzie osoby z Ukrainy „mogą czuć się jak w domu”. Z czasem zarówno cała Fundacja, jak i Ukraiński Dom, rozszerzyły swoje działania także na osoby pochodzące z innych krajów i mieszkające w Polsce. Obecnie oferują szeroko rozumiane wsparcie, przestrzeń do działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty.

„Tego, co robimy, nie da zrobić w ramach samego wolontariatu. To jest praca, która wymaga kwalifikacji.”

Kobieta prowadzi zajęcia dla grupy osób siedzących w grupach przy stołach

 

O działaniu

Fundacja prowadzi punkt recepcyjny dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Inne aktywności to: infolinia, stacjonarny punkt konsultacyjny w Ukraińskim Domu, pośrednictwo w znajdowaniu mieszkań, kursy języka polskiego, szkoła z ukraińskim programem nauczania, pomoc psychologiczna oraz szeroka oferta kulturalna. To działania szczególnie ważne w pierwszych tygodniach wojny, a kolejnym krokiem jest wspieranie osób, które docierają do Polski i postanawiają tu zostać.

Grantobiorczynie widzą szczególną potrzebę wspierania kobiet – uchodźczyń i ich dzieci – to głównie te grupy zostają w Polsce i potrzebują wsparcia w integracji, osadzeniu się w nowym kraju oraz długofalowej, kompleksowej pomocy. Dlatego zostały reaktywowane Kluby Kobiet, zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową imigrantek. W Warszawie działają już 4 Kluby, wkrótce otwarty zostanie 5. Kluby Kobiet są nie tylko miejscem integracji i wzajemnego wsparcia uchodźczyń, ale również szkoleń, poznawania różnych aspektów życia w Polsce, dzielenia się doświadczeniem i talentami. W trakcie spotkań poszczególnych Klubów uczestniczki mogą liczyć na fachową opiekę nad ich dziećmi.

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Materiał własny grupy